Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.172.2022.1, 1218-SEE.711.173.2022.1, 1218-SEE.711.175.2022.1 - podhale24.pl
Środa, 29 maja
Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
Czarny Dunajec
Clouds
15°
Wiatr: 6.192 km/h Wilgotność: 82 %
Clouds
16°
Wiatr: 6.552 km/h Wilgotność: 79 %
Clouds
16°
Wiatr: 4.788 km/h Wilgotność: 69 %
Rain
17°
Wiatr: 5.508 km/h Wilgotność: 67 %
Clouds
23°
Wiatr: 7.02 km/h Wilgotność: 69 %
Rain
21°
Wiatr: 5.364 km/h Wilgotność: 87 %
Jakość powietrza
62 %
Nowy Targ
44 %
Zakopane
42 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 31 | 62 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 22 | 44 %
Rabka-Zdrój
Dobra
PM 10: 21 | 42 %
Dodano 91 tygodni temu, 31.08.2022, 12:54 | Numer ogłoszenia: 1016086

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.172.2022.1, 1218-SEE.711.173.2022.1, 1218-SEE.711.175.2022.1

Podajemy do publicznej wiadomości, że: 18 października 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13 pok. 105 przeprowadzimy PIERWSZĄ PUBLICZNĄ LICYTACJĘ udziału numer 3 w wysokości 2/10 w nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00075334/0 obejmującej działkę ewidencyjną numer 6743/2 o powierzchni 0,0727 ha położonej w miejscowości Skawa (województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna) należącego do podmiotu SK Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [1].

Działka ewidencyjna o numerze 6743/2 ma regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, droga główna oraz tereny zadrzewione. Dojazd do działki prowadzi droga asfaltową. Teren działki jest uzbrojony w sieć energetyczną, wodną, gazową i kanalizacyjną. Na działce znajduje się jednokondygnacyjny, podpiwniczony budynek handlowy o pow. ca. 55 m2. Jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, gazową, instalację kanalizacyjną do zbiornika bezodpływowego; posiada ogrzewanie i ciepłą wodę z pieca gazowego. Budynek ma betonowe fundamenty; konstrukcja ścian jest metalowa z wypełnieniem płatami pilśniowymi. Dach drewnianej konstrukcji pokryty jest blachą.

Szacunkowa wartość rynkowa udziału w wysokości 2/10 w nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00075334/0 położonej w Skawie wynosi 31.899.00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Poniższe zestawienie przedstawia cenę oszacowania udziału w nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00075334/0, cenę jego wywołania w pierwszej licytacji, która wynosi 75 % jego wartości oraz kwotę wadium [2], [3].

numer działkiobszar działki w haObręb jedn. rejestrowacena oszacowania udziału w złotychcena wywoławcza w złotychwadium w złotych
6743/20,0797 ha0008 Skawa / G.86331.899,00 zł
w tym wartość gruntu:
17.247,00 zł
23.924,25 zł
w tym wartość gruntu:
12.935,25 zł
3.189,90 zł
Licytant, który przystąpi do licytacji lub osoba, która składa wniosek o przejęcie udziału w nieruchomości powinna złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej udziału w tej nieruchomości. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego to jest: NBP O/Kraków numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.172.2022.1, 1218-SEE.711.173.2022.1, 1218-SEE.711.175.2022.1. Wadium uznajemy za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna [3].

W ciągu 14 dni przed licytacją tj. w dniach 4-17.10.2022 roku, w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 18 2630448 [4].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji [5].

Nie będziemy uwzględniać w dalszym toku egzekucji użytkowania, służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji. Wygasną one z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne [6].

Na czynności organu egzekucyjnego, które dotyczą obwieszczenia o licytacji przysługuje Państwu skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego [7].

Nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności [8].

Zastrzegamy sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas