Poniedziałek, 25 maj 2020, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 18.36 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 18.36 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 18.36 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 6.048 km/h Wilgotność: 88
Clouds
Wiatr: 4.644 km/h Wilgotność: 90
Clouds
Wiatr: 18.36 km/h Wilgotność: 81
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.4.9.2017 (numer: 822517)

Dodano 72 tygodni temu, 04.01.2019 12:51
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 lutego 2019r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr: 9686/1, 15342/3, 15341/3, 15343/5 o łącznej powierzchni 1,4592 ha położonej w Nowym Targu (Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00162778/1 stanowiącej własność Zych Tomasza

Działka ewid. 9686/1 (ŁV, LsIV) o pow. 1,2206 ha, położona w obrębie 0001, jedn. rejestrowa G.538 Nowy Targ, niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do trapezu o mocnym nachyleniu terenu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione, o luźnej zabudowie mieszkaniowej. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 15 342/3 (RV) o powierzchni 0,0872 ha, położona w obrębie 0001, jedn. rejestrowa G.538 Nowy Targ, niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu; teren pofałdowany. Sąsiedztwo stanowią: Al. Tysiąclecia (gł. droga Nowego Targu o dużym natężeniu ruchu kołowego), działki niezabudowane, pojedyncza nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga asfaltowa.

Działka ewid. 15 341/3 (RV) o powierzchni 0,0483 ha, położona w obrębie 0001, jedn. rejestrowa G.538 Nowy Targ, niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu; teren pofałdowany. Sąsiedztwo stanowią Al. Tysiąclecia (główna droga Nowego Targu o dużym natężeniu ruchu kołowego), działki niezabudowane, pojedyncza nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga asfaltowa.

Działka ewid. 15 343/5 (RV) o powierzchni 0,1031 ha, położona w obrębie 0001, jedn. rejestrowa G.538 Nowy Targ, niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu; teren pofałdowany. Sąsiedztwo stanowią Al. Tysiąclecia (gł. droga Nowego Targu o dużym natężeniu ruchu kołowego), działki niezabudowane, pojedyncza nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga asfaltowa.

Nieruchomość oszacowano łącznie na kwotę 602.000,00 zł (sł.: sześćset dwa tysiące złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 451.500,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden złotych pięćset 00/100).

Lpdziałka ewid.obszar całkowity działkicena oszacowania w złcena wywoławcza w złwadium w zł
19686/11,2206274.000,00205.500,0027.400,00
215342/30,0872328.000,00246.000,0032.800,00
315341/30,0483
415343/50,1031
Σ602.000,00451.500,0060.200,00
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podarek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij