Piątek, 21 luty 2020, Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 16.56 km/h Wilgotność: 64
Clouds
Wiatr: 16.56 km/h Wilgotność: 64
Clouds
Wiatr: 16.56 km/h Wilgotność: 64
Clouds
Wiatr: 1.8 km/h Wilgotność: 92
Clouds
Wiatr: 16.56 km/h Wilgotność: 64
Clouds
-1°
Wiatr: 16.56 km/h Wilgotność: 64
Jakość powietrza
Nowy Targ
Umiarkowana
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra

ogłoszenia

Obwieszczenie 1218-EA.511.14.22-23.2016 (numer: 758735)

Dodano 108 tygodni temu, 22.01.2018 14:32
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2017r. poz. 1201) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.03.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiacych działki ewid. numer 16 288/2 o pow. 0,0627 ha i działki ewid. numer 16 289/2 o pow. 0,0779 ha położonych w Nowym Targu, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00044223/3 i NS1T/00046039/0 stanowiących własność MOZDYNIEWICZ MARII.

Nieruchomość zlokalizowana jest w jednostce rejestrowej G.4020, w strefie pośredniej miasta powiatowego Nowy Targ przy ul. Waksmundzkiej obok numeru 192 w odległości około 2,8 km od ścisłego centrum. Działki stanowią kompleks.

Nieruchomość oszacowano łącznie na kwotę: 198 400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem czterysta złotych00/100), zaś cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. 148 800,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

Lpdziałka ewid.obszarcena oszacowaniacena wywoławczawadium
1.16 288/2
16 289/2
0,0627 ha (ŁIV, RIVb)
0,0779 ha (B, ŁIV, RIVb)
198 400,00 zł148 800,00 zł19 840,00 zł
Σ0,1406 ha198 400,00 zł148 800,00 zł19 840,00 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokosci 1/10 części oszacowanej nieruchomości (najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego licytację), w siedzibie Urzędu Skarbowego, w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – lub dokonać wpłaty na konto bankowe tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000, podając cel wpłaty i znaczenie sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Operat szacunkowy nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, p. 131. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 18/ 2630456.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij