Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości - 1218-SEE.711.122.2022.30 - podhale24.pl
Poniedziałek, 04 grudnia
Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Nowy Targ
Clouds
-4°
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-3°
Wiatr: 5.004 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
-8°
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
-5°
Wiatr: 6.012 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-5°
Wiatr: 10.836 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-9°
Wiatr: 8.928 km/h Wilgotność: 88 %
Jakość powietrza
82 %
Nowy Targ
194 %
Zakopane
278 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 41 | 82 %
Zakopane
Umiarkowana
PM 10: 97 | 194 %
Rabka-Zdrój
Dostateczna
PM 10: 139 | 278 %
Dodano 11 tygodni temu, 12.09.2023, 11:19 | Numer ogłoszenia: 1053111

Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości - 1218-SEE.711.122.2022.30

Kiedy i gdzie
26 października 2023 roku o 10.30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13 w pokoju nr 105


Przedmiot licytacji
 • Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr NS1T/00071793/7, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych
 • Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,8167 ha położona jest w miejscowości Obidowa, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie i składa się z działek o numerach:
  - 1510/1 o powierzchni 0,5719 ha (klasoużytek LsIV oraz RVI)
  - 1510/7 o powierzchni 0,2448 ha (klasoużytek LsIV)
 • Zobowiązanym jest Roman Antolec
 • Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina Nowy Targ posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjęte Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ nr XIV/115/2012 z 20 marca 2012 roku. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działki o numerach ewidencyjnych: 1510/7 i 1510/1 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: ZL- tereny lasów i zadrzewień.
 • Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 26 216,07 zł
 • Cena wywołania wynosi ¾ wartości oszacowania tj. 19.662,05 zł
 • Dodatkowy opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana; o kształcie nieregularnym, o znacznym stopniu deniwelacji oraz niekorzystnym współczynniku kształtu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane - leśne oraz użytkowane rolniczo. Brak bezpośredniego dostępu do działki; dostęp do działki możliwy jest przez działki sąsiednie.Jak przystąpić do licytacji
 • Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 2.621,70 zł
 • Wadium można wpłacić:
  o w gotówce albo złożyć w postaci potwierdzonego czeku, wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
  o na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu o numerze: 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000. W tym przypadku wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja
 • Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach 8:00-12:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą, która prowadzi sprawę; bliższych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu 18 26 30 448.Informacje dodatkowe
 • Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn;
 • Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji;
 • Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne, jeżeli:
  o nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,
  o nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji;
 • Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.Pouczenie
Na podstawie art. 110z § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynność organu egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji nieruchomości może być wniesiona skarga do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.


Podstawa prawna
Art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)
informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas