Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - podhale24.pl
Poniedziałek, 04 grudnia
Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Zakopane
Clouds
-4°
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-4°
Wiatr: 5.004 km/h Wilgotność: 91 %
Clouds
-4°
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
-3°
Wiatr: 6.012 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-6°
Wiatr: 10.836 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-10°
Wiatr: 8.928 km/h Wilgotność: 88 %
Jakość powietrza
78 %
Nowy Targ
106 %
Zakopane
298 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 39 | 78 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 53 | 106 %
Rabka-Zdrój
Zła
PM 10: 149 | 298 %
Dodano 17 tygodni temu, 04.08.2023, 07:25 | Numer ogłoszenia: 1049145

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Znak sprawy: 1218-SEE.7112.12.2023.8, 1218-SEE.7112.25.2023.1, 1218-SEE.7112.26.2023.1

Szanowni Państwo, podajemy do publicznej wiadomości, że w egzekucji, którą prowadzimy z majątku podmiotu:

Trans Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP 6811840895
z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój; Ul. Garncarska 6

przystępujemy do opisu i oszacowania wartości:

  • nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer: 1497/2 położonej w miejscowości Rabka-Zdrój dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00039106/9
  • nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer: 1498/2 położonej w miejscowości Rabka-Zdrój dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00040544/1
  • nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne o numerze: 1496/1 i 1496/2 położonej w miejscowości Rabka-Zdrój dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00027908/4

Opis i oszacowanie wartości tych nieruchomości:
- rozpoczniemy 12 września 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie naszego urzędu
- zakończymy 14 września 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie naszego urzędu (pokój 124 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Wzywamy wszystkie osoby, o których nie mamy wiadomości oraz osoby zainteresowane, które roszczą sobie prawa do tych nieruchomości i ich przynależności, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętych Księgami Wieczystymi o numerach: NS2L/00039106/9, NS2L/00040544/1, NS2L/00027908/4 przed ukończeniem opisu, tak byśmy mogli je uwzględnić przy oszacowaniu [1].


Pouczenie
Wszyscy uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości wnieść zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości [2].


Podstawa prawna
[1] art. 110o ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 479 ze zm.) - dalej upea

§ 1. O terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości organ egzekucyjny zawiadamia znanych mu uczestników postępowania egzekucyjnego.
§ 2. Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.


[2] art. 110 u § 1 upea

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas