Przed nami wielkie wyzwania (art. sponsorowany) - podhale24.pl
Sobota, 18 maja
Imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa
Nowy Targ
Clouds
11°
Wiatr: 3.024 km/h Wilgotność: 86 %
Clouds
11°
Wiatr: 3.384 km/h Wilgotność: 79 %
Clouds
11°
Wiatr: 2.772 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
12°
Wiatr: 3.312 km/h Wilgotność: 82 %
Clouds
11°
Wiatr: 4.284 km/h Wilgotność: 84 %
Clouds
Wiatr: 1.548 km/h Wilgotność: 89 %
Jakość powietrza
34 %
Nowy Targ
48 %
Zakopane
18 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 17 | 34 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 24 | 48 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
02.04.2024, 21:30 | czytano: 1767


Przed nami wielkie wyzwania (art. sponsorowany)- Nasza gmina powinna stwarzać dobre warunki życia dla mieszkańców, ale również warunki dla rozwoju rolnictwa, turystyki, przedsiębiorczości. Wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału, który mamy w zakresie wolnych terenów będących własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem ich na turystykę, rekreację i poprawę komfortu życia mieszkańców – mówi wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz w wywiadzie podsumowującym całą kadencję, ale i ostatnie wydarzenia.Co, według Pana, udało się w tej kadencji konkretnego zrobić dla Raby Wyżnej, żeby poprawić życie mieszkańców. Czy były takie rzeczy? Które z nich są najistotniejsze?

- Bardzo ważną kwestią mającą wpływ na komfort życia mieszkańców Raby Wyżnej jest funkcjonowanie publicznego wodociągu wraz z ujęciem wody na potoku „Kosiczne”. W ciągu ostatnich kilku lat podjęte zostały kompleksowe działania polegające na rozbudowie i unowocześnieniu stacji uzdatniania wody. Stacja została rozbudowana o zbiorniki wody, nowoczesny zestaw filtrów, urządzenia do ozonowania oraz wiele innych urządzeń mających na celu zapewnienie należytej jakości wody dostarczanej wodociągiem publicznym do gospodarstw. Ujęcie wody na potoku „Kosiczne” w Rabie Wyżnej powstało w czynie społecznym ponad 30 lat temu i miało do tej pory charakter typowo powierzchniowy. W trakcie wystąpienia intensywnych odpadów atmosferycznych bardzo często występowały problemy z uzdatnianiem wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody częściowo rozwiązała problem uzdatniania wody, ale w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania wodociągu wykonane zostały ostatnio studnie głębinowe. Łączna wartość poniesionych nakładów finansowych to blisko 2 mln zł. W Rabie Wyżnej wykonany został również w ciągu ostatnich kilku lat bardzo duży zakres kanalizacji sanitarnej, której łączna długość to ponad 8 km. Inwestycja ta była zaprojektowana i przewidziana do realizacji już wiele lat temu, ale wcześniej nie było na to możliwości finansowych. Łączny koszt poniesionych wydatków na ten cel to ponad 8 mln zł. Wykonane zostały również prace remontowe w remizie OSP podnoszące poziom gotowości bojowej.

Są jeszcze pozostałe miejscowości. Jakie zadania, inwestycje, projekty, były kluczowe dla każdej z tych miejscowości?

- W ubiegłym roku zakończone zostały prace związane z budową nowoczesnego budynku wielofunkcyjnego w Sieniawie. Ta inwestycja realizowana była przez ostatnie kilka lat przy dużym nakładzie środków finansowych pochodzących z budżetu gminy, ale również pozyskane zostały na ten cel środki pomocowe. Łączna wartość nakładów poniesionych na budowę tego obiektu to około 9 mln zł.

W Bielance wykonany został utwardzony plac koło szkoły podstawowej, który wykorzystywany jest na brakujące w tym terenie miejsca postojowe. Wyremontowane zostało również kilka odcinków dróg gminnych. W rejonie remizy OSP w Bielance powstało nowe centrum wsi dla mieszkańców dające możliwości do lepszego spędzania czasu wolnego. Dla OSP Bielanka został zakupiony nowy samochód pożarniczy. Zlecone zostało również wykonanie dokumentacji projektowej dla ostatniego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 958 wraz z koncepcją przejścia dla pieszych.

W Rokicinach Podhalańskich została wykonana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 9 km i wartości poniesionych nakładów ponad 11 mln zł. Wyremontowany został również plac zabaw w centrum miejscowości, poprawiono bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Bardzo ważną inwestycją była również budowa nowego bezpiecznego mostu w centrum miejscowości w sąsiedztwie przedszkola i remizy OSP, której łączny koszt wyniósł blisko 2 mln zł. Wykonane zostały prace remontowe w remizie OSP podnoszące poziom gotowości bojowej.

W Skawie przebudowane zostało wiele odcinków dróg gminnych, wśród najważniejszych należy wymienić drogi Linkworówka-Koskówka, Jaroszówka, na Wysoką. Za kwotę blisko 4 mln zł wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w centrum miejscowości oraz wykonano ponad 4-kilometrowy odcinek kanalizacji sanitarnej w rejonie ról Nowy Świat, Bania i Skawa Granice. Na dolnej Skawie wykonane zostało centrum rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W trakcie realizacji jest również rozbudowa wodociągu na roli Stachurówka wraz z budową zbiorników retencyjnych, które umożliwią obniżenie kosztów eksploatacji sieci oraz dalszą jej rozbudowę w przyszłości. Wykonane zostały prace remontowe w remizie OSP podnoszące poziom gotowości bojowej.

W Podsarniu w trakcie realizacji jest duża inwestycja związana z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na przedszkole, ośrodek zdrowia oraz inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Łączny koszt realizacji tej inwestycji w stanie surowym zamkniętym to 7 mln zł. Wykonane zostały prace remontowe w remizie OSP podnoszące poziom gotowości bojowej. Ważną inwestycją była również budowa nowego mostu na rzece Orawka za kwotę blisko 1 mln zł. Wykonano remonty, przebudowę dróg gminnych, w tym na roli Firkowa oraz drogę - szlak turystyczny śladem dawnej granicy Państwa.

W Harkabuzie pozyskano teren na miejsca postojowe przy szkole i utwardzono plac z przeznaczeniem na ten cel. Wyremontowane zostały drogi na rolach Olesiakowa, Żądlakowa, Beskid Granica, droga - szlak turystyczny. Przy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu projektowana jest dokumentacja dla budowy kolejnych odcinków chodnika przy drodze powiatowej.

W Bukowinie Osiedle kilka lat temu zakupiony został teren z przeznaczeniem na budowę centrum wsi. Mieszkańcy tej miejscowości od lat wnioskowali o utworzenie miejsca z przeznaczeniem na potrzeby spotkań mieszkańców i realizacji celów statutowych sołectwa. Nowe centrum wsi będzie wyposażone w strefę rekreacji z przeznaczeniem na spędzanie czasu wolnego. Przy współpracy z PZD projektowana jest dokumentacja dla budowy kolejnych odcinków chodnika przy drodze powiatowej.

Drogi, kanalizacja, woda, odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo, oświata, kultura, sport – to jedne z najważniejszych zadań samorządu. Czy ma Pan przekonanie, że w ciągu ostatnich pięciu lat w każdej z tych dziedzin udało się podnieść gminę na wyższy poziom?

- Zdecydowanie tak. W trakcie ostatniej kadencji zmodernizowano łącznie 35 km dróg gminnych, wybudowano nowe obiekty mostowe, zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie energooszczędnej technologii źródeł światła LED. Wykonane zostały prace remontowe w remizach OSP, obiektach oświatowych, jak również przebudowane zostały przejścia dla pieszych w trosce głównie o bezpieczeństwo osób starszych i dzieci. Sport na terenie naszej gminy intensywnie się rozwija, obiekty sportowe i rekreacyjne, które wykonane zostały ponad 10 lat temu wymagały nakładów remontowych, tak żeby można było z nich bezpiecznie korzystać. Od kilku lat bardzo intensywnie rozwija się życie kulturalne. Gminy Ośrodek Kultury zorganizował wiele ciekawych wydarzeń dla mieszkańców w zakresie rozwoju życia kulturalnego, takich jak Festiwal Kreatywny, koncerty znanych artystów, Raba Country&Folk czy Koncertowy Przewrót Pałacowy. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że w praktycznie każdej miejscowości naszej gminy znajduje się dobrze wyposażona szkoła dająca doskonałe warunki nauki dla dzieci i młodzieży. Pomimo tego, że wydatki na utrzymanie oświaty są dużym obciążeniem budżetu gminy, to nie ma planów likwidacji jakiegokolwiek przedszkola i którejkolwiek ze szkół.
Rozmawia Pan z mieszkańcami, radnymi. Jakich oni oczekują inwestycji, zadań, w krótkiej, bieżącej perspektywie? Czy pod tym względem oczekiwania mieszkańców zmieniają się?

Wnioski mieszkańców i radnych od wielu lat skierowane są na realizację potrzeb związanych z budową i remontem dróg, mostów, chodników, oświetlenia ulicznego jak również infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wiele zostało w tej kwestii do tej pory zrobione, ale trzeba to wszystko kontynuować, bo nasza gmina się stale rozwija, budowane są nowe budynki mieszkalne. Potrzebne są remonty kolejnych odcinków dróg, budowa kolejnych obiektów mostowych.

Przed jakimi strategicznymi wyzwaniami stoi dziś gmina Raba Wyżna? Jakie projekty rozpoczęto i będą kontynuowane w najbliższych latach, a jakie wyzwania czekają gminę i mieszkańców w dalszej perspektywie?

- Wyzwaniem z pewnością będzie realizacja nowo przyjętej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do roku 2030. Jest w niej zapisane wiele ważnych kierunków rozwoju przewidzianych do realizacji. Nasza gmina powinna stwarzać dobre warunki życia dla mieszkańców, ale również warunki dla rozwoju rolnictwa, turystyki, przedsiębiorczości. Wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału, który mamy w zakresie wolnych terenów będących własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem ich na turystykę, rekreację i poprawę komfortu życia mieszkańców.

W 2023 roku gmina zorganizowała „Koncertowy Przewrót Pałacowy”, imprezę, której celem było przywrócenie pamięci o tym wyjątkowym miejscu. Została ona bardzo dobrze przyjęta. Dwór to miejsce, które ciągle budzi duży sentyment wśród mieszkańców, kojarząc się z latami świetności całej miejscowości. A jak Pan widzi przyszłość tego miejsca i współpracę z właścicielami dworu? Czy jest na nią miejsce i jakie korzyści może mieć z niej samorząd?

- Przeprowadziłem wstępne rozmowy z właścicielami zabytkowego dworu w Rabie Wyżnej i bardzo cieszy mnie to, że są zainteresowani współpracą z gminą w sprawie przywrócenia dawnej świetności temu obiektowi. Remont tego obiektu wymaga dużych nakładów finansowych, pozyskania na ten cel dotacji. Patrząc na historię i charakter tego obiektu, to wskazane byłoby przeznaczyć go na cele związane krzewieniem tradycji i kultury naszej gminy, np. na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury wraz zapleczem potrzebnym do prowadzenia przez niego działalności. Będę czynić dalsze starania, żeby ten pomysł doczekał się realizacji.Nie możemy pominąć tematu ekologii, a w szczególności odnawialnych źródeł energii. Przed laty gmina Raba Wyżna, jako jedna z pierwszych, realizowała program montażu instalacji solarnych. A jak to wygląda dziś?

-Tak, przed laty zrealizowaliśmy bardzo duży projekt związany z montażem instalacji ciepłej wody na budynkach mieszkalnych, jak również mniejszy projekt, efektem którego były instalacje fotowoltaiczne. Wszystkie budynki użyteczności publicznej również zostały wyposażone w odnawialne źródła energii do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Przez ostanie lata nie było nowych programów pomocowych, z których moglibyśmy skorzystać w celu kontynuowania podobnych projektów. Od dwóch lat jesteśmy jednak członkiem klastra energii „Brama Podhala” i prowadzimy przygotowania do naborów wniosków planowanych w niedalekiej przyszłości. Jest więc szansa, że w najbliższym czasie pozyskane zostanie dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii przez indywidualnych mieszkańców.

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Dziwisza
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas