Niedziela, 03 lipca
Imieniny: Anatola, Jacka, Ottona
Szczawnica
Clouds
23°
Wiatr: 8.136 km/h Wilgotność: 65 %
Clouds
24°
Wiatr: 8.892 km/h Wilgotność: 63 %
Clouds
24°
Wiatr: 7.668 km/h Wilgotność: 66 %
Clouds
25°
Wiatr: 7.164 km/h Wilgotność: 66 %
Clouds
29°
Wiatr: 6.588 km/h Wilgotność: 58 %
Clouds
27°
Wiatr: 6.408 km/h Wilgotność: 60 %
Jakość powietrza
30 %
Nowy Targ
6 %
Zakopane
32 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 15 | 30 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 3 | 6 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 16 | 32 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
Dodano 169 tygodni temu, 05.04.2019, 14:28 | Numer ogłoszenia: 839230

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1296.2018

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23 maja 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA

udziału 1⁄2 w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2224 o łącznej powierzchni 0,5247 ha położonej w miejscowości Kluszkowce (Gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00102970/9 stanowiącej własność GORLICKIEGO BRONISŁWA.

Działka ewid. 2224 (RV) o pow. 0,5247 położona w obrębie 0003 Kluszkowce, jedn. rejestrowa G.1125, jedn. ewidencyjna 121104_2 Czorsztyn jest niezabudowana, nieuzbrojona o lekko pofałdowanym terenie; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione. Dojazd do działki prowadzi droga asfaltowa.

Udział 1⁄2 w nieruchomości oszacowano na kwotę 15.218,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowanego udziału w nieruchomości tj. kwotę 11.413,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzynaście złotych 50/100).

Lp.działka ewid.obszar całkowity działkicena oszacowania udziału w złcena wywoławcza udziału w złwadium w zł
1.22240,524715.218,0011.413,501.521,80
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanego udziału w nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Wyślij wiadomość
Reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas