Środa, 23 czerwiec 2021, Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Rabka Zdrój i okolice
Clouds
22°
Wiatr: 4.896 km/h Wilgotność: 83 %
Clouds
21°
Wiatr: 5.76 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
23°
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 86 %
Clouds
20°
Wiatr: 4.788 km/h Wilgotność: 91 %
Clouds
24°
Wiatr: 7.776 km/h Wilgotność: 83 %
Clouds
22°
Wiatr: 3.24 km/h Wilgotność: 74 %
04.12.2016, 08:20 | czytano: 3588

Krzyże Zasługi dla Jana Budza i Juliana Kowalczyka

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną odznaczeni zostali: Jan Budz prezes Zarządu Głównego Związku Polskiego Spisza oraz Julian Kowalczyk redaktor naczelny Gazety „Na Spiszu”, wiceprezes Związku Polskiego Spisza i Związku Podhalan.

Okazją do wręczenia odznaczeń był 47 Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan odbywający się w ub. tygodniu Ludźmierzu. Oboje działacze spiscy są zarazem członkami Związku Podhalan.

Krzyże przekazał odznaczonym wicewojewoda Piotr Ćwik.

Jan Budz i Julian Kowalczyk dziękowali za docenienie, stwierdzając jednocześnie, że przyjmują to odznaczenie jako wyróżnienie nie tyle dla siebie co dla całego Polskiego Spisza. Wyrazili też radość i wdzięczność wobec środowiska Związku Podhalan, że ta wzruszająca ceremonia odbywa się w Ludźmierzu, co jest wyrazem wieloletniej współpracy w duchu zrozumienia jakże bliskiego sobie Podhala i Spisza, a także pozostałych regionów góralskich.

Sylwetki odznaczonych:

JAN BUDZ syn Wojciecha i Stefanii z d. Wilk z wykształcenia prawnik, zawodowo przedsiębiorca; Żonaty , troje dzieci. Pochodzi z rodziny chłopskiej, która od wieków mieszka na Spiszu (1655), ale swoje korzenie ma na Podhalu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Jako student UJ angażował się w prace duszpasterstwa akademickiego w Krakowie i był uczestnikiem studenckich akcji antyreżimowych 1977-1980, a następnie współorganizator NSZZ „Solidarność” w GS Bukowina (1981). Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pracownik, wiceprezes 1984-1990, a następnie prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bukowinie Tatrzańskiej, a także dla zachowania potencjału gospodarczego autor projektu przekształcenia spółdzielni w spółkę prawa handlowego w 2009 roku, z którego czerpie wzór wiele spółdzielni w Polsce. Obecnie jest to GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o., której nadal jest prezesem zarządu. Pomysłodawca szeregu przedsięwzięć gospodarczych na Spiszu i Podhalu, w tym z zakresie agroturystyki, współinicjator budowy stacji paliw w Białce Tatrzańskiej i stacji narciarskich „Koziniec” w Czarnej Górze i „Hawrań” w Jurgowie. Radny powiatowy - Rady Powiatu Tatrzańskiego od 2006 przez dwie kadencje wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Wykazywał się postawą niezależną i stał po stronie zwalczających patologie społeczne, w tym sprzeciwiał się m.in. działaniom zmierzającym do sprzedaży kolei linowych w Tatrach (PKL S.A.).
Członek: Związku Podhalan od 1984 (O/Bukowina Tatrzańska), Sekretarz Zarządu Głównego Związku Polskiego Spisza 1996-2002, a następnie prezes ZPS od 2002 do nadal, Członek zespołu redakcyjnego i autor szeregu ideowych artykułów w gazecie „Na Spiszu”.

Aktywny patriota i uczestnik akcji mających na celu ochronę miejsc pamięci o ludziach walczących o polskość Spisza, propagator współdziałania góralskich regionów w Karpatach pod przewodnictwem Związku Podhalan, dla którego regionalizm jest lokalną formą polskiego patriotyzmu. Inicjator i organizator wielu wspólnych przedsięwzięć z Polonią Węgierską, zwłaszcza polskich górali z Derenku k. Miszkolca, ich kontaktów z samorządami lokalnymi Spisza i Podhala (Pienin). Pomysłodawca budowy Krzyża Milenijnego na Czarnej Górze (2000 rok) na wzór Krzyża na Giewoncie, pod którym co roku palone są watry w Zesłanie Ducha Świętego z nawiązaniem do pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyny. Przewodniczący Komitetu Kościelnego powołanego do rozbudowy kościoła p.w. Trójcy Świętej w Czarnej Górze i członek rady parafialnej w Jurgowie(1998-2001).

Sekretarz Rady Dom Ludowy - Spółdzielnia Kulturalno - Oświatowa im. Franciszka Ćwiżewicza w Bukowinie Tatrzańskiej od 2009 roku, wiceprezes w spółce Tatrzańska Fala od 1994- nadal. Przez dwie kadencje członek Rady Euroregionu „Tatry” i aktywny uczestnik współpracy polsko-słowackiej na płaszczyźnie samorządowej (1994-2002). Członek Rady Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem od 2014 roku. Aktywny uczestnik i propagator pilotażowego programu Leader+ ; Członek rady decyzyjnej LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, a od 2015 roku wiceprzewodniczący rady LGD Spisza i Podhala, orędownik bliskiej współpracy Spisza z Podhalem, Pieninami i Gorcami, a także z Orawą, Żywiecczyzną i Zaolziem.

Sekretarz Rady Nadzorczej Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego w Bukowinie Tatrzańskiej od 1994, członek rady nadzorczej Małopolskiego Banku Regionalnego SA. w Krakowie zrzeszającego banki spółdzielcze, a następnie jej przewodniczący. Aktywny uczestnik procesu organizacji Banku Polskiej Spółdzielczości SA. w Warszawie (BPS), a następnie z ramienia spółdzielczego zrzeszenia członek rady nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej SA. w Warszawie (BGŻ).

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, odznaki „Za zasługi dla spółdzielczości”. Zainteresowania/hobby: polityka, historia powszechna i regionalna, fotografia, turystyka górska, kultura regionalna, gwara, zwyczaje, proza i poezja regionalna oraz promocja regionu. Miejsce zamieszkania: Czarna Góra na Spiszu.


JULIAN JÓZEF KOWALCZYK – syn Władysława i Ludmiły z d. Stanek uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych i do Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku. Absolwent historii i etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, regionalista, redaktor lokalnych pism, prezes regionalnych stowarzyszeń, emerytowany nauczyciel i dyrektor szkoły im. Bł. Ks. Józefa Stanka , żonaty, trójka dzieci.
Członek i przedstawiciel zarządu towarzystw społeczno-kulturalnych: Związku Podhalan (członek od 1979r., w Zarządzie Głównym od 1993r., od 2014 po raz kolejny wiceprezesem ZP), Związku Polskiego Spisza (pierwszy prezes ZPS, członek Prezydium), od 2005r. do nadal -prezes lokalnej grupy działania - Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy (od 2015r – LGD Spisz-Podhale). Od pierwszego wydania redaktor naczelny pism regionalnych: „Na Spiszu” (od 1991) i „Podhalanin” (od 2003r.). W bieżącym roku przypada jubileusz 25-lecia „Na Spiszu”
Autor artykułów w: „Na Spiszu”, „Podhalaninie”, „Gazetce Parafialnej Łapsz Niżnych”, „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim”, „Halach i Dziedzinach” oraz publikacji książkowych: Jan Pluciński. Niestrudzony Budziciel (Nowy Targ 1991), Czcigodny sługa Boży ks. Józef Stanek (Nowy Targ 1994), Akcja plebiscytowa na Spiszu i Orawie 1919-1920 w świetle różnych źródeł i opracowań (Nowy Targ 1992, II wyd. 1995), Oświata na Spiszu w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków 1995), Idom casy za casami (Nowy Targ 2004), redaktor wydania tekstów naukowych z konferencji na temat „Górale w walce o niepodległość Polski” (Nowy Targ 2009r), współautor międzynarodowej pozycji naukowej na temat dziejów i współczesności Spisza - „Terra Scepusiensis”, współautor i redaktor zbiorowych publikacji o Spiszu: Zbiór pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego (Łapsze Niżne 2007), Tańce polskiego Spisza (Nowy Targ 2010), Gry i zabawy na Spiszu (Łapsze Niżne-Nowy Targ 2013), Z dziejów Łapsz. 700-lecie przybycia Zakonu Bożogrobców na Zamagurze Spiskie (Łapsze Niżne 2013), Tradycyjny strój ludowy na Spiszu ( Nowy Targ 2014), Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków ( derenczańsko-spisko-polsko-węgierski) (Miszkolc, Węgry 2014)
Współorganizator letniego corocznego (lipiec) przeglądu spiskiego folkloru pod zamkiem niedzickim „Śpisko watra”. Organizator i współorganizator wielu szkolnych i ogólnospiskich konkursów regionalnych, m.in. konkurs wiedzy o Spiszu, konkurs regionalny im. bł. Ks. Józefa Stanka, konkurs na najładniejszą spiską szopkę „Betlejymek”.
W latach 1988-2012 nauczyciel, od 1996 – dyrektor szkoły. Radny Powiatu Nowotarskiego w latach 1998-2002 i 2006-2010. Uhonorowany za pracę pedagogiczną i kulturalną: nagrodą dyrektora szkoły (1993) i nagrodą wójta gminy Łapsze Niżne (2001r., 2002r. i 2003r., 2005r., 2007r., 2009r.)
Odznaczenia: odznaka „Zasłużony dla kultury podhalańskiej”, odznaka „Zasłużony dla Związku Podhalan”, Dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasłużony za szczególne zasługi dla dziecięcego ruchu folklorystycznego (2006r.), Medal Powiatu Nowotarskiego „Zasłużony dla Podhala” (2016r), Brązowy krzyż zasługi nadany przez Prezydenta RP (2011r.).

źródło: ZPS, "Na Spiszu", opr.s/
galeria zdjęć
najnowsze informacje
komentarze
Jan Budz23:41, 11 lipca 2020
... po trzech latach wrodoś @ wewre 16:25, 19 września 2019 napisał:
wpiszcie w wyszukiwarce Jan Budz "Czarny" to dowiecie się więcej o zasługach... Nie dopowiedział, że to potwarz, akta KO (rzekomy kontakt operacyjny) mają 4 strony z okładką, a IPN sprawę Czarnego umorzył, bo składał od lat w wielu instytucjach oświadczenia, że nie współpracował i nie był tajnym agentem...bo sam "Czarny" nie wiedział, że jest "czarnym" i wpisanym jako KO... o czym w archiwum IPN jakoś dziwnie nie informuje, a oszczercom pozwala to na powielanie jako prawdziwych zaszłości tamtego systemu. pomijając też że ja od dziecka jestem genetycznym antykomunistą.... Wszystkich zatem niedoinformowanych i szubrawców uprzedzam, że posądzanie mnie jako agenta w końcu skończy się w sądzie... Parę razy już po IP komputera namierzałem osoby rzucające na mnie cień...ale z braku czasu i litości dla zapracowanego wymiaru sprawiedliwości sprawy w organach ścigania zaniechałem. Wiem kim jesteś "wawrzek" i uważaj, bo nie wiem co ci zrobiłem, ale miarka się w końcu przebierze..
wewre16:25, 19 września 2019
wpiszcie w wyszukiwarce Jan Budz "Czarny" to dowiecie się więcej o zasługach...
co to jet15:09, 7 grudnia 2016
Do szansy no to chyba teraz się dopiero zacznie samowola tych Panów ,ciekawy jestem kto to zatrzyma to dziadostwo jakie się nawarstwiło do tej pory .Jakie skutki to wszystko przyniesie w dalszej perspektywie dla społeczności lokalnej tego regionu to staje się naprawdę ciekawe i godne uwagi . Pytanie kto na tym skorzysta na pewno nie obywatel tego jestem pewny .
wawrzek16:47, 5 grudnia 2016
Czytam,czytam i ze zdziwienia wyjść nie mogę. Nic cie tak nie ubawi jak dobra fantazja.
@ wawrzek16:05, 5 grudnia 2016
@ wawrzek - piszą wyżej - patrz, gdzie pracuje i co robi...Cosi ty niecytaty !
wawrzek15:13, 5 grudnia 2016
A to jeszcze ZPS istnieje i funkcjonuje? O tyle to ciekawe że kilkanaście razy kontaktowałem się z nimi na różne sposoby i zawsze bez odzewu. A tu okazuje się ze jest prezes i jeszcze go nagradzają/ ale tera to wszystkich nagradzają nawet jak nie ma za co/ Prezes WIDMO . Nie odpowiada na listy ,meile ,telefony. A do medali się nadstawia. Taki z niego dywersant. Ciekawy tylko jestem za co ten medal.
Tako prowda !!!01:14, 5 grudnia 2016
Mówią, że : "Uczciwy człowiek po to żyje, aby mieć wrogów"
Nie można nie mieć wrogów. Zawsze znajdzie się ktoś zazdrosny, zaślepiony, głupi, kto będzie nam źle życzył choćby z przyzwyczajenia.
To jego małpie prawo....
do Skały01:06, 5 grudnia 2016
Tfuj kościół zbudowany na piasku..... Poznasz prawdę , a ona cię wyzwoli... Po owocach ich poznacie , mówi Pan... A co ty dobrego zrobiłeś poza stwierdzenia, że zawsze masz PRAWDĘ ??? Powiedz proszę, albo, odpowiesz za kłamliiwy jeżyk...
Skała21:25, 4 grudnia 2016
Każdy, kto poznał Jana Budza zgodzi się ze mną, że Jasiek ma jedną niezmienną cechę.Cechę, która wyróżnia go od innych. Trzeba mu przyznać, że ZAWSZE i mówię to bezinteresownie i nikomu nie kadząc... otóż Jasiek zawsze zdradzi każdego jeśli to mu się opłaca. I w tym sensie można na nim polegać!
staruszek20:04, 4 grudnia 2016
Do ZAZDROŚĆ czy Ci ludzie ,którzy wątpią w ich zasługi są według Ciebie drugiego sortu ,masz bardzo ograniczony tok rozumowania .Tu nie ma czego zazdrościć ,bo jak sądzę typowanie do tych zasług jest co najmniej wątpliwe sądząc po wpisach.Moja prośba nie mierz własną miarą całego społeczeństwa.
zazdrość17:34, 4 grudnia 2016
Nie rób nic, nie be nic.... Komentarze niektórych są świadectwem, ile ludzi jest dziś be życiorysu i ile z byle powodu jadu sączą...
Ech szkoda słów !
region16:54, 4 grudnia 2016
Nadeszły ciężkie czasy dla nas na Spiszu,bo w żaden sposób nie możemy pozbyć się tych darmozjadów na Spiszu ,ich praca społeczna to śmiechu warte stwierdzenie. Zobaczcie jak się dzielili w poprzednim okresie funkcjonowania LGD,kto tam czerpał korzyści i to jakie .Za to ,że byli cwani chyba zasłużyli na odznaczenia i to śmiechu warte ...........z nadania Prezydenta .
śpisocek16:49, 4 grudnia 2016
Boze ze widzis i nie grzmis ...........
Powiem krótko - BRAK MI SŁÓW.
Pewno sami se jak zwykle napisali wniosek. Czyli ich myśl życiowa - Albo my albo nikt ....
SZANSA14:34, 4 grudnia 2016
Cóż z tego ,że został zmieniony zarząd LGD jak twardogłowy Prezes jest nie do ruszenia tym bardziej teraz gdy został odznaczony nie wiadomo za jakie zasługi i nasuwa się pytanie na czyj wniosek.Jan Budz to podobna osobistość ,razem pracowali w zarządzie LGD dzieląc się profitami Unijnymi.Należy zadać pytanie czy nowy zarząd w obecnym składzie może mieć coś do powiedzenia przy tej jakże mocno zakotwiczonej klice .Nasuwa się pytanie kogo należało by odwołać Zarząd czy Prezesa ,jeśli miała by się sytuacja poprawić.Jeśli taka sytuacja będzie trwać nadal to o środkach unijnych można ZAPOMNIEĆ.
Mędrol13:07, 4 grudnia 2016
Ludzie otwórzcie oczy! ...na sali sami działacze i zasłużeni ale dla kogo to robią?? bo nie widzę żadnego przedstawiciela młodego pokolenia ...więc cóż z takich działaczy i ich medali jak ich czas nieuchronny a następców brak! nic z wielkich życiorysów i medali kiedy nie będzie komu czerpać z tego doświadczenia. Trzeba otwarcia tych organizacji na młodych, wymiany tych zapatrzonych w siebie Staruszków i zabrać się wreszcie propagowanie regionalizmu, patriotyzmu.
sstaszel11:58, 4 grudnia 2016
Pan Budz sprzeciwiał się sprzedaży kolejki, ale z drugiej strony popierał Pana Makowskiego kandydata PO do Sejmu. Przypominam to za rządów
PO został sprzedany PKL.
Pan Prezydent nie zna faktów11:28, 4 grudnia 2016
Szkoda, że Pan Prezydent nie wie, jak Jasiek Budz zdradził PiS w powiecie tatrzańskim, będąc radnym tego właśnie ugrupowania, poparł wbrew dyscyplinie klubowej BARDZO kontrowersyjnego Makowskiego i dzięki temu zdradzieckiemu posunięciu Makowski był starostą przez kilka lat. Straty dla spoleczności lokalnej są wielkie, szczególnie moralne. Jak Pan Prezydent honoruje takie osoby jak Budz, to znaczy, że jest niedoinformowany naraża się na utratę zaufania.
ciekawy11:24, 4 grudnia 2016
Chryste to co to teraz będzie z tym Polskim Spiszem w dalszej perspektywie ,ciekawy jestem czy Łapsze dalej będą Stolicom tego regionu czy też są planowane jakieś zmiany .
Śpisok08:53, 4 grudnia 2016
Małopolska Regionem Szans , ale tych straconych .
Spróbujcie uzyskać dofinansowanie z LGD na rozwój działalności,bez szans.
dodaj komentarz
regulamin
Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd.
Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).
reklama
kursy walut
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij