Czwartek, 23 września 2021, Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
Nowy Targ i okolice
Clouds
14°
Wiatr: 12.636 km/h Wilgotność: 67 %
Clouds
14°
Wiatr: 14.256 km/h Wilgotność: 79 %
Clouds
14°
Wiatr: 11.34 km/h Wilgotność: 67 %
-
brak pomiaru
Clouds
12°
Wiatr: 9.756 km/h Wilgotność: 82 %
Clouds
12°
Wiatr: 4.824 km/h Wilgotność: 67 %

ogłoszenia

Dodano 3 tygodnie temu, 31.08.2021, 10:16

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019 (numer: 968773)

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16 listopada 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego
w Nowym Targuprzy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się

TRZECIA LICYTACJA

udziału ¼ w nieruchomości obejmującej działkę ewid. numer 1032 położonej w miejscowości Kluszkowce (gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00043398/3.

stanowiącej własność P. HAMRUS MARIUSZA

Nieruchomość stanowiąca działkę ewid. numer 1032 o pow. 0,0899 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Teren posesji jest ogrodzony, zagospodarowany. Standard zagospodarowania terenu jest podstawowy; teren uzbrojony w instalacje E,W,K. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Udział ¼ w nieruchomości objętej Księgą wieczystą numer NS1T/00043398/3 oszacowano na kwotę 106.824,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100), w tym wartość gruntu na sumę 27.860,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 65% wartości oszacowanego udziału w nieruchomości i przedstawia się następująco:

Lpnr działkicena oszacowania udziału ¼ w nieruchomości (wartość gruntu)cena wywoławczaw III licytacji (wartość gruntu)wadium w zł
11032106.824,00 zł
(27.860,00 zł)
69.435,60 zł
(18.109,00 zł.)
10.682,40 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien przed licytacją złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowego udziału w nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Z uwagi na wartość nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy tut. Organu egzekucyjnego tj. NBP O/Kraków numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.2605.2019 – przy czym wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.

W ciągu 14 dni przed licytacją tj. w dniach 02-15.11.2021r., w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Komunikat o odwołaniu licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że ...

Sprzedaż z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że: w terminie od 08.05.2021r. do 31.05.2021r. w lokalu, ...

Zawiadomienie o sprzedaży z wolnej ręki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie od 10.05.2021r. do 31.05.2021r w lokalu, ...

Informacja o odwołaniu pierwszej i drugiej licytacji ruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że w dniu 22.03.2021 r. i w dniu 23.03.2021 ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij