Sobota, 27 listopada 2021, Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
Nowy Targ i okolice
Clouds
Wiatr: 6.732 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
Wiatr: 7.956 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
-0°
Wiatr: 4.896 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
Wiatr: 4.572 km/h Wilgotność: 97 %
Clouds
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 93 %
alert.podhale24.pl Jesteś świadkiem zdarzenia? Masz ciekawy temat?
Daj nam znać!

ogłoszenia

Dodano 39 tygodni temu, 27.02.2021, 09:18

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1593.2019 (numer: 941610)

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1427 ze), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25 maja 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 1118, 756, 766, 775, 4630, 4146, 8890, 6449, 8635, 8636, 6322 położona w miejscowości Łapsze Wyżne, Obręb 0006 Łapsze Wyżne, jedn. rej. G.580, jedn. ewidencyjna 121107_2 Łapsze Niżne (gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00147622/2. stanowiącej własność GRYGLAK JANA.

Działka ewid. 1118 (R V) o powierzchni 0,2070 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego rombu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 756 (R VI) o powierzchni 0,1677 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 766 (R V) o powierzchni 0,0993 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 775 (R V – 0,0996 ha, Ł IV – 0,1218 ha, Ps V – 0,0158 ha, Lz VI – 0,0164 ha) o powierzchni 0,2536 ha jest niezabudowana, z pojedynczymi samosiejkami; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 4630 (R IV b – 0,0800 ha, R V - 0,1651 ha, Ps VI - 0,0280 ha) o powierzchni 0,2731 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Dojazd do działki drogą gruntową.

Działka ewid. 4146 (Ps IV) o powierzchni 0,0889 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8890 (R VI) o powierzchni 0,1684 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 6449 (R V) o powierzchni 0,2379 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8635 (Ls IV) o powierzchni 0,2122 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8636 (Ls IV) o powierzchni 0,1788 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 6322 (Ls IV) o powierzchni 0,0156 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi 70% wartości oszacowanej nieruchomości. Poniższe zestawienie przedstawia cenę oszacowania, wywołania i wadium dla poszczególnych działek.

Lpnr działkiobszar działki w hacena oszacowaniacena wywoławczawadium w zł
111180,20708.629,00 zł6.040,30862,90 zł
27560,16776.990,00 zł4.893,00699,00 zł
37660,09934.139,00 zł2.897,30413,90 zł
47750,25369.722,00 zł6.805,40972,20 zł
546300,237110.469,00 zł7.328,301.046,90 zł
641460,08893.706,00 zł2.594,20370,60 zł
788900,16847.435,00 zł5.204,50743,50 zł
864490,23799.917,00 zł6.941,90991,70 zł
986350,212210.262,00 zł7.183,401.026,20 zł
1086360,17888.647,00 zł6.052,90864,70 zł
1163220,0156839,00 zł587,3083,90 zł
80.755,00 zł56.528,50 zł8.075,50 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją. Z uwagi na wartość nieruchomości Naczelnik Urzędu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy tut. Organu egzekucyjnego tj. NBP O/Kraków numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.1593.2019 – przy czym wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.

W ciągu 14 dni przed licytacją, tj. w dniach 11-24.05.2021r. w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Kombinezon zimowy Wójcik dla dziewczynki roz 80

Sprzedam kombinezon zimowy Wójcik dla dziewczynki roz 80 Stan bardzo dobry Zapraszam

Obwieszczenie o sprzedaży rzeczy z wolnej ręki - 1218-SEE.715.11.2020

W dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 9:00, w Ochotnicy Górnej pod adresem os. Posadowskie ...

Informacja o odwołaniu trzeciej licytacji udziału w nieruchomości - 1218-SEE.711.2605.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. nie odbędzie ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 08.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 15.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas