Obwieszczenie - Sygn. akt Km 134/20 - podhale24.pl
Niedziela, 21 lipca
Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Zakopane
Clouds
24°
Wiatr: 8.064 km/h Wilgotność: 54 %
Clouds
24°
Wiatr: 8.784 km/h Wilgotność: 72 %
Clouds
24°
Wiatr: 8.352 km/h Wilgotność: 52 %
Clouds
25°
Wiatr: 9.72 km/h Wilgotność: 48 %
Clouds
25°
Wiatr: 9.432 km/h Wilgotność: 56 %
Clouds
23°
Wiatr: 6.516 km/h Wilgotność: 67 %
Jakość powietrza
46 %
Nowy Targ
32 %
Zakopane
38 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 23 | 46 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 16 | 32 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 19 | 38 %
Dodano 38 tygodni temu, 26.10.2023, 19:11 | Numer ogłoszenia: 1058128

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 134/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komorniczej w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

D R U G A L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest nieruchomość położona w Jabłonce przy ul. Jurowa w gminie Jabłonka w powiecie nowotarskim w województwie małopolskim, składająca się z dz. ewid. nr 4309/3, obszaru 0,2200 ha, zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym w trakcie realizacji, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00140610/6. Przedmiot licytacji oszacowany jest na kwotę 1.236.275,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji
wynosi 618.137,50 zł, tj. jedna druga wartości oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 123.627,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Nowym Targu, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień dokonania wpisu na rachunku Komornika Sądowego.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Nieruchomość można oglądać w dniu 2023-11-21 od godz. 10:00 do godz. 12:00 (dłużnik ma obowiązek okazania przedmiotu licytacji), zaś protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komorniczej.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komornika pod adresem: komorniknowytarg.pl lub licytacje.komornik.pl.

KOMORNIK SĄDOWY
Sławomir Hosiawa

Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5
Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
tel. 185416106, kom. 693379704
www.komorniknowytarg.pl
informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas