Piątek, 24 września 2021, Imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
Czarny Dunajec i okolice
Clouds
13°
Wiatr: 16.2 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
13°
Wiatr: 17.352 km/h Wilgotność: 88 %
Clouds
13°
Wiatr: 17.532 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
14°
Wiatr: 21.6 km/h Wilgotność: 86 %
Clouds
13°
Wiatr: 15.48 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
12°
Wiatr: 8.064 km/h Wilgotność: 90 %

ogłoszenia

Dodano 235 tygodni temu, 22.03.2017, 09:03

Wyciąg z ogłoszenia o I pisemnym przetargu nieograniczonym (numer: 695162)

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13, parter oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 16 marca 2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 61/4 obręb 11 o pow. 0,0121 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

1. Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Księga wieczysta: NS1Z/00009729/7.

3. Położenie nieruchomości: rejon ul. Makuszyńskiego, bez dostępu do drogi publicznej ul. Makuszyńskiego.

4. Warunki zagospodarowania: tereny zieleni urządzonej (1.ZP) – „MPZP SKOCZNIA” zatwierdzony Uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

5. Cena wywoławcza: 31 068,00 zł netto /słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 00/100/. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Pisemna oferta: Pisemną ofertę należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 na dzienniku podawczym zlokalizowanym na parterze w budynku, przesłać pocztą lub przez kuriera, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

7. Wadium: 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/ - najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2017 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 28 kwietnia 2017 r., godz. 1100, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Sprzedaż z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że: w terminie od 08.05.2021r. do 31.05.2021r. w lokalu, ...

Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie od 10.05.2021r. do 31.05.2021r w lokalu, ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij