Projekt Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego - podhale24.pl
Sobota, 18 maja
Imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa
Nowy Targ
Clouds
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
Wiatr: 4.032 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
Wiatr: 2.952 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
10°
Wiatr: 3.348 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
10°
Wiatr: 6.12 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
Wiatr: 4.68 km/h Wilgotność: 94 %
Jakość powietrza
44 %
Nowy Targ
56 %
Zakopane
24 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 22 | 44 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 28 | 56 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 12 | 24 %
31.08.2016, 21:23 | czytano: 1735

Projekt Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego

Po konsultacjach społecznych powstał projekt Planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego. Teraz czeka na zaopiniowanie przez rady podbabiogórskich gmin.

Projekt jest planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska i planem zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra w części pokrywającej się z obszarem Parku.
Dokument składa się z jedenastu rozdziałów zawierających bogate informacje na temat Babiogórskiego Parku Narodowego. Zawiera szczegółowe dane m.in. o:
- budowie geologicznej, klimacie, glebach, krajobrazie, ekosystemach, gatunkach zwierząt, roślin i grzybów,
- stanie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoi Babiogórskiej, granic i działek,
- sposobach eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku,
- warunkach utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony,
- wskaźnikach właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony,
- obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej oraz prowadzonych działaniach ochronnych na tych terenach,
- sposobach monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków,
- obszarach i miejscach udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz określa sposoby ich udostępniania,
- miejscach w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza,
- uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego.

Powstały plan został przesłany do zaopiniowania przez Rady Gmin Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka i Jeleśnia. Wcześniej rozpatrzono uwagi i wnioski następujących instytucji i osób: Rady Gminy Zawoja, Wójta Gminy Zawoja, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Ochrony Środowiska, Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Mieszkańców wsi Zawoja, Koła Łowieckiego Knieja, Nadleśnictwa Nowy Targ, Izabeli i Janusza Guzik, Urszuli Burdyl oraz współwłaścicieli gruntów położonych na obszarze Parku.
Projekt dostępny jest na stronie internetowej Babiogórskiego Parku Narodowego: http://www.bgpn.pl/

ah/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas