Środa, 06 lipca
Imieniny: Dominiki, Gotarda, Agrypiny
Zakopane
Clouds
15°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 76 %
Clouds
15°
Wiatr: 4.392 km/h Wilgotność: 76 %
Clouds
16°
Wiatr: 6.3 km/h Wilgotność: 88 %
Clouds
17°
Wiatr: 6.192 km/h Wilgotność: 77 %
Clouds
19°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 77 %
Clear
17°
Wiatr: 8.28 km/h Wilgotność: 78 %
Jakość powietrza
8 %
Nowy Targ
6 %
Zakopane
26 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 4 | 8 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 3 | 6 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 13 | 26 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
21.02.2022, 08:45 | czytano: 6278

Związek Podhalan apeluje do parlamentarzystów z naszego regionu: "Kładziemy na Wasze sumienia przyszłość i istnienie PPUZ"

- Czas najwyższy, aby odłożyć lokalne spory i podziały oraz różnice polityczne i indywidualne interesy w poczuciu odpowiedzialności przed obecną bracią studencką oraz przyszłymi pokoleniami Podhalan - apeluje Julian Kowalczyk, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w liście do parlamentarzystów ziem górskich.

Prezes ZG ZP Julian Kowalczyk / arch. Podhale24.pl
Oto jego treść:

"W nawiązaniu do spotkania z panem Ministrem Bernackim w dniu 15.02.br., poświęconym omówieniu obecnej sytuacji, panującej na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym

Targu zwracamy się do Państwa z apelem:

Przekazując informację o czekającym Was, Parlamentarzyści Podhala, spotkaniu w Ministerstwie Edukacji kładziemy na Wasze sumienia przyszłość i istnienie PPUZ i jej rolę, jaką odgrywa w regionie.

Reprezentując środowisko regionalne wyrażamy szczególne ubolewanie z powodu likwidacji Katedry Badań Regionalnych i pozbawienia funkcji kierownika tej Katedry Pani Profesor Anny Mlekodaj.

Czas najwyższy, aby odłożyć lokalne spory i podziały oraz różnice polityczne i indywidualne interesy w poczuciu odpowiedzialności przed obecną bracią studencką oraz przyszłymi pokoleniami Podhalan.

Nie można dalej stać z boku, kiedy dzieją się tak złe rzeczy" - napisał prezes związku.

List otrzymali: posłanka Anna Paluch, posłowie Edward Siarka i Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Jan Hamerski.

Spór na "Podhalańskiej" trwa od grudnia ub. r., kiedy to z funkcji rektora został odwołany dr Robert Włodarczyk. Po tym zaczęła się walka o to, kto jest pełniącym obowiązki rektora uczelnia do czasu nowych wyborów. Na krótko rządy objęła dr Maria Zięba i przeciwnicy odwołanego rektora, ale po pozytywnych opiniach i wsparciu ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowisko objęła związana z Włodarczykiem dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Po objęciu rządów wprowadziła nowe porządki, które objęły liczne zwolnienia, w tym likwidację Katedry Badań Regionalnych, łącznie z odwołaniem z funkcji jej kierownika dr Anny Mlekodaj. Spotkało się to z silną krytyką środowiska regionalistów.

r/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
uwaga13:52, 24 lutego 2022
Do SSS
Trudno się dziwić temu wpisowi, osoba ta musiała zostać wymieciona z Uczelni, której pozostała tylko chronologia wydarzeń, zapominając dodać
do chronologii daty swojego wymiecenia.
Tak pięknie było jak się wykładowcą akademickim było, teraz pozostał wypas, obcowanie z naturą, bardzo wskazane dla zdrowia gdy ujawniają się braki myślowe, wraz z zaburzeniami.
Tylko, żeby juhasom z uczelni przy wypasie nie przyszło do głowy
odwołanie bacy.
Tyle, że barany nie takie głupie jak Harnaś i doktorzy razem, rozum swój mają.
Próba odwołania bacy skończyła by się, wpisem w rubryce praca, naukowiec bezrobotny poszukujący pracy.
Szanowna Pani p o rektor BGD wielki szacunek, nie znam drugiej takiej osoby o takiej odwadze.
SSS08:31, 22 lutego 2022
Dziwne, bo wszyscy już znają chronologię wydarzeń jakie miały miejsce na PPUZ. I wszyscy znają prawdę o bezprawnych działaniach BGD ze swoimi mocodawcami i pracownikami na szybkiej ścieżce kariery zawodowej.
I jakoś to nie wzrusza ani prokuratury, ani parlamentarzystów, ani samorządowców... To tak, jakby jakiś magiczny klucz z podpisem ministra Czarnka pozamykał im wszystkim zdolność do przyzwoitości i obiektywnej oceny rozgrywającej się od grudnia farsy, w oparciu o samozwańcze prerogatywy i szczególnej misji porządkowania pogłębianego chaosu.

21 XII 2021 r.
godzina 11:00 ? na posiedzeniu KE; dr hab. Robert Włodarczyk zostaje odwołany z funkcji rektora proporcją głosów 22 ?za? do 1 ?przeciw?; KE o godzinie 12.25 przyjmuje uchwałę 1/2021, której par. 1 mówiącą o odwołaniu dra hab. Roberta Włodarczyka z funkcji rektora PPUZ. W par. 2 stwierdzającą objęcie pełnienia obowiązków rektora PPUZ przez dr Marię Ziębę - zgodnie z powszechnie znanym stanem faktycznym oraz zapisami Statutu PPUZ, które wskazują, że w zaistniałej okoliczności pełnienie obowiązków rektora powierza się prorektorowi ds. studenckich.

Zarządzeniem 167/2021 p.o. rektora dr Maria Zięba odwołała z funkcji prorektora ds. współpracy i projektów dr Biankę Godlewską-Dzioboń.

O godzina 18:00 ? do siedziby uczelni przybywa odwołany dr hab. Robert Włodarczyk wraz z dr Bianką Godlewską-Dzioboń, drem Pawłem Zamorą, drem Marcinem Surówką i mgrem Pawłem Milką; Maria Zięba informuje Roberta Włodarczyka o tym, że został odwołany z funkcji i aby nie podejmował czynności służbowych do czasu oficjalnego przekazania władzy;

-----------------------------------------------------------------------
Włodarczyk informuje, że nie uznaje odwołania (!), gdyż odbyło się ono bezprawnie oraz o tym, że odwołał Marię Ziębę z funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia 20 grudnia 2021 roku (a zatem dzień wcześniej), zaś na tę funkcję powołał dr Biankę Godlewską-Dzioboń.
-----------------------------------------------------------------------

Bianka Godlewska-Dzioboń zostaje powołana na funkcję prorektora ds. studenckich na podstawie antydatowanych dokumentów i bez wymaganej opinii Samorządu Studenckiego.

Odwołany Robert Włodarczyk wręcza Marii Ziębie wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, motywując rażącym naruszeniem obowiązków pracowniczych oraz działanie na szkodę uczelni.

To samo spotyka przybyłych na Uczelnię: dr Krzysztofa Trochimiuka (członka KE i Senatu (dalej S)), dr Małgorzaty Wesołowskiej (członka Komisji Wyborczej (dalej KW) i dr Krzysztofa Waśkowskiego (członka S i KE, prorektor ds. nauki i rozwoju). Wszyscy otrzymują wypowiedzenia dyscyplinarne o tożsamym uzasadnieniem co Maria Zięba.

22?30 XII 2021 r. ? odwołany rektor dr hab. Robert Włodarczyk, nieuznający odwołania na skutek rzekomej bezprawności, przebywa na terenie Biura Rektora, posiada dostęp do dokumentacji, komputerów i serwerów PPUZ i wydaje szereg zarządzeń.

23 XII 2021 r. ? dr Maria Zięba składa do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na
- utrudnianiu przez Roberta Włodarczyka wykonywania obowiązków służbowych oraz
- wystawieniu przez Roberta Włodarczyka zarządzeń ze wsteczną datą, na mocy których rzekomo została odwołana z funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia.

-----------------------------------------------------------------------
30 XII 2021 r. ? MEiN, w odpowiedzi na pismo przewodniczącego KE (uznając autonomię PPUZ), publikuje na swojej stronie stanowisko mówiące o tym, że ?Minister Edukacji i Nauki nie ma kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do uchwał podejmowanych przez kolegia elektorów?, czym potwierdza skuteczność odwołania rektora; Robert Włodarczyk opuszcza Rektorat, jego decyzje uznane zostają za nieważne, w tym dyscyplinarne zwolnienia.
-----------------------------------------------------------------------

5 I 2022 r. ? na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu PPUZ zostaje przyjęta uchwała potwierdzająca czynności z 14 XII 2021 r.

16 I 2022 r. ? na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu PPUZ zostaje przyjęta uchwała, uwzględniająca złożony stan sprawy i potwierdzenie, że pełniącą obowiązki rektora jest Maria Zięba, zaś decyzje Bianki Godlewskiej-Dzioboń są nieskuteczne; uchwała zobowiązuje Marię Ziębę do jak najszybszego zorganizowania wyborów.

Dalej było już tylko gorzej i mętniej...
Bb20:32, 21 lutego 2022
Towarzysze ze Związku Podhalan przed Wami zadanie rozwalenia Podhalanki, nie może być tak, żeby jakaś Uczelnia zwana Podhalanką miała autonomię,
Zapamiętajcie nie długo wybory i my lewacy wrócimy.
Należy to zrobić teraz polecenie wydał sam wielki hetman.
Partia Wam tego bohaterskiego czynu nigdy
nie zapomni.
DR MARTENS19:42, 21 lutego 2022
Zwiazek Podhalan to moze sobie zmierzyc ale temperatre pod pacha...
Burok17:41, 21 lutego 2022
QStan . Mądre słowa . Magistry i licencjaci z uczelni nie posiadajacej jakiejkolwiek renomy . Te wszystkie pseudouczelnie produkujące pseudomagistrów to jest największy wał w tym kraju
Głos17:27, 21 lutego 2022
Dobrze że Związek zabrał głos. Trochę późno ale jest. Trzeba było oświadczenia rządzących małopolską aby związkowcy odzyskali odwagę.
Teraz minister pożal się Boże od edukacji będzie musiał zacząć działać. A może nawet inni ministrowie od sądów i prokuratury też. Teraz swe oświadczenia upublicznią wreszcie parlamentarzyści z tego terenu. Jeżeli nie następnym krokiem Związku powinno być wykluczenie ze struktur honorowego prezesa oraz innych zwyklych nie zwykłych członków z 0artii upss ze Zwiazku Podhalan.
stan15:23, 21 lutego 2022
Zmienić nazwę na szkołę zawodową i kształcić młodzież w potrzebnych zawodach, a nie produkować pseudo magistrów
ww15:13, 21 lutego 2022
do miastowego-na Podhalu,jak i w całej Polsce rządzi Naród!!!Nie zgraja z pisu!!!
dziwne milczenie-brak odwagi?dlaczego?14:32, 21 lutego 2022
@Miastowy.A ty co sobą reprezentujesz, że pouczasz największe w kraju Stowarzyszenie Regionalne działające ponad 100 lat na jaki temat wolno mu się wypowiadać.Brawo Związek Podhalan.Dziękujemy za zabranie głosu.Należy się wam medal "sapere aude".
Rektor13:53, 21 lutego 2022
Prokuratura może zamknąć sprawę w ciągu jednego dnia bo dowód na fałszowanie dokumentów przez Włodarczyka jest!
Baba13:53, 21 lutego 2022
Brawo Związek Podhalan! Prosto, czysto i przejrzyście. To nasza Mała Ojczyzna. I trzeba o nią tu na Podhalu dbać. Mam pytanie do miastowego: Ile razy wypadłeś mamie z wózka? Ślad pozostał i na to nie ma lekarstwa.
Podhalanka12:20, 21 lutego 2022
Dobrze że ktoś z regionu zabiera głos i intersują go losy Podhalańskiej Uczelni - jeśli samorządowcy tego nie zrobią po Uczelni zostaną zgliszcza. Miejmy nadzieję że sprawiedliwość zwycięży !
worce10:46, 21 lutego 2022
jest jedna rada. studenci biercie taczke i wywiezcie jak najdalej pania godlewska
Szkoda zdrowia,10:39, 21 lutego 2022
tak nic nie zdołacie osiągnąć. Jest prikaz z centrali PiS, że nie wolno tego tematu dotykać. Wiele osób jest w tym temacie uwikłanych od uczelni po ministerstwo, więc jest blokada. Każdy niech sobie dopowie. Skandal.
Osiol09:49, 21 lutego 2022
Interes jednej z,, nas''lub,, naszych'' ludzi z nami powiązanych ponad wszystko ich niewolno zwalniać bo są,, nasi'' im niewolno niczego likwidować zamiast długiego wywodu wystarczyły dwa jasne przejrzyste zdania
jon09:45, 21 lutego 2022
i nic nie osiagniecie bo to wojenka na uczelni , nie po waszej mysli>>>
Miastowy09:25, 21 lutego 2022
Zwracamy się z apelem do Związku Podhalan: przestańcie się napuszać i wygłupiać, nie jesteście na Podhalu zgrają rządzącą, a samo Podhale to nie jest wasze Księstwo Góralskie. Życzę trochę więcej pokory i poczucia realizmu co do waszego miejsca wśród ludzi.
komu ten problem potrzebny09:04, 21 lutego 2022
Chłopy co wy wiecie na temat tej "uczelni" ? Nie przykładajcie swoich łap do tego gnoju, bo będą wam ludzie przypisywać ,żeście to do końca rozłożyli za Hodorowieczem , PO i PSL-em . Nir kombinujcie , bo już jest przekombinowane, ma zwalą winę na was. Jeszcze swoje 3 grosze dołoży do tego Gut Mostowy i będzie komplet tych winnych , co to rozłożyli . jak najdalej od tego /.../
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas