Wtorek, 11 sierpień 2020, Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji
Nowy Targ i okolice
Clouds
25°
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 60
Clouds
26°
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 60
Clouds
26°
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 60
Rain
26°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 83
Clouds
24°
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 60
Clouds
22°
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 60
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.3381.2018 (numer: 908856)

Dodano 5 tygodni temu, 03.07.2020 12:42
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1438 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09 września 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA

- nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr NS2L/00027908/4 obejmującej działki ewidencyjne numer 1496/1, 1496/2 o powierzchni 0,1942 ha położonej w miejscowości Rabka (Miasto Gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski, województwo małopolskie).

- nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr NS2L/00039106/9 obejmującej działkę ewidencyjną numer 1497/2 o powierzchni 0,1235 ha położonej w miejscowości Rabka (Miasto Gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski, województwo małopolskie).

- nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr NS2L/00040544/1 obejmującej działkę ewidencyjną numer 1498/2 o powierzchni 0,0124 ha położonej w miejscowości Rabka (Miasto Gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski, województwo małopolskie).

stanowiącej własność TRANS-AGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nieruchomości położone są w obrębie 0001 Rabka-Zdrój, jedn. rejestrowa G.1329, jedn. ewidencyjna 121112_4 Rabka-Zdrój.

Działka ewid. 1496/1 o pow. 0,0035 ha posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta. Na działce znajdują się schody zewnętrzne betonowe zejściowe do posesji 1496/2. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Działka zagrodzona wraz z działką nr ew. 1496/2. Dostępne sieci uzbrojenia terenu: E, W, K, G. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej Rabki Zdrój. Dostęp do działki drogą asfaltową.

Działka ewid. 1496/2 o pow. 0,1907 ha posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Działka zabudowana budynkiem pensjonatu o terenie lekko nachylonym w kierunku południowym. Dostępne sieci uzbrojenia terenu: E, W, K, G. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej Rabki Zdrój. Dostęp do działki drogą asfaltową.

Działka ewid. 1497/2 o pow. 0,1235 ha jest niezabudowana; posiada nieregularny kształt. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Dostępne sieci uzbrojenia terenu: E, W, K, G. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej Rabki Zdrój. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. Dostęp możliwy przez działki sąsiadujące.
Działka ewid. 1498/2 o pow. 0,0124 ha jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Dostępne sieci uzbrojenia terenu: E, W, K, G. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej Rabki Zdrój. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. Dostęp możliwy przez działki sąsiadujące.

Nieruchomość objętą Księgą wieczystą numer NS2L/00027908/4 oszacowano na kwotę 1.426.726,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 1.070.044,50 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złote 50/100).

Nieruchomość objętą Księgą wieczystą numer NS2L/00039106/9 oszacowano na kwotę 120.437,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 90.327,75 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 75/100).

Nieruchomość objętą Księgą wieczystą numer NS2L/00040544/1 oszacowano na kwotę 8.580,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 6.435,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100).

Lp.działka ewid.obszar działkicena oszacowaniaw złcena wywoławczawadium
11496/10,0035 ha1.426.726,00 zł1.070.044,50 zł142.672,60 zł
21496/20,1907 ha
31497/20,1235 ha120.437,00 zł90.327,75 zł12.043,70 zł
41498/20,0124 ha8.580,00 zł6.435,00 zł858,00 zł
Ʃ0,3301ha1.555.743,00 zł1.116.807,25 zł155.574,30 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij