Wtorek, 05 lipca
Imieniny: Karoliny, Antoniego, Filomeny
Czarny Dunajec
Rain
18°
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 93 %
Rain
18°
Wiatr: 3.924 km/h Wilgotność: 68 %
Rain
19°
Wiatr: 4.392 km/h Wilgotność: 91 %
Rain
19°
Wiatr: 3.924 km/h Wilgotność: 93 %
Rain
20°
Wiatr: 5.58 km/h Wilgotność: 82 %
Rain
18°
Wiatr: 4.572 km/h Wilgotność: 93 %
Jakość powietrza
54 %
Nowy Targ
8 %
Zakopane
28 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 27 | 54 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 4 | 8 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 14 | 28 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
Dodano 275 tygodni temu, 22.03.2017, 09:03 | Numer ogłoszenia: 695162

Wyciąg z ogłoszenia o I pisemnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13, parter oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 16 marca 2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 61/4 obręb 11 o pow. 0,0121 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

1. Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Księga wieczysta: NS1Z/00009729/7.

3. Położenie nieruchomości: rejon ul. Makuszyńskiego, bez dostępu do drogi publicznej ul. Makuszyńskiego.

4. Warunki zagospodarowania: tereny zieleni urządzonej (1.ZP) – „MPZP SKOCZNIA” zatwierdzony Uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

5. Cena wywoławcza: 31 068,00 zł netto /słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 00/100/. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Pisemna oferta: Pisemną ofertę należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 na dzienniku podawczym zlokalizowanym na parterze w budynku, przesłać pocztą lub przez kuriera, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

7. Wadium: 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/ - najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2017 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 28 kwietnia 2017 r., godz. 1100, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.
informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas