Postaw na skromność, pracowitość i uczciwość! (art. sponsorowany) - podhale24.pl
Wtorek, 23 kwietnia
Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
Jabłonka
Clouds
Wiatr: 9.216 km/h Wilgotność: 72 %
Clouds
Wiatr: 11.88 km/h Wilgotność: 70 %
Clouds
Wiatr: 9.612 km/h Wilgotność: 75 %
Clouds
Wiatr: 11.268 km/h Wilgotność: 72 %
Clouds
Wiatr: 7.812 km/h Wilgotność: 80 %
Clouds
Wiatr: 5.688 km/h Wilgotność: 81 %
Jakość powietrza
0 %
Nowy Targ
26 %
Zakopane
22 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 13 | 26 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 11 | 22 %
03.04.2024, 22:10 | czytano: 1758

Postaw na skromność, pracowitość i uczciwość! (art. sponsorowany)

Szanowni Państwo! Kończy się VI kadencja Rady Powiatu Nowotarskiego, w czasie której miałem przyjemność i zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Była to trudna kadencja, w tym czasie wybuchła pandemia koronowirusa, wojna w Ukrainie oraz szalejąca inflacja. Pomimo tych obiektywnych trudności udało nam się zrobić wiele dobrego dla całego powiatu, szczególnie dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec, co mnie szczególnie cieszy.

Na początek przedstawię Państwu moją sylwetkę, dla tych którzy mnie nie znają, a poniżej przedstawię swoje osiągnięcia.

Mam 56 lat, jestem żonaty, mieszkam w Cichem. Jestem mgr inż. budownictwa, skończyłem Politechnikę Krakowską

 • Przewodniczący Rady Powiatu 2018-2024
 • Od 1993 r. własna działalność gospodarcza
 • Radny Rady Gminy Czarny Dunajec 1994 – 1998
 • 26 lat pracy na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice
 • Radny Rady Powiatu Nowotarskiego 2010-2014
 • Członek Rady Parafialnej Parafii Miętustwo
 • Członek Związku Podhalan – Oddział Miętustwo
 • Członek Rady Małopolskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa w Krakowie – trzecia kadencja
 • Przewodniczący Komisji Lasowej wsi Ciche – Vice Prezes Zarządu Wspólnoty 8 Wsi w Witowie

Postaw na skromność, pracowitość i uczciwość!

Infrastruktura drogowa


Jak obiecałem wcześniej w następujących po sobie postach chciałbym przedstawić krótkie sprawozdanie z efektów mojej pracy, jako Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego mijającej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem naszej Czarnodunajeckiej gminy.

Inwestycje drogowe w Powiecie Nowotarskim 2019-2023
 • Łączne nakłady w kwocie 201 mln zł
 • Zmodernizowanych 45 km dróg
 • Zrealizowanych 6 mostów
 • Wykonanych kilkanaście przejść dla pieszych
 • Wykonanych 33,6 km chodników
 • Wykonanych kilkadziesiąt projektów przebudowy dróg wraz z chodnikami
 • Zabezpieczonych kilkadziesiąt przepustów, korpusów dróg i skarp

Inwestycje drogowe na terenie Miasta i gminy Czarny Dunajec 2019-2023
A. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Czerwiennem (2 odcinki) o długości 5,0km
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Ciche (4 odcinki) o długości 4,8 km
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Ratułowie (3 odcinki) o długości 4,3 km
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Starem Bystrem (2 odcinki) o długości 2,4 km
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Dziale o długości 1,3 km
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Piekielniku o długości 0,5 km
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Podszklu o długości 0,7 km
 • Przebudowa mostu na potoku Czarny Dunajec w Czarnym Dunajcu

Zaprojektowano inwestycje o wartości ok. 5 mln zł

B. INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Miętustwie
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Ratułowie
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Starem Bystrem
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Podszklu
 • Remont nawierzchni dróg relacji Czarny Dunajec-Ciche
 • Remont nawierzchni dróg relacji Chochołów-Ciche
 • Remont nawierzchni dróg relacji Czerwienne-Ratułów

Łączna wartość tych prac to 21,0 mln zł

C. INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Cichem (1,1 km)
 • Przebudowa drogi wraz chodnikiem w Ratułowie (0,2 km)
 • Budowa brakującego odcinka drogi w Podszklu (0,7 km)

Łączna wartość tych prac to 15,0 mln zł

Zestawienie to pokazuje ile w tej kadencji zrobiłem, aby poprawiać stan bezpieczeństwa na naszych drogach. Prawie wszystkie te projekty i inwestycje są współfinansowane przez Miasto i gminę Czarny Dunajec.


Edukacja


Lata 2019-2023 to okres bardzo dużych wyzwań dla edukacji. Co prawda w naszej gminie nie ma szkół prowadzonych przez Powiat Nowotarski, ale bardzo dużo naszej młodzieży pobiera naukę w powiatowych szkołach średnich zlokalizowanych w Nowym Targu, Rabce-Zdroju, Jabłonce i Krościenku.
W naszym Powiecie jest:
 • 10 Szkół średnich i branżowych
 • 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • 1 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
 • 4 tys. uczniów pobierających naukę
 • 23 różne zawody w technikach
 • 6 różnych zawodów w szkołach branżowych
 • 40 mln złotych wydanych na inwestycje, remonty i pomoce dydaktyczne
 • 2340 uczniów wzięło udział w kursach doszkalających
 • 684 uczniów wzięło udział w projekcie pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

Aktywnie pozyskiwano również dodatkowe środki zewnętrzne biorąc udział w programach i przedsięwzięciach takich jak:
 • Poznaj Polskę – pozyskano 345 tys. zł
 • Poznaj polskie ślady w Europie – 329 tys. zł
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 115 tys. zł
 • Aktywna tablica – 280 tys. zł
 • Laboratoria Przyszłości – 60 tys. zł
 • Kompleksowy program wsparcia rodzin „Za życiem” – 366 tys. zł


Największym osiągnięciem tej kadencji w oświacie jest realizacja inwestycji pn. „Budowa Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu”.
Łączna wartość inwestycji to ponad 34 mln złOpieka zdrowotna i pomoc społeczna


Dobra sytuacja finansowa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły na utworzenie nowych oddziałów i rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych.

Kluczowe inwestycje Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu:
1. Poszerzenie oferty w zakresie usług medycznych poprzez uruchomienie Oddziału Chemioterapii Dziennej – koszt 13 mln zł.
2. W celu poprawy jakości usług medycznych, dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii zakupiono mikroskop operacyjny oraz dodatkowy sprzęt na inne oddziały – koszt 30 mln zł.
3. W minionej kadencji zakupiono 7 nowych ambulansów oraz uzyskano dofinansowanie do zakupu dodatkowych 5
4. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce realizuje projekt działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.
5. Inwestycje proekologiczne – kompleksowa termomodernizacja szpitala oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.


Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach:
- w Zaskalu przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz
- w Rabce-Zdroju przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.
W ramach rozwoju programów opieki zastępczej staramy się zapewnić bezpieczne i stabilne środowisko dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, zarówno za pomocą wsparcia dla rodzin zastępczych jak i tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ze względu na duże potrzeby utworzyliśmy nową, zapewniającą całodobową opiekę, placówkę dla 14 wychowanków. W przygotowaniu jest już kolejna taka placówka.

Kultura i Sport


Działania na rzecz kultury mają ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców – dzieci, młodzieży, jak i dorosłych – jak i dla zwiększania atrakcyjności Powiatu Nowotarskiego dla turystów. Rozwój inicjatyw kulturalnych, wsparcie dla lokalnych artystów i organizacji, a także inwestycje w infrastrukturę kulturalną podkreślają to działania na rzecz zachowania dziedzictwa oraz promowania twórczości i kreatywności wśród społeczności.

Teatr Rabcio
 • W 2020 roku Teatr Rabcio przeniósł się do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku z widownią dla 220 osób.
 • Koszt budowy wyniósł prawie 17 milionów złotych, z czego udało nam się uzyskać prawie 6 milionów dofinansowania.
 • Teatr Rabcio jest jednym z najnowocześniejszych teatrów tego typu w skali całego kraju.

Działalność Teatru Rabcio
 • Teatr Rabcio nieustannie przyciąga ogromną liczbę widzów, wystawiając przedstawienia dla ponad 21 tysięcy osób.
 • Repertuar został rozszerzony o sztuki wystawiane dla widzów dorosłych (np. ponadczasowy „Makbet”), ponadto rozwijana jest oferta wydarzeń zewnętrznych.
 • Teatr prowadzi też działalność warsztatową w ramach edukacji teatralnej.

Muzeum Orkana
 • Muzeum zostało odwiedzone przez około 30 tysięcy turystów, zorganizowała 22 wystawy czasowe i 32 imprezy kulturalne.
 • Organizowane są tutaj lekcje muzealne i warsztaty kulturalne, w ponad 550 takich wydarzeniach wzięło udział prawie 20 tysięcy uczestników.
 • Muzeum bierze udział w wielu projektach promujących lokalną kulturę i tradycję.
 • „Dziady śmigustne – tradycja wiosennego kolędowania”

Targi Cieśli w Chochołowie


Powiatowe Centrum Kultury
 • Powiatowe Centrum Kultury realizuje tygodniowo około 200 godzin zajęć kulturalnych i sportowych, w których uczestniczy regularnie około 600 osób.
 • Centrum wspiera rozwój turystyki i lokalne inicjatywy poprzez współuczestniczenie w organizacji wielu wydarzeń na terenie całego powiatu.
 • Centrum jest też organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, a także jest współorganizatorem „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”.

Sprawny Urząd – Transport zbiorowy – Rynek Pracy


Sprawny Urząd i Cyfryzacja

Ostatnie lata to również znaczące usprawnienia w funkcjonowaniu Urzędu, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację procesów i usług. Dzięki wprowadzeniu nowych technologii i systemów informatycznych udało się zwiększyć efektywność pracy urzędu, zapewniając mieszkańcom oraz przedsiębiorcom szybszy i łatwiejszy dostęp do kluczowych usług administracyjnych. W wielu aspektach Powiat Nowotarski jest w krajowej czołówce działań w zakresie cyfryzacji.

System rezerwacji wizyt
 • Szanowanie czasu mieszkańców, którzy mogą umówić się na konkretną godzinę.
 • Możliwość pomiaru wydajności czynności obsługowych.
Biuro Obsługi Klienta
 • Uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, które wspomaga mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych.
 • Jest dostępne również telefonicznie.
 • Znacząco przyczyniło się do działania urzędu w okresie pandemii.
Paczkomaty
 • W 2020 roku uruchomiliśmy Paczkomaty jako drogę komunikacji z urzędem (jako pierwsza jednostka w Małopolsce).
 • Dzięki temu w pewnym sensie Urząd stał się dostępny całodobowo.
 • Aktualne wykorzystanie paczkomatów czasami przekracza 100 paczek dziennie.
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • Jesteśmy pierwszym Powiatem, który wdrożył systemy EZD jako podstawową formę obiegu dokumentów.
 • Pozwala to na załatwianie spraw elektronicznie i odejście od papieru, zwiększając wygodę kontaktu z urzędem.
Geoportal Nowotarski
 • W 2019 roku uruchomiliśmy geoportal powiatowy, ułatwiający dostęp do informacji mieszkańcom, ekspertom i przedsiębiorcom.
 • Cyfryzacja danych geodezyjnych sprzyja szybszemu załatwianiu spraw urzędowych.Łącznie do tej pory pozyskaliśmy prawie 15 milionów złotych na rozwój geodezji.
Zewnętrzne środki
 • Powiat Nowotarski aktywnie poszukuje środków na transformację cyfrową.
 • Od roku 2019 pozyskaliśmy ponad 7 milionów złotych środków zewnętrznych na realizację projektów cyfrowych.

Transport Zbiorowy
Wielu mieszkańców jest pozbawionych dostępu do komercyjnego transportu zorganizowanego ze względu na nieopłacalność połączeń. Z tego względu, w latach 2020-2024, pozyskaliśmy ponad 7.5 miliona złotych na uruchomienie łącznie 12 połączeń komunikacyjnych w ramach rozwoju publicznego transportu zbiorowego zapewniających mieszkańcom gmin powiatu nowotarskiego dostęp do ważnych ośrodków administracyjnych, leczniczych i edukacyjnych.

Rynek Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył ponad 46 milionów złotych na wsparcie przedsiębiorców i osób poszukujących pracy, w tym:
  • Wsparcie osób bezrobotnych za pomocą staży, poszukiwania pracy oraz szkoleń podwyższajacych kompetencje.
  • Wsparcie przedsiębiorców za pomocą dotacji na rozpoczęcie działałności, szkolenia pracowników, a także dofinansowanie do wynagrodzen w ramach prac interwencyjnych.
  W ramach Tarczy Antykryzysowej przeznaczono 107 milionów złotych dla przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy.W dniu 20 marca 2024 roku odbyła się LXVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, będąca podsumowaniem VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego. W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście - dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu nowotarskiego, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy i kierownicy biur Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
Sesja ta była okazją do krótkiego podsumowania mijającej kadencji oraz pożegnaniem z działalnością w samorządzie kilku dotychczasowych radnych.
Jeszcze raz dziękuje wszystkim radnym, starostom, zarządowi powiatu oraz pracownikom za owocną współpracę w kończącej się kadencji.

Plany na kolejną kadencję

a) Rozwój infrastruktury drogowej:
- Kontynuacja przebudowy dróg i mostów powiatowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

b) Opieka Zdrowotna:
- Kontynuowanie rozwoju szpitala poprzez poszerzenie oferty medycznej dla regionu.
- Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dostępnych dla pacjentów od razu na miejscu.
- Powstanie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz dalszy rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
- Podwyższanie jakości i dostępności usług medycznych.
- Pozyskiwanie dodatkowych środków oraz nieruchomości pozwalających na poszerzenie dostępnych usług medycznych.

c) Rozwój Edukacji
- Rozwój i modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz technicznego z myślą o zmieniającym się rynku pracy i zawodach przyszłości.
- Poprawa bazy szkół ponadpodstawowych, w tym działania mające na celu poprawę dostępności.
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów podnoszących jakość kształcenia ogólnego i zawodowego.
- Modernizacja bazy laboratoryjnej i edukacyjnej szkół, aby zapewnić optymalne warunki nauki dla uczniów.

d) Rodziny i Seniorzy
- Tworzenie kolejnych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci wymagających opieki zastępczej.
- Wspieranie rodzin zastępczych i pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami.
- Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, w tym utworzenie Centrum Zdrowia 75+.
- Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji.

e) Kultura
- Przebudowa siedziby dla Powiatowego Centrum Kultury w dawnym „Sokole”.
- Współorganizowanie wydarzeń promujących lokalną kulturę i turystykę.
- Dofinansowanie lokalnych organizacji działających na rzecz kultury i sportu.
- Rozwój oferty zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży w ramach jednostek takich jak Powiatowe Centrum Kultury, Teatr Rabcio i Muzeum Orkana.

d) Proinwestycyjne i Odpowiedzialne Budżety
- Utrzymanie budżetów, w których około 30% środków przeznaczanych jest na inwestycje.
- Intensywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów ważnych dla mieszkańców.
- Rozsądna polityka finansowa mająca na celu utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i niskiego zadłużenia.

e) Cyfryzacja i Usprawnianie Pracy Urzędu
- Cyfryzacja procesów oraz zasobów powiatowych.
- Pozyskiwanie środków na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
- Współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

f) Transport Publiczny
- Utrzymanie istniejących linii komunikacyjnych użyteczności publicznej.
- Rozszerzenie transportu publicznego w miejscowościach Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas