Niedziela, 28 luty 2021, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla
Szczawnica i okolice
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
-0°
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Dobra

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.782.2019 (numer: 926295)

Dodano 16 tygodni temu, 03.11.2020 07:54
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1427), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 stycznia 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 489/13 i 489/10 o powierzchni 0,4733 ha położonej w miejscowości Łapsze Niżne (Gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00129078/1. stanowiącej własność JACHYMIAK CELINY.

Działka ewid. 489/13 (R IV b) o pow. 0,2404 ha położona w obrębie 0005 Łapsze Niżne, jedn. rejestrowa G.921, jedn. ewidencyjna 121108_2 Łapsze Niżne jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Przez działkę przebiega sieć energetyczna. Sąsiedztwo stanowią tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej. Dostęp do działki drogą asfaltową.

Działka ewid. 489/10 (R IV b, RV) o pow. 0,2329 ha położona w obrębie 0005 Łapsze Niżne, jedn. rejestrowa G.921, jedn. ewidencyjna 121108_2 Łapsze Niżne jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Sąsiedztwo stanowią tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy przez działkę nr ewid. 489/13.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer NS1T/00129078/1 oszacowano na kwotę 89.166,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 70% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 62.416,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście złotych 20/100).

Lpnumer działkiobszar działkicena oszacowaniacena wywoławczawadium w zł
1489/130,2404 ha48.085,00 zł33.659,50 zł4.808,50
2489/100,2329 ha41.081,00 zł28.756,70 zł4.108,10
Ʃ0,4733 ha89.166,00 zł62.416,20 zł8.916,60 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij