Piątek, 05 marzec 2021, Imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii
Rabka Zdrój i okolice
Snow
Wiatr: 1.836 km/h Wilgotność: 93
Snow
-1°
Wiatr: 1.836 km/h Wilgotność: 93
Snow
Wiatr: 1.836 km/h Wilgotność: 93
Rain
Wiatr: 11.124 km/h Wilgotność: 80
Snow
Wiatr: 13.68 km/h Wilgotność: 90
Snow
Wiatr: 1.836 km/h Wilgotność: 93
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra

ogłoszenia

Dodano 4 tygodnie temu, 03.02.2021, 11:10

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711. 717.2019 (numer: 938116)

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020 poz. 1427 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13 kwietnia 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się TRZECIA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 163, 94, 310, 417, 430, 439, 487 o powierzchni 2,6659 ha położonej w miejscowości Rabka-Słone (obręb 0002 Rabka-Słone, jedn. rejestrowa G.129, jedn. ewidencyjna 121112_4 Rabka Zdrój), dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00017269/9. stanowiącej własność GACEK PIOTRA

Działka ewid. 163 (Ls III) o pow. 0,3896 ha jest w całości zadrzewiona (wysoki stopień zadrzewienia, średnia atrakcyjność drzewostanu); posiada nieregularny kształt. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 94 (Ł V – 0,0987 ha, Ls III – 1,0035 ha) o pow. 1,1022 ha jest w całości zadrzewiona (wysoki stopień zadrzewienia, średnia atrakcyjność drzewostanu); posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Dojazd do działki drogą gruntową.

Działka ewid. 310 (Ł V) o pow. 0,0247 ha jest niezabudowana; posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki droga gruntową.

Działka ewid. 417 (Ł V) o pow. 0,0471 ha jest niezabudowana; posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki droga gruntową.

Działka ewid. 430 (R IV b) o pow. 0,2330 ha jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki droga gruntową.

Działka ewid. 439 (R IV b – 0,1946 ha, Ls IV – 0,0410 ha) o pow. 0,2356 ha jest częściowo zadrzewiona; posiada regularny kształt zbliżony do rombu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. Dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 487 (R IV b – 0,5535 ha, Ls IV – 0,0802 ha) o pow. 0,6337 ha jest częściowo zadrzewiona; posiada nieregularny kształt. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Dojazd do działki drogą gruntową.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer NS2L/00017269/9 oszacowano na kwotę 419.155,00 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 65% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 272.450,75 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 75/100).

Lpnr działkiobszar działkicena oszacowaniacena wywoławczawadium w zł
11630,3896 ha42.241,00 zł27.456,65 zł4.224,10 zł
2941,1022 ha138.697,00 zł90.153,05 zł13.869,70 zł
33100,0247 ha9.611,00 zł6.247,15 zł961,10 zł
44170,0471 ha20.310,00 zł13.201,50 zł2.031,00 zł
54300,2330 ha71.018,00 zł46.161,70 zł7.101,80 zł
64390,2356 ha28.091,00 zł18.259,15 zł2.809,10 zł
74870,6337 ha109.187,00 zł70.971,55 zł10.918,70 zł
Ʃ2.6659 ha419.155,00 zł272.450,75 zł41.915,50 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją. Z uwagi na wartość nieruchomości Naczelnik Urzędu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy tut. Organu egzekucyjnego tj. NBP O/Kraków numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.717.2019 – przy czym wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.

W ciągu 14 dni przed licytacją, tj. w dniach 29.03.2021r. - 12.04.2021r. w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1448/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1593.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ...

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1212/19 (Km 1213/19, Km 1583/19, Km 938/20, Km 1690/20)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 24.02.2021 r. o godzinie 10:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 02.03.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij