Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - podhale24.pl
Poniedziałek, 04 grudnia
Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Rabka Zdrój
Clouds
-5°
Wiatr: 5.22 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
-4°
Wiatr: 4.716 km/h Wilgotność: 92 %
Clouds
-4°
Wiatr: 5.22 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-4°
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-5°
Wiatr: 10.44 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-10°
Wiatr: 8.568 km/h Wilgotność: 90 %
Jakość powietrza
102 %
Nowy Targ
108 %
Zakopane
338 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 51 | 102 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 54 | 108 %
Rabka-Zdrój
Zła
PM 10: 169 | 338 %
Dodano 17 tygodni temu, 02.08.2023, 12:50 | Numer ogłoszenia: 1048963

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Znak sprawy: 1218-SEE.7112.8.2023.5, 1218-SEE.711.381.2022.6, 1218-SEE.711.383.2022.6

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, podaje do publicznej wiadomości, że w egzekucji prowadzonej z majątku zobowiązanego Mariusza Wnenk przystępuje do opisu i oszacowania wartości:
nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjną numer: 16960 położonej w miejscowości Lipnica Wielka dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00145383/0

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości:
- rozpoczniemy 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie naszego urzędu
- zakończymy 24 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie naszego urzędu (pokój 124 - Dział Egzekucji Administracyjnej) poprzez odczytanie sporządzonego protokołu opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Wzywamy wszystkie osoby, o których nie mamy wiadomości oraz osoby zainteresowane, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i jej przynależności, aby zgłosiły swoje prawa do nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer NS1T/00145383/0 przed ukończeniem opisu, tak byśmy mogli je uwzględnić przy oszacowaniu [1].

Pouczenie
Wszyscy uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości wnieść zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości [2].

Podstawa prawna
[1] art. 110o ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.
Dz. U. z 2022r., poz. 479 ze zm.) - dalej upea

§ 1. O terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości organ egzekucyjny zawiadamia znanych mu uczestników postępowania egzekucyjnego.
§ 2. Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.


[2] art. 110 u § 1 upea

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i
oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas