Marek Kolasa: "Na Bramie w Gorce skorzystają mieszkańcy Waksmunda i cała gmina" - podhale24.pl
Sobota, 13 lipca
Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
Rabka Zdrój
Clouds
25°
Wiatr: 2.52 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
24°
Wiatr: 4.5 km/h Wilgotność: 83 %
Clouds
32°
Wiatr: 3.24 km/h Wilgotność: 78 %
Clouds
25°
Wiatr: 6.12 km/h Wilgotność: 78 %
Clouds
33°
Wiatr: 7.488 km/h Wilgotność: 83 %
Clouds
30°
Wiatr: 2.304 km/h Wilgotność: 70 %
Jakość powietrza
26 %
Nowy Targ
58 %
Zakopane
20 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 13 | 26 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 29 | 58 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 10 | 20 %
02.06.2020, 12:05 | czytano: 14505

Marek Kolasa: "Na Bramie w Gorce skorzystają mieszkańcy Waksmunda i cała gmina"

Po przerwie publikujemy drugą część wywiadu z Markiem Kolasą z Waksmundu, prezesem spółki budującej w Gorcach Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne. - Każdy mieszkaniec Waksmunda, nie tylko ci którzy, będą w spółce, będzie mógł skorzystać z inwestycji - mówi prezes.

Przypomnijmy, iż ruszyła budowa Bramy w Gorce w Waksmundzie, inwestycji, która może stać się największą atrakcją turystyczną Gorców i konkurować popularnością z basenami termalnymi czy stacjami narciarskimi na Podhalu. W pierwszej części rozmowy (link tutaj) prezes Kolasa mówił m.in., że Brama w Gorce ma zastąpić kuśnierstwo i ściągnąć z z powrotem do Waksmundu młodych, którzy wyjechali za pracą. Dziś kolejne pytania.

- Na początku chciałem przeprosić Czytelników za drugi okres przygotowania drugiej części wywiadu. Jednak z uwagi, iż pracujemy społecznie i łączymy przygotowanie inwestycji z naszymi obowiązkami zawodowymi, a także faktem, że obecnie rozstrzygamy kolejne postępowania przetargowe tego czasu nie jest wiele – mówi Marek Kolasa i przechodzi do odpowiedzi.

Kiedy rozpoczęła się budowa i co powstaje w pierwszej kolejności?

M.K.: - Budowa budynku restauracji rozpoczęła się we wrześniu 2019 r. W tym roku na dniach rozpoczniemy budowę pawilonu edukacji botaniczno-zoologicznej oraz galerii widokowej oraz wieży dużej i małej.

Jakie główne obiekty/atrakcje będą wchodzić w skład Bramy w Gorce, i które z nich mają już prawomocne pozwolenie na budowę?

M.K.: - Główne obiekty to restauracja, galeria widokowa dwie wieże mała i duża, pawilon edukacji botaniczno-zoologicznej, bacówka plac edukacji ruchowej, park makiet przyrody gorczańskiej. Posiadamy pełną i uzgodnioną dokumentację techniczną związaną z realizacją naszego przedsięwzięcia.

Czy będą powstawać etapami i kiedy planowane jest ich uruchomienie i oddanie całej inwestycji do użytku?

M.K.: - Inwestycja powstaje etapowo, jednak zamierzamy ją uruchomić do maja 2021 roku.

Jakie konkretnie inwestycje, wchodzące w skład całego projektu, są finansowane ze środków zewnętrznych i w jakim stopniu?

M.K.: - Ze środków zewnętrznych finansowana będzie budowa galerii widokowej duża wieża, ekspozycja multimedialna w pawilonie edukacji botaniczno-zoologicznej, plac edukacji ruchowej, park makiet oraz częściowo zagospodarowanie terenu. Generalnie dofinansowanie z funduszy europejskich w stosunku do kosztów całej zaplanowanej inwestycji to około 30%.

Na jakim etapie jest sprawa drogi dojazdowej do inwestycji?

M.K.: - Do inwestycji prowadzi droga gmina z Waksmunda i ona stanowi na dziś dojazd do inwestycji. W przyszłości być może powstanie druga droga dojazdowa do inwestycji od strony Nowego Targu. Jest to jednak uzależnione od decyzji i możliwości finansowych Gminy Nowy Targ oraz miasta Nowy Targ. W naszej ocenie powstanie tej drogi otworzy nowe możliwości rozwojowe dla mieszkańców i Waksmunda i Kowańca i jej budowa jest w interesie mieszkańców zarówno miasta jak i gminy Nowy Targ do czego odnosiłem się w innej części wywiadu.

Jaka jest szacunkowa wartość inwestycji i kto wchodzi w skład zarządu spółki Brama w Gorce.

M.K.: - Szacunkowa wartość całkowita inwestycji to około 16 mln złotych. W zarząd spółki wchodzi moja osoba oraz pan Michał Glonek i pan Paweł Waksmundzki.

W jaki sposób obecna sytuacja wpływa/wpłynie na inwestycję?

M.K.: - Jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiczne to trudno na dzień dzisiejszy to ocenić. Na dziś prace są prowadzone. Mamy nadzieję, że wszystko się unormuje i powrócimy do dawnej rzeczywistości jak najszybciej.

Pojawiają się zarzuty że ta inwestycja za bardzo ingeruje w gorczańską przyrodę?

M.K.: - Nasza inwestycja to Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne i jednym z jego podstawowych założeń jest ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza. My chcemy ochronić to miejsce przed degradacją i edukować w nim jak dbać o nasze Gorce. W tym celu zleciliśmy uprawnionego przyrodnikowi ścisłą inwentaryzację przyrodniczą realizowaną w oparciu o uwagi Gorczańskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W tym też celu przygotowujemy profesjonalną ekspozycję przyrodniczą w pawilonie oraz na terenie całego obiektu, makiety zwierząt i roślin z opisami, przyrodniczy plac zabaw i wiele innych edukacyjnych elementów. W tym miejscu goście, a szczególnie dzieci i młodzież będzie mogła nauczyć się o przyrodzie Gorców i dowiedzieć się jak można je chronić. Zawarliśmy również umowę nadzoru przyrodniczego na czas wykonywania inwestycji, tak by zminimalizować negatywne skutki prac budowlanych.

Oczywiście mamy świadomość że podczas budowy, niewielki obszar pod samymi budynkami zostanie przekształcony i że podczas samych prac następuje ingerencja w naturalny teren, ale po zakończeniu inwestycji teren wokół zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Co więcej zgodnie z zaleceniami instytucji takich jak GPN czy RDOŚ podejmiemy szereg działań kompensacyjnych i chroniących unikatowe stanowiska przyrodnicze na tym terenie, które do tej pory w żaden sposób nie były chronione. Te miejsca zostaną zgodnie z zaleceniami RDOŚ ogrodzone, powstaną tablice informacyjne pokazujące unikatowe gatunki kompleksów i roślin na tym terenie takie jak chociażby młaki kozłkowo – turzycowe czy inne gatunki roślin chronionych, które do tej pory były rozjeżdżane przez motocykle, quady czy ciągniki ściągające drzewo.

Szkoda, że te nieliczne przecież głosy o niszczeniu przyrody nie odnoszą się do faktu jak do tej pory eksploatowany był ten teren. Przecież w tym miejscu co łatwo zobaczyć odbywały się nieoficjalne treningi motocyklistów trialowych, a przeszłości zawody motocyklowe, wyścigi quadów czy terenówek. Obecnie zaczynamy z tym walczyć informując, iż jest to nielegalne, a otwarcie kompleksu zatrzyma na stałe to niekorzystne dla nas wszystkich zjawisko.

Warto też zadać sobie pytanie czy lepiej by ten teren około 6 ha pozostał w stanie praktycznie nienaruszonym, z bardzo niewielką wycinką drzew na obszarze kilkunastu arów tak gdzie powstają obiekty, czy też by była tu prowadzona zgodna z prawem i przeznaczeniem terenu regularna gospodarka leśna, podobna do tej jaką prowadzą na terenach leśnych Lasy Państwowe (wycinka obszarów lasu z pomocą ciężkiego sprzętu)?

Nam zależy by ten teren pozostawiony był jak najbardziej naturalnym stanie, bo to będzie jednym z magnesów przyciągającym turystów w to miejsce.

Warto również w podkreślić, iż budowa Centrum spowoduje koncentrację ruchu turystycznego na tym terenie, co podkreślał w swoje opinii zarówno Gorczański Park Narodowy jak i zespół pod przewodnictwem pana dra Krzysztofa Borkowskiego z Wyższej szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej, która na nasze zlecenie przygotowała opracowanie “Badania potencjalnego obiektu turystycznego pod nazwą Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Brama w Gorce”.

Jak podkreślają autorzy tego opracowania “...powstanie CPEBWG stworzy szansę dla ochrony terenu GPN poprzez powstrzymanie sporej części odwiedzających Gorce właśnie w tym Centrum na powierzchni ograniczonej do ha bez wchodzenia na szlaki GPN”. Co warto zauważyć zwiedzanie w Centrum będzie skanalizowane, oparte o wyznaczone ścieżki i pod stałym nadzorem.

Naszym zdaniem, popartym też opiniami ekspertów powstanie Centrum spowoduje też w dłuższym czasookresie zmianę sposobu użytkowania terenów leśnych w Waksmundzie, ograniczenie tego użytkowania i większą dbałość o przyrodę. Będzie to wynikać z faktu, iż nasi mieszkańcy zaczną czerpać zyski ze zrównoważonej turystyki (jako osoby zatrudnione bądź współpracujące z Centrum prowadzące działalność wynajmu itd.), a nie z gospodarki leśnej i sami będą zainteresowani by ją jeszcze bardziej chronić, ograniczyć poruszanie się po lasach pojazdami mechanicznymi, a posiadane w tym zakresie zasoby wykorzystać do tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej (kuligi konne, dowozy turystów do Centrum).

A co z drogą dojazdową do kompleksu, której przygotowanie planuje gmina? Czy publiczne środki powinny być w nią inwestowane?

M.K.: - Tak jak mówiłem w pierwszej części wywiadu wzięliśmy na swoje barki ogromne zadanie przygotowania i budowy inwestycji, która zmieni oblicze Waksmunda i gminy i da wielu ludziom miejsca pracy i szansę na lepszą przyszłość. Od władz Gminy oczekiwaliśmy, tylko zmiany planu i przygotowania drogi dojazdowej. Realizacja tych dwóch zadań po pierwsze wynika z ustawy o samorządzie gminnym, a ponadto wpisuje się w politykę Państwa Polskiego, w tym także i władz gminy Nowy Targ związanych ze wspieraniem innowacyjnych przedsięwzięć i przedsiębiorców, którzy będą tworzyć miejsca pracy i płacić podatki do budżetu państwa i budżetu gminy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że o budowę drogi wnioskowaliśmy przecież nie tylko my, ale i Sołtys i Rada Sołecka, Wspólnota Leśna, OSP i wielu mieszkańców Waksmunda, w tym właścicieli działek. Można powiedzieć w związku z tym, iż realizacja tego zadania stała się w pewien sposób celem publicznym i ważnym społecznie w Waksmundzie.

Na budowie tej drogi zyskają wszyscy: właściciele działek wzdłuż niej bo będą mieć prawny dojazd do swoich działek, Wspólnota Leśna bo będzie mogła zawsze bez przeszkód dotrzeć do swoich terenów, a także wszyscy mieszkańcy bo poprawa i regulacja drogi pozwoli na dojazd wozów OSP Waksmund do ich działek leśnych podczas sytuacji zagrożenia (np. pożaru).

Inną kwestią jest fakt, iż dzięki budowie i uruchomieniu CPEBwG gmina Nowy Targ i bezpośrednio Waksmund pozyska bardzo duże wpływy podatkowe, które docelowo pokryją koszty poniesione przez gminę na budowę drogi.

Sam podatek od nieruchomości który będzie wpływał do budżetu gminy, i będzie do wykorzystania na cele wiejskie w Waksmundzie po uruchomieniu obiektu będzie sięgał kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Do tego dochodzi 2% podatek od wartości budowli. Łącznie będą to zobowiązania wpłacane do budżetu Gminy sięgające sporo ponad 100 000 zł rocznie. CPEBwG po jego uruchomieniu będzie największym płatnikiem podatku w Waksmundzie i pewnie jednym z największych w gminie.

Ponadto do budżetu gminy wracać będzie część podatku PIT i CIT z samej spółki, osób zatrudnionych w obiekcie i z obiektem współpracujących. Do tego dojdą wpływy z obiektów noclegowych i działalności turystycznych , które niewątpliwie powstaną po uruchomieniu obiektu. Rocznie te wpływy będą sięgać kilkuset tysięcy złotych.
Uważamy że również z tego powodu warto wspomóc tę inwestycję i doprowadzić do niej drogę dojazdową. Przecież gmina mocno inwestuje w turystykę i buduje obiekty i ścieżki rowerowe bo słusznie widzi w tym szansę na rozwój gminy i miejsca pracy dla mieszkańców.

Oczywiście by te wszystkie czynniki mogły zaistnieć centrum musi zacząć działać i osiągać przychody. Dlatego tak ważne jest budowanie dobrego klimatu wokół inwestycji.

Często mówi Pan o korzyściach dla mieszkańców i regionu z powstania inwestycji. Czy Czytelnicy mogli by usłyszeć coś więcej w tym temacie?

M.K.: - Budowa i uruchomienie CPEBwG to niewątpliwe korzyści dla regionu i naszych mieszkańców. Uruchomienie tej inwestycji zmieni obraz tej części Podhala i da niesamowity impuls rozwojowy na miarę sukcesu jaki odnieśli koledzy z Białki Tatrzańskiej. I można tu mówić o kilku płaszczyznach. Po pierwsze już sama informacja o budowie kompleksu i jej rozpoczęcie spowodowała znaczący wzrost wartości gruntów w Waksmundzie i na Kowańcu, a także zwiększone zainteresowanie zakupem gruntów. Ale to dopiero początek. Już dziś, a na naszą prośbę generalny wykonawca budynku usługowo-gastronomicznego część materiałów budowlanych kupuje ze składu budowlanego z Waksmunda, a podwykonawcą, który będzie realizował pokrycie dachowe jest jedna z firm ciesielsko-dekarskich z Waksmunda. Ekipa która buduje obiekt wynajmuje noclegi również w jednym z obiektów noclegowych w Waksmundzie. To wszystko to przecież wymierne korzyści dla naszych mieszkańców.

Kolejna sprawa to miejsca pracy. Przecież w samym kompleksie znajdzie pracę około 30 osób, kolejne kilkadziesiąt będzie na stałe z centrum współpracować. Chcemy żeby wśród tych osób było jak najwięcej waksmundzianów, i na pewno będą mieli oni pierwszeństwo w przyjęciu do pracy. Bardzo chcielibyśmy również rozpocząć współpracę z gospodarzami z Waksmunda posiadającymi konie oraz pojazdy mechaniczne w zakresie organizacji dojazdu do kompleksu oraz organizacji kuligów. Niebawem podejmiemy z nimi rozmowy w tym temacie.|

Każdy mieszkaniec Waksmunda, nie tylko ci którzy będą w spółce będzie mógł skorzystać z inwestycji. Jej powstanie to możliwość rozwoju istniejących działalności gospodarczych, które zyskają nowych klientów w postaci turystów ( takich jak sklepy, firmy usługowe, pralnie, obiekty noclegowe, warsztaty samochodowe, firmy sprzątające, itd.) ale też szansa na powstanie nowych szczególnie w zakresie miejsc noclegowych i szeroko rozumianego rynku około turystycznego. Zarobi każdy począwszy od osób, które produkują oscypki czy miód poprzez zakłady kuśnierskie a skończywszy na firmach budowlanych, które będą realizować budowę obiektów noclegowych w Waksmundzie, które przecież będą niezwykle potrzebne. Chcemy by w samym kompleksie udostępnić powierzchnię i promować typowe dla Waksmunda rzemiosło czyli m.in. wyroby skórzane, miody, oscypki.

Należy podkreślić, że korzyści te będą również mocno odczuwalne dla Kowańca i górnej części Nowego Targu. Z reszta już dzisiaj mieszkańcy i przedsiębiorcy z tej części miasta zapytują nas o termin otwarcia obiektów i wiążą swoje plany biznesowe z uruchomieniem kompleksu. Dziś ciągiem pieszym, a w przyszłości drogą, której koncepcję przecież władze Miasta przygotowały będzie można świetnie skomunikować się z kompleksem. Już dzisiaj widać ożywiony ruch w zakresie budowy obiektów noclegowych na Kowańcu.

Jak skomentuje Pan protesty wobec inwestycji podpisane przez około 150 osób?

M.K.: - Staramy się działać jak najbardziej transparentnie i z korzyścią dla wszystkich, ale mamy świadomość że, zawsze będą osoby, które z takich czy innych względów nie będą popierać naszych działań, a nawet w niewybredny sposób je krytykować. Nie jest to zapewne miłe słyszeć takie głosy, nie mamy jednak na to wpływu.

Dla nas ważne jest że gospodarze terenu, czyli waksmundzianie nas popierają i my to czujemy, to nas motywuje.

Bo czy można porównać skalę 150 podpisów , wśród których prawie 100 to podpisy mieszkańców Gronia, Leśnicy czy Nowego Targu do ponad 1500 podpisów poparcia dla inwestycji złożonych przez mieszkańców Waksmunda, Proboszcza, Sołtysa Rady Sołeckiej, Wspólnoty Leśnej, LKS Huragan Waksmund czy OSP Waksmund? Bardzo za to wsparcie dziękujemy.

Nasza inwestycja powstaje na terenach Waksmunda, i z całym szacunkiem dla mieszkańców Gronia, Leśnicy, Nowego Targu czy innych osób, to nie oni ale waksmundzianie będą się wypowiadać i decydować w tych sprawach. My nie komentujemy, nie podpisujemy i nie oceniamy działań prowadzonych w sąsiednich miejscowościach i oczekujmy wzajemności w tym zakresie. Oczywiście chętnie będziemy gościć u nas każdego, nie tylko w kompleksie ale i w całych waksmundzkich Gorcach od Dunajca aż po Turbacz, ale trzeba zaznaczyć , że to my tu jesteśmy gospodarzami, a odwiedzający nas oczekiwanymi, ale gośćmi, a nie właścicielami terenu i gospodarzami, którzy mają prawo decydować o nas i za nas.

Dziękujemy za rozmowę
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
0
Prorok23:15, 5 czerwca 2020
Zgadza się przyjadą turysty w gablotkach plastikowe atrapy pooglądać, odsłuchają nagrań dwięków lasu, szumu wiatru.
Zaburzenie stosunków wodnych doprowadzi do tego, że w naturze możliwości w najbliższym czasie takiej niestety już nie będzie.
Będzie to ścieżka w koronach wyschniętych, martwych drzew.
0
Naiwny23:09, 5 czerwca 2020
@Słuchacz
Obudź się. Po lepszych drogach to szybciej i więcej zwiozą. Ten biznes to uzyska realne wsparcie gminy. Jeszcze dołożysz z własnego portfela do tego inetersu na zwózce...
0
(*)23:03, 5 czerwca 2020
Gmina zarobi, Waksmundziany zarobią. Nie będzie nielegalnego wywozu drewna, nie będzie rajdów quadowych, crosowych, przyroda będziej bardziej chroniona niż teraz. Wycinka drzew w obszarze inwestycji niewielka, zapomnieli wspominieć ile drzew zaplanowano wyciąć i już wycięto tylko pod drogi dojazdowe. Inwestycja kontra intensywna gospodarka leśna. I żaden turysta nie pójdzie dalej, bo ruch skanalizowany będzie...
A świastak siedzi i zawija w te sreberka
Panie Kolasa /.../
0
Zibi22:55, 5 czerwca 2020
Widzę już jak wójt liczy te pieniądze z podatków :)
0
Robek22:52, 5 czerwca 2020
Ta w 2021 ha ha ha
0
Krokus22:48, 5 czerwca 2020
Waksmundziańska wersja american dream. Argumentacja odnośnie nieproporcjonalnej liczby protestujących do popierających to żenująca jest biorąc pod uwagę chronologię zdarzeń. Najpierw były protesty a później zaprojektowane popracie miażdzące liczebnie. Panie Kolasa, to symptomy megalomanii. Postaw Pan na jakość nie na ilość.
0
Słuchacz00:11, 5 czerwca 2020
A ja tam wierzę że się uda i mocno trzymam kciuki. A Ci co teraz krytykują jeszcze mogą mieć z tego kożyści . Najbardziej nie po nosie jest tym co wożą drzewo z lasu nie legalnie, wtedy nie mówi się o niszczeniu i dewastacji przyrody.
0
Baca22:30, 4 czerwca 2020
Nojwiekso dziura i tam wymysleli stawiac takie cosik
0
waksmundzianka20:40, 4 czerwca 2020
No tak -najlepiej to sie dysponuje cudza wslanoscia i nie daj Boze uszknac wlasnej.Waksmund bedzie mial tyle korzysci ,ze jeszcze wiecej smrodu ze spalin a miejsc parcy dla polowy wioski-mozna boki zrywac ze smiechu czytajc wywody Pana Kolasy.Kiedys mialam watpliwa przyjemnosc wysluchania jego argumentow przy probie pozyskania zgody na wyciag.Umowa dzierzawy opiewala na 20 groszy za metr kwadratowy ale berdzie wypalcona jak spolka bedzie miala zyski-czy to nie wspanialomyslne podejcie do cudzej wlasnosci,
0
jestem z miasta to widać słychać..20:24, 4 czerwca 2020
No tak...miasto ma to głęboko w d..i zamiast korzyści dla Kowańca i reszty będziemy mieli g... w potoku bo to co popłynie to popłynie potokiem Kowaniec ..prawie pod nos urzędników .. a drogi od Kowańca nie ma to i turysty nie ma..tylko smród..
0
trialowiec06:50, 4 czerwca 2020
Panie Kolasa to przeciesz za Pana jako radnego w radzie sołeckiej te rajdy Tatrzańskie się odbywały nie bądz Pan obłudny !!!
0
,,05:51, 4 czerwca 2020
Pnie Kolasa ile osób z tych 1500 od daje chociaż 1 m swojego,i ile pan od daje swojej polany ,dobrze robić biznes ale na czyim dlaczego niema nic na polanach Kolasowych
0
wiesiek21:04, 3 czerwca 2020
Jako turysta powiem tylko tyle - omijam takie miejsca szerokim łukiem.
0
turysta19:25, 3 czerwca 2020
Panie Kolasa mówi pan o dewastacji przez organizowanie rajdów , a kiedy te rajdy się odbywały chyba w czasie pana działań radnego działającego dla Waksmundu jaki teraz ,to pan pierwsze dewastuje a następnie ratuje następną dewastacją ,
0
ruski bank12:59, 3 czerwca 2020
do www

Ty nie siedz przy kompie podwiń rękawy i do Cyrwusówki pomagać , a przy okazjii weż wszystką swoja kasę na udziały bedzies bogaty ! :) a niech Cie nie obchodzą narekacze !!!
0
bedom jaja :)12:50, 3 czerwca 2020
Panowie Kolasowie! Jest na you tube taki fajny filmik z filmu Gerg Zorba pod tytułem " piękna katastrofa " oglądnijcie , bo coś mi się wydaje że ten wasz biznes do tego prowadzi ! :) A Wam udziałowcom też polecam oglądnięcie ! :)
0
Mieszkaniec gminy.10:46, 3 czerwca 2020
A drogę do tej bramy niech poryją sobie waksmundziany ze swoich środków a nie całej gminy.
Przecież jak pisze pan Kolasa w przyszłości ma korzystać w pierwszej kolejności Waksmund.
Nie tylko Waksmund jest w gminie Nowy Targ. Drogi do naprawy są w każdej wsi .!
Panie wójcie Kolasa , Pan jest wójtem Gminy Nowy Targ a nie Waksmunda !. Niech Pan o tym pamięta !
0
Ustawka10:31, 3 czerwca 2020
Dlaczego tylko jedna strona się wypowiada czyli zwolennik
0
www09:46, 3 czerwca 2020
Narzekacie jak stare baby. Na pewno się nie uda, po co to robią, nikt na tym nie skorzysta. Najlepiej wszyscy siedźmy w chałupach, pijmy i narzekajmy, że jest źle.
0
AK08:43, 3 czerwca 2020
na zalew czorsztyński też kiedyś narzekano,protesty i.t.p. a teraz jest dużą atrakcją
0
magajwerx08:17, 3 czerwca 2020
inwestycja zmieni oblicza () i gminy :-)
Leżę i kwiczę.
Mieszkaniec gminy NT
0
zerowe widoki07:27, 3 czerwca 2020
Muzeum można było zrobić we wsi a nie w środku lasu. Z tych całych wież to widoki będą słabe ... Szanowny turysta tylko raz tam zawita zapłaci i nigdy nie będzie wracał :D Lepiej wyjdź sobie człowieku na polanki i podziwiaj widoki w koronach drzew ...
0
Wiedzą to wszyscy06:30, 3 czerwca 2020
Przyroda jako taka ma wtedy naturalną wartość i ma się dobrze, gdy jest pozostawiona sama sobie.
0
Hanka22:42, 2 czerwca 2020
Pan Kolasa powtarza jak mantrę, że "wszyscy na tym skorzystają" jakby sam w to nie wierzył i wciąż musiał samego siebie do tego przekonywać. Podobno kłamstwo powtarzane wielokrotnie w końcu staje się prawdą, wątpię jednak żeby tak było w tym przypadku. Plany dobrych przedsięwzięć bronią się same, a jak jest z Bramą w Gorce, każdy widzi.
0
Kokot22:01, 2 czerwca 2020
Jeszcze się taki nie narodził żeby każdemu dogodził ????
0
Ekolo21:16, 2 czerwca 2020
I po co to komu..Zdreadtoeana przyroda upomni się za kilka lat, Naturą rządzi inne prawo, na szczycie nie to stanowione przez ludzi, bo by już na tym świecie było Vel, Velo pusto. Nadmierna ingerencja cz) Oćwieka w przyrodę i pazerność przynosiły l dziom opłakane w skutkach zyski.... Nie ma się co zachwycać" tym, że wycina się drzewa, wysychają rzeki i zmniejsza się zasób wody, będzie bramą donikąd,,,,, jak tak będzie się dbać o przyrodę widząc ino dutki za 50 lat....?
0
Jestem z Waksmunda21:01, 2 czerwca 2020
Męczenie kota ciąg dalszy. Kończ waść wstydu oszczędź. Zawlaszczyli i zdewastowali las i potok teraz będą to co się ostało trzymać w gablotce i pokazywać turystom. Społecznicy i Zbawiciele Waksmunda co zapewnią kolegom od pralni i firm sprzatających oraz zakładów mechanicznych pracę w cyrwusówce. Stada turystów będą mieszkać u kusnierzy w cytrokach i pod lajtrem , super miejscowki . Żywić będą się oscypkami i miodem. Parking już jest odpowiedni po starej szkole to się zmieszczą . I tak Waksmund skorzysta z turystów. Na razie gruszki z betonem demolują drogi po wsi robiąc dziury w kolano . Może sołtys nasadzi w nich tuje i kwiatki bo to mu najlepiej wychodzi.
0
Adam20:05, 2 czerwca 2020
popieram opinię "mieszkańca" . Jedna wielka dewastacja przyrody. Skandal!
0
Prawdziwy góral18:57, 2 czerwca 2020
Górce to żadne góry, to i interes będzie marny
0
Smutny18:12, 2 czerwca 2020
Nie wierzę.Naprawdę wywiad rzeka!Już widzę jak turyści n Nowotarskiej w zimie wychodzą na spacery!Chyba w maskach gazowych.Wyrzuvone pieniądze w błoto!Zwrot inwestycji nieproporcionalny do wydatków..No i
ardzo słaba oferta turystyczna samej bramy.Mysle że Pan M.K to ,,właściwa osoba na właściwym miejscu,,????
0
Współwłaściciel lasu18:00, 2 czerwca 2020
U mnie nikt nie był o jakikolwiek podpis i zgodę
0
Del17:56, 2 czerwca 2020
Kasa ponad wszystko...przyroda sie nie liczy tylko interes.
0
Magik16:52, 2 czerwca 2020
szambo z tego molocha puścimy w Dunajec bo to ekologicznie
0
Kto mi odpowie16:22, 2 czerwca 2020
Jestem z Waksmunda wiec jestem współwłaścicielem wiejskiego lasu, nie stać mnie było na wpłatę na akcje spółki .
Zabrali nam las a co ja z tego będę miał

To okradanie biedniejszych! !!!
0
góral16:03, 2 czerwca 2020
Czy parking to będzie ten na Oleksówkach? Czy są planowane jakieś inne?
0
obiektwyny15:57, 2 czerwca 2020
robia dziadostwo a nie bramę, na Słowacji jest sciezka z prawdziwego zdarzenia. U nas zaorali pół Gorców dojazdem
0
"Ochrona" przyrody15:55, 2 czerwca 2020
Na prawdę tą dewastację przyrody porównujecie do śladów po motocyklu trialowym. ??? Ten rejon został całkowicie zniszczony.
0
Nicki15:00, 2 czerwca 2020
Panie Kolasa 100 tys podatku do gminy ma wpływać to pasowałoby powiedzieć że jeśli nawet tak będzie to gminie ile ta inwestycja w drogę od Kowańca będzie się wracać? Bo jak ma kosztować 5 mln złotych będzie wracać się gminie 50 lat. Takie właśnie wójt Smarduch robi inwestycje. Dług gminy ponad 50 mln. Porażka. A pan Glonek wypożyczalnie rowerów na długiej polanie ma na spółkę z żona wice wójta Kolasy. A ludzie wierzą w ich opowieści a oni biznesiki robią na głupocie społeczeństwa.
0
Miejscowy14:55, 2 czerwca 2020
Tak skorzystamy ze z domów nie wyjedziemy bo CEPRY zakorkuja wszystko!!!
0
bratek w gnoju14:16, 2 czerwca 2020
A Ja chciałem zauważyć że w pobliżu jest polanka, na której występuje chroniony Bobrek Trójlistny (być może został zaorany). Czy Państwo o tym wiecie? Raczej nie, może ktoś by się tym zainteresował z ekologów zanim nie będzie za późno.
0
wera13:49, 2 czerwca 2020
Wielkie przedsięwzięcie za 16 mln. Niech chociaż 1/10 wycieczek jadących na spływ Dunajcem zatrzyma się we Waksmundzie, to będzie sukces finansowy. A jesteście po drodze. Trzymam kciuki i mam nadzieje, że się Wam uda. Powodzenia!
0
Szary13:36, 2 czerwca 2020
Plan jest dobry.Wszędzie przy nowych inwestycjach są "narzekacze" .Nie ma co się poddawać ani też tłumaczyć z podjętych właściwych działań. Osobą ,którym się nie podoba rozwój Waksmundu ...Dziękujemy... Pozdrawiam .
0
Nie dla dewastacji13:24, 2 czerwca 2020
Nie chcę żadnej bramy . Wciskają nam ciemnotę że na tym zarobimy A tu widać wielkie G . Zdewastowany las , rozjechane drogi od ciężarówek , już obce przyjeżdżają żeby pokukać co tam budują i się za głowę łapią. Potok Kowaniec całkowicie zniszczony. Gdzie Ci Zieloni obrońcy przyrody, gdzie nasze władze że się nikt tym nie zainteresuje. Do tej pory mieliśmy spokój którego już nigdy nie odzyskamy
0
hej13:00, 2 czerwca 2020
"Inwestycja powstaje etapowo, jednak zamierzamy ją uruchomić do maja 2021 roku. "
Czyli w maju otworzą by zarabiać a dokończą jak już się czegoś dorobią.
U braci słowaków było podobnie
0
Goral12:54, 2 czerwca 2020
Panie prezesie nie pracuje pan społecznie Wynagrodzenie pan dostał w postaci udzialow
0
mieszkaniec12:47, 2 czerwca 2020
Jak skorzystamy na tej bramie to widać już. Gorce zostały tak zdewastowane że wyglądają jak poligon wojskowy. Wszystko co się rusza zapiernicza po górach ino dudni. Takiej samowolki i bezprawia ze świeczką szukać. Po prostu płakać się chce jak to widzę
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas