Piątek, 21 luty 2020, Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata
Nowy Targ i okolice
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 59
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 59
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 59
Clouds
Wiatr: 1.8 km/h Wilgotność: 86
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 59
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 59
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji 1218-SEE.711.201.2018 (numer: 762184)

Dodano 106 tygodni temu, 08.02.2018 14:14
Działając w trybie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2017r. poz. 1201), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących niezabudowane działki ewid. numer 3054/2, 3057/2, 3021 oraz 3022/2 o łącznej powierzchni 0,4762 ha położone w Waksmundzie (Gmina Nowy Targ, województwo małopolskie, powiat nowotarski), dla których Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystch prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00094100/0.
stanowiących własność KOLASA BOGUSŁAW

Nieruchomość oszacowano łącznie na kwotę 122 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), zaś cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomosci tj. 92 175,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięc złotych 00/100).

Lpdziałka ewid.obszarcena oszacowaniacena wywoławczawadium
1.30210,0537 ha3 100,00 zł2 325,00 zł310,00 zł
2.3022/20,3322 ha29 100,00 zł21 825,00 zł2 910,00 zł
3.3054/20,0460 ha46 200,00 zł34 650,00 zł4 620,00 zł
4.3057/20,0443 ha44 500,00 zł33 375,00 zł4 450,00 zł
Σ0,4762 ha122 900,00 zł92 175,00 zł12 290,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej nieruchomosći (najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego licytację) w siedzibie Urzędu Skarbowego, w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub też dokonać wpłaty na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu tj. NBP O/Kraków: 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000, podając cel wpłaty i oznaczenie sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Operat szacunkowy nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, p. 131. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu. 18 2630456.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij