Poniedziałek, 16 maja
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama
Szczawnica
Clouds
14°
Wiatr: 4.86 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
14°
Wiatr: 4.428 km/h Wilgotność: 52 %
Clouds
14°
Wiatr: 5.868 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
14°
Wiatr: 6.696 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
14°
Wiatr: 3.204 km/h Wilgotność: 60 %
Clouds
13°
Wiatr: 5.04 km/h Wilgotność: 82 %
Jakość powietrza
30 %
Nowy Targ
18 %
Zakopane
22 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 15 | 30 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 11 | 22 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
30.12.2021, 12:00 | czytano: 5285

Odwołanie rektora nieprawomocne? Sprzeczne informacje i niejasne stanowisko ministerstwa

Odwołanie dra Roberta Włodarczyka ze stanowiska rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu może nie być prawomocne. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie jest w tej sprawie jednoznaczne, a na jego stanowisko czekają od kilku dni obie strony konfliktu.

Fot. Michał Adamowski
Polska Agencja Prasowa, powołując się na Biuro Prasowe MEiN podało, że resort edukacji uznał prawomocność odwołania rektora Włodarczyka ze stanowiska. Z ustaleń Podhale.pl wynika, że jest inaczej.

21 grudnia, decyzją Kolegium Elektorów, dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni, został odwołany z funkcji rektora. Uczelnia poinformowała, że w trakcie najbliższych 30 dni obowiązki rektora PPUZ będzie pełnić dr n. med. Maria Zięba. W styczniu 2022 roku odbędą się natomiast wybory uzupełniające.

Po tym na uczelni zapanowała dwuwładza. Dr Włodarczyk ogłosił, że nadal jest rektorem, a próba odwołania go ze stanowiska była niezgodna ze statutem PPUZ w Nowym Targu. P.o. rektora dr Maria Zięba twierdzi natomiast, że złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez uniemożliwienie wykonywania jej czynności służbowych.

Obie strony sporu przekazały, że czekają na rozstrzygające w tej sprawie stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki. Gdy zapytaliśmy Annę Ostrowską, rzecznik MEiN o komunikat Polskiej Agencji Prasowej, odpowiedziała, że "Redakcja PAP (...) dokonała nadinterpretacji w depeszy, którą będziemy prostować. Nie ma prawomocnego odwołania".

Z biura prasowego resortu otrzymaliśmy komentarz w sprawie zamieszania na nowotarskiej uczelni, jednak nie wynika z niego jednoznacznie, czy odwołanie rektora jest prawomocne, czy nie. Mimo pytań o jasne stanowisko, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Oto treść komunikatu resortu ws. odwołania rektora nowotarskiej uczelni:

"W dniu 21 grudnia 2021 r. Przewodniczący Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (PPUZ w Nowym Targu) poinformował MEiN o odwołaniu przez Kolegium Elektorów w dniu 21 grudnia 2021 r. - w oparciu o przepis art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) - Rektora PPUZ w Nowym Targu dr. hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, załączając jednocześnie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor uczelni publicznej może być odwołany przez kolegium elektorów większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu. Wniosek o odwołanie rektora uczelni publicznej może być zgłoszony przez senat większością co najmniej 1/2 głosów statutowego składu albo przez radę uczelni. Zatem odwołanie rektora przez organ, który dokonał jego wyboru, tj. kolegium elektorów, jest dopuszczalne w ww. trybie i jest decyzją wewnętrzną uczelni pozostającą w zakresie autonomii i odpowiedzialności uczelni. Nie jest tym samym wymagane złożenie przez kolegium elektorów wniosku do ministra o odwołanie rektora.

W okresie od dnia odwołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. Po odwołaniu przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do końca kadencji w uczelni. Zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącego Kolegium Elektrów pełnienie obowiązków na mocy § 63 ust. 5 statutu uczelni objęła dr Maria Zięba - Prorektor ds. studenckich i kształcenia - do momentu wyboru nowego Rektora PPUZ w Nowym Targu.

Niezależnie należy wyjaśnić, że przepisy ww. ustawy dają możliwość odwołania rektora uczelni publicznej nadzorowanej przez MEiN również przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Jednak procedura, o której mowa w art. 432 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie miała tutaj zastosowania (Zgodnie z regulacjami art. 432 w przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa, minister może wystąpić do kolegium elektorów albo podmiotu, który dokonał wyboru rektora, albo go powołał z wnioskiem o odwołanie rektora. Wniosek ten jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie rektora minister może zawiesić go w pełnieniu jego funkcji. Ponadto jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, minister może go odwołać, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz właściwej konferencji, o której mowa w ustawie, czyli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych i Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Opinie są przedstawiane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o ich wydanie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony)".

r/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
tarżanin nowy14:09, 31 grudnia 2021
Gdyby to przeciw mnie zagłosowało 22 z 23 władnych mnie odwołać osób, to nawet gdyby w statucie był zapis, że można mnie odwołac tylko wtedy gdy na Turbaczu zakwitnie kwiat paproci, to i tak podkuliłbym ogon, przeprosił i odszedł z godnością, której, jak widać, Panu Doktorowi brak.
Pyzdra18:19, 30 grudnia 2021
Dajcie sobie ludzie na wstrzymanie już. Przecież jest już oficjalne stanowisko MEIN: Panu już podziękujemy panie Włodarczyk.
STAŚ18:15, 30 grudnia 2021
Dziwne to, czytanie ze zrozumieniem !!!
Co z czytania wynika ? Ilu czytających to, rektor ma być rektorem, albo na odwrót lub trzeba czekać na ....???
Stanislaw kumpel Maćka17:47, 30 grudnia 2021
"Maciek ja tylko żartowałem
Gdy o tym opowiadałem
To wszystko nie ma sensu
Nie ma sensu kupować kredensu

Ciągle słucham głosu twojego
Mają cię za mojego narzeczonego
Maciek ja jeno żartowałem
Gdy tobie z sobą iść kazałem"
Do fdsk17:46, 30 grudnia 2021
Wystarczy umieć liczyć do 22.
Koniec17:36, 30 grudnia 2021
Włodarczyk masz poparcie 6 ***, którymi obsadziłeś 15 stołków. Nikt nie chce mieć z Tobą nic wspólnego. Weź sobie statut na te taczki na których się za chwile znajdziesz i powtarzaj że wyjeżdzasz z Podhalanki niezgodnie ze statutem. Twój koniec jest już jasny - 22 do 1.
Do fdsk17:28, 30 grudnia 2021
Problem ze zrozumieniem to raczej Ty masz. Rektor został prawidłowo i skutecznie odwołany. A to że teraz ten pan bez resztek honoru i godności próbuje szukać błędów proceduralnych w swoim odwołaniu, to tylko szczyt żenady. Ten bankrut moralny, intelektualny i wizerunkowy traci resztki dobrego imienia. Jego dni w Nowym Targu są policzone. Można to było zrobić z elegancja i klasa. Należało z godnością przyjąć że nikt go już nie chce w Podhalance, pożegnać się i opuścić gabinet. A tak, skompromitował się na całe Podhale i pół Polski i przy okazji pociągnął są sobą na dno kilka nieświadomych osób, które nielegalnie próbują utrzymać utraconą władze. I możesz sobie te zapisy powtarzać bez końca ze statutu, nie zmienia to jednak faktu że człowiek (ukrywający się za zapisami statutu chociaż jest zupełnie skompromitowany i nie ma żadnego mandatu do pełnienia jakiekolwiek funkcji na tej uczelni) jest totalnym bankrutem wizerunkowym i moralnym.
Czytanie ze zrozumieniem15:04, 30 grudnia 2021
Ej ludzie, ludzie... Czytajcie tekst ze zrozumieniem. W komunikacie Ministerstwa jest informacja, że jak senat uczelni złożył zgodnie z ustawą i Statutem PPUZ wniosek do Kolegium Elektorów, to odwołanie jest prawomocne. Tyle że to nie Senat wystąpił z wnioskiem, tylko grupa niezadowolonych senatorów, a to wielka różnica. Kolegium elektorów mogło głosować tylko uchwałę Senatu, a nie wniosek kilku senatorów. To z czym mamy do czynienia w PPUZ do pucz, a nie próba odwołania Rektora. W uczelni obowiązują jasno i wyraźnie opisane procedury odwołania Rektora. Puczyści wprowadzili w błąd Ministerstwo i społeczność PPUZ.
fdsk15:02, 30 grudnia 2021
Wystarczy przeczytać statut uczelni, bądź ten artykuł, ze zrozumieniem aby dojść do wniosku, że odwołanie rektora Włodarczyka nie jest prawomocne. Dlaczego tak twierdze? Bardzo proszę, o to cyctat "Wniosek o odwołanie rektora uczelni publicznej może być zgłoszony przez senat większością co najmniej 1/2 głosów statutowego składu albo przez radę uczelni."
Senat się nie zebrał, nie podjęto decyzji o głosowaniu podczas posiedzenia senatu. Rada uczelni też takiej decyzji nie podjęła.

Ciężko się czyta, że nikt w ministerstwie nie jest wystarczająco kompetentny aby umieć zinterpretować prosty zapis.

Z całej tej sytuacji wynikł jedynie chaos oraz atmosfera nerwowości, która odbija się na pracownikach administracji(ilość pracowników na zwolnieniach lekarskich jest zatrważająca).
??13:22, 30 grudnia 2021
No i co tu nie jasne? Komunikat jasno stwierdza,że mieli prawo odwołać rektora
Osiol12:24, 30 grudnia 2021
Źle świadczy to o poziomie wiedzy osób chcących odwołać
Jak same niewiele potrafią to jak oceniać innych
Wszystko jasne12:23, 30 grudnia 2021
Stanowisko ministerstwa jest w pełni jasne - Włodarczyk odwołany prawomocną wewnętrzną dezycję Uczelni bez konieczności interwencji ministerstwa.
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas