Piątek, 24 września 2021, Imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
Rabka Zdrój i okolice
Clouds
13°
Wiatr: 16.2 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
13°
Wiatr: 17.352 km/h Wilgotność: 88 %
Clouds
13°
Wiatr: 17.532 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
14°
Wiatr: 21.6 km/h Wilgotność: 86 %
Clouds
13°
Wiatr: 15.48 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
12°
Wiatr: 8.064 km/h Wilgotność: 90 %

ogłoszenia

Dodano 283 tygodni temu, 18.04.2016, 06:58

Ogłoszenie o przetragu (numer: 604981)

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłosił w dniu 21.03.2016 r. ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Zakopane, wpisanej
w KW NS1Z/00010804/7 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działki ewidencyjne nr 344/1 i 344/2 o łącznej powierzchni 0,1691 ha /344/1-0,1112 ha, 344/2-0,0579 ha/.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza poprzez działkę ewidencyjną nr 344/1 obręb 5. W MPZP działka położona jest w terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 1 930 000,00 zł netto /słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych/. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, – sala nr 1 /parter/ o godzinie 1000.
Wadium: 200 000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych/ płatne na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 do dnia 30 maja 2016 roku.

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE w dniu 11.04.2016 r. ogłosił ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 12 miasta Zakopane tj. działek nr: 345 o pow. 0,0560 ha wpisana w KW NS1Z/00011040/0 oraz 625 o pow. 0,0131 ha wpisana w KW nr NS1Z/00030654/6. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Tuwima. W MPZP działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 535 000,00 zł netto /słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych/. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane – sala nr 1 /parter/.
Wadium: 80 000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/ płatne na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 do dnia 27 czerwca 2016 roku.

Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.
Ogłoszenia o przetargu są zamieszczone na stronie internetowej UMZ: www.zakopane.eu /zakładka: Zamówienia publiczne – Inne przetargi/.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Sprzedaż z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że: w terminie od 08.05.2021r. do 31.05.2021r. w lokalu, ...

Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie od 10.05.2021r. do 31.05.2021r w lokalu, ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij