Czwartek, 25 luty 2021, Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
Czarny Dunajec i okolice
Clear
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 80
Clear
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 80
Clear
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 80
Mist
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 93
Clear
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 80
Clear
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 80
Jakość powietrza
Nowy Targ
Zła
Zakopane
Brak pomiaru
Rabka-Zdrój
Brak pomiaru

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1593.2019 (numer: 928552)

Dodano 13 tygodni temu, 20.11.2020 08:06
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1427), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19 stycznia 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 1084, 1093, 1106, 1118, 756, 766, 775, 4489, 4630, 4133, 4146, 8633, 8890, 8923, 6295/2, 4000/1, 4001, 6295/1, 6449, 8634, 8635, 8636, 6322 położona w miejscowości Łapsze Wyżne (gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00147622/2. stanowiącej własność GRYGLAK JANA.

Nieruchomość położona jest w obrębie 0006 Łapsze Wyżne, jedn. rejestrowa G.580, jedn. ewidencyjna 121107_2 Łapsze Niżne.


Działka ewid. 1084 (R VI – 0,0385 ha, Ls IV – 0,0844 ha) o powierzchni 0,1229 ha jest w całości zadrzewiona o średnim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Do działki prowadzi droga gruntowa słabej jakości.

Działka ewid. 1093 (Ls IV) o powierzchni 0,1686 ha jest w całości zadrzewiona o średnim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego rombu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 1106 (R V) o powierzchni 0,1758 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego rombu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 1118 (R V) o powierzchni 0,2070 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego rombu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 756 (R VI) o powierzchni 0,1677 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 766 (R V) o powierzchni 0,0993 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 775 (R V – 0,0996 ha, Ł IV – 0,1218 ha, Ps V – 0,0158 ha, Lz VI – 0,0164 ha) o powierzchni 0,2536 ha jest niezabudowana, z pojedynczymi samosiejkami; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 4489 (Ł IV – 0,0844 ha, Ł V – 0,0640 ha) o powierzchni 0,1484 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zabudowa zagrodowa wsi. Dojazd do działki drogą utwardzoną.

Działka ewid. 4630 (R IV b – 0,0800 ha, R V - 0,1651 ha, Ps VI - 0,0280 ha) o powierzchni 0,2731 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Dojazd do działki drogą gruntową.

Działka ewid. 4133 (Ł V – 0,0540 ha, Ls VI – 0,0060 ha) o powierzchni 0,0600 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Dojazd do działki drogą gruntową.

Działka ewid. 4146 (Ps IV) o powierzchni 0,0889 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8633 (Ls IV) o powierzchni 0,1565 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8890 (R VI) o powierzchni 0,1684 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i zadrzewienia. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8923 (Ls IV) o powierzchni 0,4360 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 6295/2 (Ls IV) o powierzchni 0,0942 ha jest w całości zadrzewiona o średnim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 4000/1 (Br - Ps IV; powstała z podziału działki ewid. numer 4000) o powierzchni 0,0645 ha i działka ewid. numer 4001 (Br - Ps IV) o powierzchni 0,0454 ha stanowią całość gospodarczą zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym; razem posiadają kształt regularny zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa wsi. Dojazd do działek drogą asfaltową.

Działka ewid. 6295/1 (Ls IV) o powierzchni 0,1042 ha jest w całości zadrzewiona o średnim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 6449 (R V) o powierzchni 0,2379 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8634 (Ls IV) o powierzchni 0,1534 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8635 (Ls IV) o powierzchni 0,2122 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 8636 (Ls IV) o powierzchni 0,1788 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 6322 (Ls IV) o powierzchni 0,0156 ha jest w całości zadrzewiona o wysokim stopniu zadrzewienia i średniej atrakcyjności drzewostanu; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.


Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer NS1T/00147622/2 oszacowano na kwotę 246.219,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 184.664,25 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery 25/100).

Lpnumer działkiobszar działki w hacena oszacowaniacena wywoławczawadium w zł
110840,12296.832,00 zł5.124,00 zł683,20 zł
210930,16868,461,00 zł6.345,75 zł846,10 zł
311060,17587.328,00 zł5.496,00 zł732,80 zł
411180,20708.629,00 zł6.471,75 zł862,90 zł
57560,16776.990,00 zł5.242,50 zł699,00 zł
67660,09934.139,00 zł3.104,25 zł413,90 zł
77750,25369.722,00 zł7.291,50 zł972,20 zł
844890,148429.990,00 zł22.492,50 zł2.999,00 zł
946300,237110.469,00 zł7.851,75 zł1.046,90 zł
1041330,06002.501,00 zł1.875,75 zł250,10 zł
1141460,08893.706,00 zł2.779,50 zł370,60 zł
1286330,15657.568,00 zł5.676,00 zł756,80 zł
1388900,16847.435,00 zł5.576,25 zł743,50 zł
1489230,436021.085,00 zł15.813,75 zł2.108,50 zł
156295/20,09424.727,00 zł3.545,25 zł472,70 zł
164000/10,064564.325,00 zł48.243,75 zł6.432,50 zł
40010,0454
176295/10,10425.229,00 zł3.921,75 zł522,90 zł
1864490,23799.917,00 zł7.437,75 zł991,70 zł
1986340,15347.418,00 zł5.563,50 zł741,80 zł
2086350,212210.262,00 zł7.696,50 zł1.026,20 zł
2186360,17888.647,00 zł6.485,25 zł864,70 zł
2263220,0156839,00 zł629,25 zł83,90 zł
Ʃ3,5964 ha246.219,00 zł184.664,25 zł24.621,90 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego nr 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.1593.2019. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij