Środa, 01 grudnia 2021, Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
Zakopane i okolice
Clouds
-1°
Wiatr: 7.848 km/h Wilgotność: 93 %
-
brak pomiaru
Snow
-0°
Wiatr: 10.836 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
-0°
Wiatr: 12.708 km/h Wilgotność: 88 %
Clouds
Wiatr: 15.516 km/h Wilgotność: 80 %
Clouds
-2°
Wiatr: 3.204 km/h Wilgotność: 93 %
alert.podhale24.pl Jesteś świadkiem zdarzenia? Masz ciekawy temat?
Daj nam znać!

ogłoszenia

Dodano 266 tygodni temu, 20.10.2016, 12:54

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna (numer: 658640)

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego w ilości: 123,80 m3, pochodzącego z usuwania drzew pozyskanych z nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miasto Zakopane lub z pasów drogowych dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, złożonego na 11 stosach na placu byłego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem.

Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 26 października 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane - sala nr 1.

Specyfikacje drewna przeznaczonego na sprzedaż i ceny wywoławcze przedstawia załącznik nr 1 tabela nr 1, a dokumentację fotograficzną drewna przeznaczonego na sprzedaż przedstawia załącznik nr 2, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość postąpienia wynosi:
1) Minimum 10,00 zł netto za 1m3 dla stosu nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 (słownie: dziesięć złotych, 00/100)
2) Minimum 20,00 zł netto za 1m3 dla stosu nr 2 i 3 (słownie: dwadzieścia złotych, 00/100)

Przetarg nieograniczony ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie. Nabywcą drewna zostanie uczestnik licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca drewna zobowiązany jest do zapłaty należności za zakupione drewno po otrzymaniu faktury VAT.

W/w drewno można oglądać w terminie od 17 października 2016r. do 26 października 2016r. w godzinach od 7:00-15:00 (po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem firmy Tesko Panem Piotrem Kuszykiem pod numerem telefonu 182025628) w miejscu jego składowania na placu byłego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem. Osoba wyłoniona w przetargu będzie nabywcą drewna, wskazanego w załączniku nr 1, tabela nr 1, którego dokumentację fotograficzną przedstawia załącznik nr 2, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna we własnym zakresie i na własny koszt z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w terminie 14 dni od zapłacenia faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. Strony w chwili odbioru podpisują protokół przekazania drewna, w którym oświadczają o zgodności wydanego drewna z umową.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane – pok. 212 lub telefonicznie 18 2020412

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie o sprzedaży rzeczy z wolnej ręki - 1218-SEE.715.11.2020

W dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 9:00, w Ochotnicy Górnej pod adresem os. Posadowskie ...

Informacja o odwołaniu trzeciej licytacji udziału w nieruchomości - 1218-SEE.711.2605.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. nie odbędzie ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 08.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 15.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Informacja o odwołaniu drugiej licytacji ruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że w dniu 30.09.2021r. nie odbędzie się II ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas