Poniedziałek, 01 marzec 2021, Imieniny: Antoniego, Radosława, Albina
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 11.124 km/h Wilgotność: 65
Clouds
Wiatr: 11.124 km/h Wilgotność: 65
Clouds
Wiatr: 11.124 km/h Wilgotność: 65
Clouds
Wiatr: 4.824 km/h Wilgotność: 73
Clouds
Wiatr: 9.648 km/h Wilgotność: 86
Clouds
Wiatr: 11.124 km/h Wilgotność: 65
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
05.02.2019, 00:26 | czytano: 7483

Spółka Nowa Targowica grozi Miastu procesem

zdj. Michał Adamowski

NOWY TARG. - Ze smutkiem stwierdzamy, że ponownie inicjujecie procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6 II w wersji dotychczasowej, co stwarza podstawy faktyczne i prawne do wytoczenia pozwu o odszkodowanie przez spółkę Nowa Targowica przeciwko Gminie Miasto Nowy Targ - mówiła do radnych pełnomocnik spółki, Karolina Szews.

Wcześniej adwokat Szews dostarczyła radnym pismo, w którym czytamy: "Podejmuje się te działania pomimo wiedzy o złożonym przez nas pozwie przeciwko osobom, które dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji, a w szczególności prowadzenia działalności pasożytniczej w terenie będącym przedmiotem wyżej wymienionego projektu planu zagospodarowania przestrzennego. O fakcie skierowania sprawy nieuczciwej konkurencji na drogę postępowania sądowego informowaliśmy zarówno Pana Burmistrza, jak i Państwa Radnych w piśmie z dnia 24.07.2018 r."

Prezes pisze do radnych

"Panie i Panowie Radni trzeba mieć świadomość, że podejmując teraz uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6 II w sposób pośredni chcecie Państwo zalegalizować bezprawne działania osób, które zostały przez nas pozwane, tym samym staniecie po jednej stronie sporu, nie czekając na rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd. Jednocześnie doprowadzacie do naruszenia § 4 ust. 5 umowy dzierżawy z dnia 27 listopada 2014 r., w której Gmina Miasto Nowy Targ zobowiązała się m. in. do tego, że nie będzie się angażować w inne inwestycje mające na celu uruchomienie targowisk. A przecież uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego jest pierwszym krokiem do realizacji inwestycji. Zatem wydanie wyroku przez sąd w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji należałoby potraktować jako konieczne do rozstrzygnięcia zagadnienie wstępne przed uchwaleniem przez Radę Miasta wyżej wymienionego planu. Takie stanowisko Rady nawiązywałoby do tego pozytywnego klimatu dla inwestorów jaki tworzyła Rada w kadencji 2010 - 2014 zachęcając nas do podjęcia decyzji w sprawie realizacji niezwykle ryzykownej w tamtym czasie inwestycji. To myśmy przedstawili autorską koncepcję zagospodarowania jedynej targowicy w tym rejonie miasta, podkreślamy jedynej. Koncepcja programowo-przestrzenna Nowej Targowicy była prezentowana Urzędowi Miasta Nowy Targ, a przede wszystkim Radzie Miasta kilkakrotnie: 29czerwca 2012 r., 2 lipca 2012 r. i 19 grudnia 2012 r. Koncepcja określała granicę targowiska. Wobec wręcz entuzjastycznego nastawienia Radnych do naszego pomysłu, do głowy nam nie przyszło, aby proponować zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń naszych interesów, tak jak to się robi przy partnerstwie publiczno - prywatnym. Nikt oprócz nas nie miał odwagi inwestować na tych nieużytkach, które wydzierżawiliśmy od miasta. Osoby, które teraz dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji i zorganizowały drugie targowisko w sąsiedztwie naszego, w tamtym trudnym dla nas momencie w czasie realizacji inwestycji wystąpiły ze spółki, nie wierząc w powodzenie tego przedsięwzięcia. Jak się wtedy okazało wszyscy ustawili się w roli biernych obserwatorów czekając na końcowy efekt. Nasza Spółka działając w dobrej wierze podjęła ryzyko wielomilionowych nakładów na inwestycję ufając Gminie, że będzie miała realną szansę na ich zwrot. Niekorzystne decyzje podejmowane przez Gminę w okresie ostatniego roku wobec naszej spółki bardzo zniechęcają nas do dalszego inwestowania w tym miejscu i skłoniły nas do złożenia propozycji podjęcia negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Nowa Targowica przez Gminę Miasto Nowy Targ. Skierowaliśmy w tej sprawie pisemne stanowisko zarówno do Burmistrza, jak i do Rady Miasta, ale do chwili obecnej nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Biorąc te wszystkie wyżej wymienione argumenty pod uwagę, uprzejmie prosimy o nieuchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6 II w wersji przedstawionej przez projektanta planu.
Z poważaniem, Janusz Chowaniec - Prezes Zarządu"

Naczelnik Watycha i urbanista Stawarz wyjaśniają

- W odpowiedzi pani mecenas, odniosę się do dwóch tematów poruszonych w piśmie do radnych - powiedział Wojciech Watycha. - Spółka kolejny raz mówi o ewentualnych zamiarach, krokach prawnych, które zamierza podjąć po uchwaleniu tego planu miejscowego. Każdy ma prawo skarżyć uchwałę, każdy ma prawo złożyć skargę na plan, który jest aktem prawa miejscowego. Ale mamy również naszego radcę prawnego i zgodnie z jego opinią - wprowadzana przez nas zmiana nie narusza umowy dzierżawy ze spółką. Odnośnie handlu na tym terenie, to wszyscy tam handlują na podstawie zapisów w pzg. To sprawa do rozstrzygnięcia przez sąd. Na dziś nie ma ryzyka, że ten obszar w sposób niekontrolowany się rozrośnie, tak jak to miało miejsce na Berekach. Tu jest naturalnie oddzielony, ładnie się rozwija i - miejmy nadzieję, że tak będzie nadal - skwitował naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki.

Przypomniał, że po podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie przygotowania pzp dla tego terenu (a wnioskodawcą działań była spółka Nowa Targowica) - przygotowywano koncepcję oraz "coś ekstra, czego w przepisach nie ma". - Dodatkowo z właścicielami terenów przeprowadzono konsultacje społeczne. Zgłoszono 12 zastrzeżeń, z których 4 uwzględniono, 2 uwzględniono częściowo, a 6 nie zostało uwzględnionych. Wniosek Nowej Targowicy zawierał między innymi dwa warianty układu komunikacyjnego - podsumował naczelnik Watycha.

- Jestem autorem jeszcze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6, który przewiduje główne przeznaczenie tego terenu jako pod zabudowę usługową. To, co jest w projekcie, to zmiana układu komunikacyjnego, który był konsultowany także w sposób poza-proceduralny, ale bardzo ważny, bo pozwolił dojść do tego co mamy. To teren z funkcją wiodąca dla usług i handlu, ale dopuszcza się cele hotelowe, gastronomiczne, czy administracyjne. Ten teren to jednostka naturalnie ogrodzona korytem Dunajca, wałami przeciwpowodziowymi, ulicą Targową i terenem oczyszczalni ścieków. To teren wyodrębniony o funkcji handlowej. Dla tego terenu są zakazy inwestycji, które mogą znacząco działać na środowisko, czyli np. instalacje oraz budynki związane z chowem i ubojem zwierząt. Wprowadzono te zakazy, by nie powodować konfliktów na tym terenie - tłumaczył Bartłomiej Stawarz, urbanista, autor także nowej koncepcji pzp Nowy Targ 6 II.

Ale o co chodzi?

Spółka Nowa Targowica wspomina w piśmie o sporze. To akcja zakończona postawieniem niesławnego płotu, który podzielił plac handlowy. Po jednej stronie płotu znalazł się teren należący do spółki, po drugiej działki innych osób. Spółka nie mogła z nimi dojść do porozumienia co do partycypowania w kosztach prowadzenia działalności handlowej. Od Miasta zaczęła domagać się, by stanęło po jej stronie, przyznając im dodatkowe preferencje.

W trakcie dyskusji na sesji pojawił się wątek "niesprawiedliwego traktowania handlujących", czyli znów kwestia różnicowania opłaty targowej. Radny Paweł Liszka dociekał jak będzie rozłożona opłata targowa. - Spór między handlującymi to jest sprawa cywilno-prawna, którą się zajmują sądy, ale to się toczy niezależnie od ustaleń planu miejscowego. to są dwie odseparowane rzeczy. Plan określa funkcję terenu, a opłata to domena właściciela terenu - tłumaczył naczelnik Wojciech Watycha.

- Temat opłaty targowej był wielokrotnie dyskutowany i mamy ustalone, że przy ulicy Targowej handel odbywa się za "złotówkę". Plac targowy w tym miejscu funkcjonuje od 3 lat. On się rozwinął i nie przewiduję, żeby nagle nastąpił tu wielki boom, żeby miał się on w sposób dziki, niekontrolowany rozlewać - powiedział Grzegorz Watycha. - Plan zagospodarowania przestrzennego określa obszar, w jakim ma się ten handel zawrzeć. Jako właściciel terenu - stajemy na straży, by się ten handel nie wylewał. Ale niech ten handel się spokojnie rozwija, a spółka niech się dogaduje z właścicielami sąsiednich działek. Ale "co cesarskie - cesarzowi". Co się Miastu należy to powinno do Miasta trafiać. umowa zawarta przez mojego poprzednika poprzednika zawiera zapis, że Miasto będzie pobierać pożytki, a tymczasem spółka nie chce się dzielić dochodami. To nowotarżanie mieli się zebrać, jako spółka mieli wspólnie zbudować jarmark. Jeżeli ma to być jarmark "największy w Europie - a tak chcieli - to uchwalamy plan, żeby było na to miejsce. Jak będzie "największym placem", jeśli ich ograniczymy? - odpierał zarzuty spółki burmistrz.

Rzecz o ciągłości władzy i złych skojarzeniach

- Zarzuca pan burmistrz swojemu poprzednikowi zawarcie umowy, a chciałem panu przypomnieć, że to pan podpisał dwa, albo trzy aneksy do tej umowy, które jeszcze bardziej tę umowę rozszerzają, czyli to pan podpisał się pod tą umową - zwrócił się do burmistrza Watychy radny Paweł Liszka.

- Temat skoncentrowania w jednych rękach prawa do działalności handlowej... do tego wracamy? tego chcemy? A aneksy, które podpisałem wynikały z podpisanej wcześniej przez pana Marka Fryźlewicza (poprzedniego burmistrza - przyp. red.) umowy. Te aneksy musiałem podpisać, bo dodawały pod handel tereny, które wcześniej były przewidziane na cel przez Spółkę Nowa Targowica.

Wspomniany Marek Fryźlewicz, który w tej kadencji wywalczył mandat radnego zaproponował, że do tytułu uchwały dopisać w nazwie pzp "Nowa Targowica". - Bo nazwa Nowy Targ 6 ukrywa, o który teren chodzi. Wszystkie plany powinny mieć swoją nazwę, powinno być wiadomo o który rejon chodzi - argumentował.

- Chciałem zgłosić sprzeciw, by dodawać taką nazwę do tego planu. Słowo "targowica" ma w języku polskim same złe konotacje. Jest synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa. To, że spółka taką nazwę przyjęła, to sprawa spółki. Odkąd pamiętam w Nowym Targu był jarmark, moi dziadkowie i rodzice chodzili na jarmark, a nie na targowicę. Naszą tradycją jest nowotarski jarmark. Sam ten dopisek może niewłaściwe skojarzenia wywoływać u osób z innych regionów Polski - dodał Grzegorz Watycha.

Marek Fryźlewicz przez chwilę bronił swojego pomysłu, ale w końca sam uznał, że "niech to będzie Targ przy ulicy Targowej". Radni przystali na tę propozycję.

"Zakończmy to"

Radnego Michała Glonka ciekawiła poruszona kwestia zakupu udziałów od spółki. - Na jakim etapie jest ta koncepcja? Może warty by było kupić? Czy to w ogóle jest kierunek rozważany przez pana? Łatwo pouczać, jak prowadzić biznes, ale może i Miasto by się mogło wykazać jak to robić - zastanawiał się radny.

- To długa historia. Był taki wątek. Zwróciłem się do spółki z zapytaniem, czy jest zainteresowana sprzedażą. Nie była to forma oferty, tylko wstępne zapytanie. Przyszła odpowiedź bez konkretnej ceny, że "owszem". Ale żadnej konkretnej deklaracji nie było. Nas interesuje całość, nie jakaś część udziałów, ale trzeba znać cenę, a taka oferta nie wpłynęła do Urzędu - odparł burmistrz Grzegorz Watycha.

Pojawiły się kolejne wnioski - Bartłomiej Garbacz proponował, by dyskusję przenieść na inny termin, bo sprawa jest skomplikowana, Agata Michalska w imieniu "nowych" radnych o przekazanie im umów jakie burmistrz zawarł w imieniu Miasta ze spółką, bo nie znają szczegółów materii i nie mogą "świadomie podejmować decyzji". Najdalej poszedł wniosek Stefanii Iłędy, która zaproponowała zakończenie dyskusji i podjęcie decyzji. Kolegom-radnym zarzuciła grę pod publiczkę, bo gdy sprawa ta była omawiana na komisjach (bez kamer) radni byli zgodni i nieskorzy do polemik.

- W kwestii sporu sądowego i wniosku pana radnego o przeniesienie, to nie ma co przeciągać. Jeżeli plan jest wadliwy, to będzie w pierwszym rzędzie sprawdzany przez służby wojewody i jest już czas, by ten plan "wyszedł z miasta" i niech idzie pod kontrolę wojewody, niech nawet będzie kontrolowany przez sąd. Bo inaczej będziemy to mielić. Ani ja pana Liszki, ani pan Liszka mnie nie przekona - tylko będziemy w kółko polemizować - oświadczył burmistrz Watycha.

Radni przyjęli uchwałę 12 głosami. 5 osób było przeciwnych, 4 - wstrzymały się od głosu.

Ale to nie koniec

Chociaż uchwała została przegłosowana, dyskusja zamknięta to temat wrócił raz jeszcze. W tzw. "wolnym wnioskach" głos zabrał Lesław Mikołajski.
- Dobrze, że to są "wolne wniosku. Bo nasuwa mi się jeden wniosek. Bardzo smutny. Od początku debaty nad tworzeniem nowej targowicy brałem w tym udział. Zachęcaliśmy biznesmenów do działania. W roku 2012 i 2014 toczyły się debaty, by ich zachęcić do otwarcia targowicy. Jak pojawiło się zagrożenie nowego targowiska, które powstało na Zajezdni - wszyscy radni, jak jeden mąż wspieraliśmy ich (Nową Targowicę - przyp. red.), by sie nie poddać, mówiliśmy że będziemy ich otaczać opieką, że będziemy robić wszystko, by tę działalność ochronić. Nie minęło pół roku, jak zaczęto rzucać im kłody. Zaczął się konflikt Miasta z Nową Targowicą. Tamci zainwestowali, wydali ciężkie miliony na parkingi, sanitariaty. Bardzo łatwo tym, co wtedy nie wierzyli w sukces - teraz podpiąć się pod to przedsięwzięcie. Tamci zainwestowali, zaryzykowali, a kolejni będą spijać śmietankę - niestety za przyzwoleniem władz miasta. Panie burmistrzu, jak pan chce przekonać innych inwestorów. Casus targowicy, to obraz niezbyt zachęcający do rozwijania tu biznesu, atmosfera dla czegoś takiego nie jest dobra - mówił radny.

- Podziękować chciałem panu radnemu za przywołanie tego spotkania. Są pewnie jakieś zdjęcia z tego wydarzenia... wtedy przy jednym stole siedzieli wszyscy ci, którzy teraz do sądu się podają. I to oni mówili jednym głosem że "razem tworzą". A teraz - chcą się procesować. Ja też jestem rozczarowany, bo to nie jest teraz spór spółki z kimś, kogo wtedy na tym spotkaniu nie było. Oni byli wtedy razem, a teraz padają względem siebie słowa o nieuczciwej konkurencji. Wtedy przy jednym stole mówili jednym głosem, a teraz udają się na drogę sądową - powtarzał burmistrz Watycha.

SPalka
galeria zdjęć
najnowsze informacje
komentarze
NT Rodowity22:18, 7 lutego 2019
ta nowa targowica została tylko zrobiona dla wysysku i bez zadnego pommyslunku władami targowicy powinno byc miasto anie jakas tam społka smiech na sali panstwo w panstwie haha
Ciekawa07:42, 7 lutego 2019
Gdzie prezes Piotr Głut? szef Nowej Targowicy czemu nie wspiera stowarzyszenia i jego pomysłów?
Łukasz20:23, 5 lutego 2019
Spółka grozi ,a handel w pasie drogowym i handel w głównej alejce też w pasie drogowym i to na miejskim gruncie to niby jest dopuszczalny może Pan Burmistrz zrobi z tym porządek i nie będzie groził tylko działał ,bo znów robią Bangladesz
Nel19:50, 5 lutego 2019
@łoś przecież Pan Steskal chciał
jacuś18:24, 5 lutego 2019
handlarze sami sobie wdepneli w to g*** sami gonili za lepszymi miejscami przepłacali i tylko ...Panie Boże żeby tylko ja miał lepsze głowa do góry płacić
baciok@17:46, 5 lutego 2019
Marian(dla przyjaciół Maniek) to twardy facet i tak łatwo nie odpuszcza.
Znudzony17:22, 5 lutego 2019
Niech zaczną pracować tak jak inni ciężko haruja - po 10-12 godz dziennie, a nie tylko handelek i lekko zarobione pieniążki. I te ich biadolenia, jacy to oni pokrzywdzeni.....aż mdli. Ciągle tym handlarzom mało i mało, a *** rosną i z pychy o mało nie popękają
życzliwy16:32, 5 lutego 2019
Panie Chowaniec, w Bukowinie buduje się wyciąg obok wyciągu, pensjonat obok pensjonatu - TO SIĘ NAZYWA WOLNYM RYNKIEM. Tam spółki rozbudowujące kompleks Kotelnica, wyłożyły taka kasę że przykryłaby ona tą "waszą" targowicę. Niech się Pan nie ośmiesza i nie udowadnia, że Wolny Rynek to mit - czyżby powrót KOMUNY. Rada niech Pan nie biadoli i nie straszy tylko wymyśli coś jak przyciągnąć HANDLARZY a nie siedzieć na czterech literach i liczyć kasę jaką mają w "zębach" przynosić. To czego Pan oczekuje to swoiste "mamonowe perpetummobile". Trzeba było kasę w banku złożyć - a no tak nie dało się. Biada Wam przyszli przedsiębiorcy!.
SYN O NIM16:15, 5 lutego 2019
Daje krzepę
Krasi lica
Nowotarska
Targowica ?
Cosi mi sie
Tu wydaje
Że Pan kraje
Jak mu staje
Nawet nazwa
Jest problemem--
Wpierwej w morzu
Wyschnie woda !
Niźli z nami !
Będzie zgoda !
Strzępić język ?
Też jest szkoda !?!
NIECH ROZSTRZYGNIE
WOJEWODA ;p)))
A na koniec powiem WICA :
ZANIM W TARGOWICY BYŁA
"K.TARGOWICKA" TO TARG W
TARGOWICY TO BYŁA TARGOWICA
Mysliciel14:38, 5 lutego 2019
Dużo ludzi tu piste że zapłacić karę , ja się pytam Jakarta our.a kare , znowu u*** podatnicy ? A rozpieprzyć to to korupcyjne towarzystwo !!!! Tech pasibrzuchów w sukienkach byznesmenów A co gorsza w surdutach ojców muasta
zielony14:37, 5 lutego 2019
jak słyszałem ile kosztuje rezerwacja budy to mi sie włos jeży a o 1 zł robią wojnę . Na Berekach było 8 zł i nikt nie protestował .
Światowiec14:32, 5 lutego 2019
Ale sytuacja, ha ha ha , jak to możliwe ? W normalnym kraju nie do pomyślenia, kaźdy szczegół 10 razy sprawdzany przed podpisaniem , no chyba że załozono zgory o takim przebiegu, korupcja ??????? Sprawa do CBA
do Lolo14:20, 5 lutego 2019
zastanów sie co piszesz i się nie ośmieszaj
xxx14:00, 5 lutego 2019
zlikwidować targowice, łącznie z całą tą tandetą jaką sprzedają, będzie święty spokój...
łoś13:23, 5 lutego 2019
Jak miasto szukało inwestora, to nie było chętnych wyłożyć ciężkie miliony, zadłużyć się w bankach, a teraz chętnych do podpięcia się jest mnóstwo, bo zwietrzyli interes. Jestem za spółka Nowa Targowica. Okoliczni posiadacze działek chcą zarabiać nie dokładając do niczego, gdzie byli wcześniej? Nie podoba mi się strategia Watychy, ktory chce targowicę rozciągnać poza teren umowny. Slamsy juz mieliśmy. Zrobi dziadostwo z pięknej targowicy. Każdy kto ma dziurę w d.. i kawałek pola to chce teraz otwierać u siebie stragany. Głupota Jak miasto przegra sprawę w sadzie, a przegra na pewno, bo złamie umowę, to będzie to nas drogo kosztowało, myślę, że bardzo ciężkie miliony Targowica nie powinna być miejska . Absolutnie, bo dopiero zaczną się kombinacje inkasentów, a całą targowice szlag szybko trafi, bo prywatny zadba o swoje będzie pilnował, a z targowica będzie takie dziadostwo jak dawniej na Berekach. Tego wam trzeba?
miastowy12:49, 5 lutego 2019
który to już raz taki ktoś jak chowaniec grozi i grozi i grozi,a ja się nie dziwię bo ma nieb.wspólnika.całe miasto niedługo będzie terroryzował ,a my już się boimy

oddać targowicę miastu i będzie po kłopocie
Basia12:37, 5 lutego 2019
bardzo dobrze, interes Miasta najwazniejszy
oskubany12:26, 5 lutego 2019
Jeszcze może 1rok wytrzyma handlarz ,tak nas doją ,że ja muszę wziąść kredyt żeby im zapłacić za miejsce 35kafli przed kd ico.
nowotarżanka12:17, 5 lutego 2019
Panie Burmistrzu wprowadż do NT CBA niech sprawdzi działania pana poprzednika.Nam się wydaje ,że działał na szkodę NT oddając 'Jarmark z tradycjami'na nową targowicę.
szuser11:58, 5 lutego 2019
Do "Podhalanin" - symptomatyczne!
..." hamstwo , ... wogule."..........!

dobrze mowia zeuczony jest jeszcze wiekszym matolem niz ten ktory nie j wogule.

Kto mówi ? Matoły?
k10:47, 5 lutego 2019
Nie rozumiem dlaczego miasto nie wypowie umowy panu CH. To przypomina kopanie się z koniem pod brzuchem którego i tak wiemy kto siedzi. Przecież to nie Watycha nam zgotował ten dobrobyt inwentarza. Pora zakończyć tą szopkę i zapłacić karę bo bez niej się nie obędzie.
Kamil10:45, 5 lutego 2019
Spółka Nowa Targowica tylko grodzi i grozi może w końcu Pan Burmistrz i radni rozwiążą tą niekorzystną dla mieszkańców umowę i miliony zarabiane przez biznesmenów zostaną w naszych kieszeniach ,a nie kilku osób
Lolo10:34, 5 lutego 2019
Cały sukces przeniesienia jarmarku to tylko do nich należy biznesmenów ,to oni się nie bali ,to oni zainwestowali miliony ,to oni rozreklamowali ,a my handlarze to co wpadliśmy w zastawione sidła i teraz wyciskanie z nas ostatnie zarobione grosze ,poczekajcie ,bo to do nas przyjeżdzają klienci ze Słowacji od 30 lat ,to nas szukają i to my możemy się przenieść w jeden na kazdy nowy plac i stworzyć jarmark ,a wy zostaniecie z tą jedną główną alejką na której tylko pozostał handel i tylko tam handlarze walczą o miejsca i może wtedy zaczniecie szanować ludzi którzy was karmią
Podhalanin10:10, 5 lutego 2019
w Tym Nowym Targu normalniecyrki sie dzieja. zamiast wspolnie pracowac dla Wzajemnego dobra ci*** wola procesy awantury itp. Ludzie co z Wami do jasnej ch... dlaczego takie hamstwo zlosci itp czy naprawde nie potraficie pogadac by dobrze bylo. dobrze mowia zeuczony jest jeszcze wiekszym matolem niz ten ktory nie jest wyuczony. Bez obrazy. chodzi mi o tych waznych ludzi ktorzy udaja ze sa kims a pokazuja ze nie maja rozumow wogule. procesy awantury i komu na co. a no tak kasa i kasa gorzej niz zlodzieje w Sejmowej stolicy. WSTYD
ja09:55, 5 lutego 2019
Panie Burmistrzu wypowiedz Pan jak najszybciej umowę ze spółką , miasto zapłaci karę ale w rok się zwróci i beda z tego pieniądze do budżetu .
nowotarżanin09:04, 5 lutego 2019
jak rozstrzygała sie sprawa lokalizacji targowicy to pan Ch, był taki grzeczny uprzejmy a teraz sie dobrze kasę klepie to sądem straszy
krk09:02, 5 lutego 2019
Czyli co prezes, chcesz żeby teren na którym robisz interes był taką nowotarską autostradą A4, takim państwem w państwie. Niedoczekanie twoje, radni są od tego aby strzec dobra wszystkich a nie jednego byzmesmena.
dodaj komentarz
regulamin
Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd.
Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).
reklama
kursy walut
reklama

sonda

Czy władze samorządowe powinny w czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa - przyznawać sobie i urzędnikom nagrody?

Tak, władze i urzędnicy ciężko pracują i nagrody im się należą
Nie, w obecnej sytuacji takie nagrody nie powinny być wypłacane
Nie mam zdania, to sprawa między pracodawcą a pracownikiem

Aby zagłosować w naszej sondzie musisz mieć włączoną obsługę ciasteczek !

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij