Środa, 01 grudnia 2021, Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
Czarny Dunajec i okolice
Clouds
-1°
Wiatr: 6.804 km/h Wilgotność: 92 %
Clouds
-1°
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 82 %
Snow
-1°
Wiatr: 10.836 km/h Wilgotność: 92 %
Clouds
-0°
Wiatr: 9.324 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
Wiatr: 8.352 km/h Wilgotność: 80 %
Clouds
-2°
Wiatr: 4.824 km/h Wilgotność: 92 %
alert.podhale24.pl Jesteś świadkiem zdarzenia? Masz ciekawy temat?
Daj nam znać!

ogłoszenia

Dodano 245 tygodni temu, 22.03.2017, 08:59

Wyciąg z ogłoszenia o I pisemnym przetargu nieograniczonym (numer: 695159)

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13, parter oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 16 marca 2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 61/3 obręb 11 o pow. 0,0397 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

1. Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Księga wieczysta: NS1Z/00009729/7.

3. Położenie nieruchomości: rejon ul. Makuszyńskiego, bez dostępu do drogi publicznej ul. Makuszyńskiego.

4. Warunki zagospodarowania: tereny zieleni urządzonej (1.ZP) – „MPZP SKOCZNIA” zatwierdzony Uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

5. Cena wywoławcza: 101 933,00 zł netto /słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100/. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Pisemna oferta: Pisemną ofertę należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 na dzienniku podawczym zlokalizowanym na parterze w budynku, przesłać pocztą lub przez kuriera, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

7. Wadium: 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/ - najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2017 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 28 kwietnia 2017 r., godz. 1000, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie o sprzedaży rzeczy z wolnej ręki - 1218-SEE.715.11.2020

W dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 9:00, w Ochotnicy Górnej pod adresem os. Posadowskie ...

Informacja o odwołaniu trzeciej licytacji udziału w nieruchomości - 1218-SEE.711.2605.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. nie odbędzie ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 08.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 15.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Informacja o odwołaniu drugiej licytacji ruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że w dniu 30.09.2021r. nie odbędzie się II ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas