List Otwarty w sprawie budowy południowej obwodnicy Nowego Targu. Głos członka MKU - podhale24.pl
Sobota, 09 grudnia
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
Nowy Targ
Clouds
-9°
Wiatr: 5.796 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
-5°
Wiatr: 6.012 km/h Wilgotność: 97 %
Clouds
-9°
Wiatr: 5.04 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
-4°
Wiatr: 6.372 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
-6°
Wiatr: 8.064 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-10°
Wiatr: 7.596 km/h Wilgotność: 88 %
Jakość powietrza
146 %
Nowy Targ
302 %
Zakopane
106 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Umiarkowana
PM 10: 73 | 146 %
Zakopane
Zła
PM 10: 151 | 302 %
Rabka-Zdrój
Dobra
PM 10: 53 | 106 %
02.06.2023, 18:41 | czytano: 8699

List Otwarty w sprawie budowy południowej obwodnicy Nowego Targu. Głos członka MKU

Inż. budownictwa drogowego Robert Duda, członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej przesłał nam list otwarty, w którym szczegółowo analizuje problem poprowadzenia południowej obwodnicy Nowego Targu. Szuka rozwiązań, pokazuje alternatywne rozwiązania oraz apeluje do władz Miasta "o dopilnowanie aby interesy miasta zostały uwzględnione" raz o "zmianę obecnej niefortunnej lokalizacji strefy relaksu", a do mieszkańców "o rzeczową i merytoryczną dyskusję".

wizualizacja Autora listu
wizualizacja Autora listu
LIST OTWARTY W SPRAWIE BUDOWY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY NOWEGO TARGU

Po dwóch latach od poprzedniej prezentacji, w dn. 25.05.2023r odbyło się w Urzędzie Miasta Nowy Targ ponowne spotkanie Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami Nowego Targu. Miało ono na celu przedstawienie proponowanych rozwiązań i przebiegu drogi krajowej od budowanego węzła DK49 nad „Zakopianką” do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 49 w kierunku na Jurgów. Osobiście jestem zawiedziony materiałem który został przedstawiony. Pokazanie przebiegu proponowanej obwodnicy na mapach topograficznych nie umożliwiło zebranym zapoznania się z rozwiązaniami jakie Inwestor proponuje m. in. w zakresie:
- powiązania obwodnicy z istniejącymi drogami miejskimi oraz wskazania kształtu skrzyżowań,
- wzajemnej koordynacji przestrzennej obecnej kładki i projektowanego mostu nad pot. Biały Dunajec
- sposobu zapewnienia ciągłości komunikacji rowerowej i pieszej
- przedstawienia wniosków z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia m.in. w dot. ograniczenia oddziaływania projektowanej obwodnicy na sąsiadujące osiedla mieszkaniowe, na dolinę pot. Biały Dunajec oraz na rezerwat „Bór Na Czerwonem”

Przeglądając materiały archiwalne z maja 2021r stwierdzam, że dwa lata wstecz przedstawiono więcej treści, jednak ciężko stwierdzić, czy i w jakim stopniu zostały uwzględnione postulaty już wtedy zgłaszane. Na spotkaniu w dn. 25.05.2023r mieszkańcy wyrazili wiele obaw i zagrożeń związanych z budową południowej obwodnicy. Jako inżynier budownictwa drogowego, biorący również od 2019r udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistycznej, poczuwam się w obowiązku do zabrania głosu i zwrócenia uwagi na niewymienione w trakcie spotkania zagrożenia oraz szanse dla Nowego Targu, związane z planowaną inwestycją. Ponieważ nie zostały przedstawione nowe rozwiązania oprę się na dokumentach udostępnionych przez Inwestora w 2021r i pozostanę na poziomie ogólności jaki one prezentują.

1. SZANSE DLA MIASTA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBWODNICY MIEJSKIEJ

Dobrze funkcjonująca obwodnica miejska powinna z jednej strony zapewnić przejęcie ruchu tranzytowego przez miasto, ale również poprzez odpowiednie połączenie z wewnętrzną siecią drogową odciążyć ją poprzez przejęcie ruchu lokalnego pomiędzy odległymi częściami miasta.

Obecnie w Nowym Targu mamy część północną z rozbudowującymi się osiedlami domów jednorodzinnych (Kowaniec, Oleksówki, Gazdy, Szuflów, Robów, Marfiana Góra, Buflak, Nowe, Niwa). Znajdują się tutaj ośrodki przyciągające i generujące ruch takie jak wyciągi Długa Polana oraz Zadział, Zespół Szkół Ekonomicznych, oraz sąsiadujące „Brama w Gorce” oraz Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej. Część centralna miasta to szereg urzędów i instytucji przyciągające petentów z całego powiatu oraz osiedla mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną. Należy tu m. in wymienić Podhalański Szpital Specjalistyczny, Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową i sąsiadujący Zespół Szkół, I Liceum Ogólnokształcące. Część południowa zajmowana jest głównie przez osiedla mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną oraz rozbudowująca się na granicy z Szaflarami zabudowa usługowa i handlowa wielkopowierzchniowa. Podobnie w części zachodniej przy ul. Ludźmierskiej wraz z terenem po byłym NZPS. Należy również pamiętać o części wschodniej z Lotniskiem i nowym miejskim cmentarzem, Nową Targowicą oraz rozbudowującymi się terenami w rejonie ul. Waksmundzkiej i Jana Pawła II.

Można obserwować wewnętrzny ruch w zasadzie miedzy każdym z wymienionych rejonów, jednakże należy zwrócić uwagę na ciążenie w kierunku północ-południe z osiedli mieszkaniowych na północy do centów handlowych na południu. Obecnie Nowy Targ posiada trzy główne osie komunikacyjne:
a) Niwa – Szaflary w obecnym przebiegu DK47 (PIERWSZA OŚ KOMUNIKACYJNA PÓŁNOC - POŁUDNIE)
b) Waksmund i Gronków – Aleje Tysiąclecia – Ludźmierska (JEDYNA OŚ KOMUNIKACYJNA WSCHÓD – ZACHÓD)
c) Kowaniec – Sikorskiego (DRUGA OŚ KOMUNIKACYJNA PÓŁNOC -POŁUDNIE)

Rys. nr 1 Rysunek poglądowy głównych osi komunikacyjnych Nowego Targu (na podstawie SIP m. Nowy Targ

Na spotkaniu w dn. 25.05.2023r padały różne liczby dotyczące natężeń ruchu samochodowego, ale zobaczmy jak się on obecnie kształtuje na podstawie wiarygodnych danych w Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015r i 2020/2021r

Powyższe dane pokazują, że największy wzrost ruchu komunikacyjnego występuje w kierunku Krościenka oraz w kierunku Zakopanego. Wchodząc głębiej w dane GPR można stwierdzić, że największy wzrost ruchu w kierunku Krościenka występuje wśród pojazdów osobowych (+69,9%) oraz ciężarowych dużych (+35,1%) co związane jest z intensywnym rozwojem turystycznym okolic Zalewu Czorsztyńskiego i jego atrakcji m. in. w postaci ścieżki rowerowej wokół zbiornika. Już w tej chwili zwiększa się ilość turystów odwiedzających te tereny, jak również są intensywnie prowadzone budowy nowych obiektów bazy turystycznej. Należy się spodziewać dalszego wzrostu ruchu w tym kierunku w następnych latach i obawiam się, że prognozy dla południowej obwodnicy Nowego Targu są niedoszacowane na tym kierunku. Koniecznie trzeba uwzględnić również ruch w kierunku Słowacji. Przecież tam w bliskiej odległości znajdują się ośrodki turystyczne Zdiar i Bachledova oraz Tatrzańska Łomnica, z których chętnie korzystamy.

Dlatego uważam, że kontynuacja budowy obwodnicy w kierunku wschodnim niesie ze sobą wiele szans i korzyści dla Nowego Targu

Szansa nr 1 to wyprowadzenie tranzytowego ruchu turystycznego z wewnętrznej sieci drogowej miasta. W celu wyprowadzenia ruchu turystycznego na kierunku południowym oraz wschodnim i obwodnica musi zostać doprowadzona do miejsca, gdzie potoki ruchu rozdzielają się w kierunku na Bukowinę Tatrzańską i w kierunku Krościenka. Proszę zwrócić uwagę, że podane powyżej liczby są danymi archiwalnymi sprzed trzech i ośmiu lat, a każdy odczuwa, że ten ruch wciąż rośnie, a ulice miasta w czasie szczytu komunikacyjnego już obecnie się korkują. Planując budowę nowej drogi musimy sobie wyobrazić jak ten ruch będzie wyglądał za 20 – 30 lat.


Szansa nr 2 to przejęcie przez obwodnicę ruchu lokalnego. Proszę sobie wyobrazić, że za 10-15 lat dzięki sprzyjającym splotom okoliczności zostaną dokończone galerie handlowe na południu Nowego Targu. Obiekty takie będą przyciągały klientów z całego powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Zastanówmy się którędy pojedzie mieszkaniec Kowańca, Łopusznej lub Gronkowa. Bez obwodnicy, w większości przypadków będą musieli przejechać przez centrum miasta lub ul. Sikorskiego, znacznie zwiększając ruch w rejonie osiedli mieszkaniowych w południowej części miasta (ul. Sikorskiego, ul. Szaflarska, ul. Podtatrzańska).

Szansa nr 3 to umożliwienie przejęcia przez samorząd lokalny obecnego odcinka „Zakopianki”, która jest „I osią komunikacyjną” na kierunku N-S. Przejęta droga uzyska obniżoną kategorię drogi i umożliwi bezpośrednie włączenie szeregu ulic, które obecnie są odcięte, m.in. ul. Parkowa – Bohaterów Tobruku, ul. Kolejowa, ul. Podhalańska. Może uda się wreszcie znaleźć rozwiązanie węzła ul. Św. Anny - Grel poprzez wybudowanie na obecnej „Zakopiance” nowego skrzyżowania i poprowadzenie również nowej drogi w kierunku szpitala.

Szansa nr 4 to stworzenie dogodnego i bezpośredniego połączenia Lotniska z nową drogą. Umożliwi to rozwój lotniska pod kątem imprez masowych i lepszej dostępności np. Pikniku Lotniczego.


Rys. nr 2 Główne osie komunikacyjne Nowego Targu na tle planowanej obwodnicy (na podstawie SIP m. Nowy Targ)

Nowy Targ stoi również przed wyzwaniami komunikacyjnymi w północnej części. Nie są one bezpośrednio związane z tematem południowej obwodnicy, ale korzystając z okazji chciałbym otworzyć dyskusję na temat usprawnienia ruchu w tej części miasta i jako pierwszy krok proponuję wyznaczenie nowego połączenia pomiędzy skrzyżowaniem Św. Anny-Zakopianka z ul. Kowaniec na wysokości Zespołu Szkół Ekonomicznych i skrzyżowania w kierunku Robowa. Nowa droga powinna być drogą powiatową, a obecna ul. Św. Anny i górna część ul. Kowaniec przeszłaby w zarząd Urzędu Miasta. Na rys. nr 2 zaznaczyłem możliwy przebieg przerywaną pomarańczową linią.

2. ANALIZA TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ OBWODNICY PROPONOWANYCH PRZEZ INWESTORA

Ponieważ na spotkaniu w dn. 25.05.2023r nie zostały przedstawione nowe rozwiązania techniczne odniosę się do materiałów przedstawionych przez Inwestora w maju 2021r.

2.1 Przekrój drogowy
Biorąc pod uwagę obecne i przewidywane natężenie ruchu na kierunku Nowy Targ-Jurgów oraz Nowy Targ-Krościenko, zgadzam się z przyjętymi założeniami technicznymi kontynuacji południowej obwodnicy, tj. klasa techniczna GP, przekrój dwujezdniowy czteropasowy, z pasem dzielącym pomiędzy jezdniami szer. min.4,0m. Do dyskusji jest przyjecie prędkości projektowej jak dla drogi zamiejskiej (co zostało określone w 2021r), gdyż tak naprawdę południowa obwodnica Nowego Targu przechodzi przez tereny zabudowane oraz będzie końcowym odcinkiem drogi dwujezdniowej. Należy na nim dążyć już do obniżenia prędkości. Na tym odcinku znajduje się wiele punktów wymagających wykonania połączenia z drogami niższej kategorii, ale stanowiącymi ważne osie komunikacyjne dla funkcjonowania miasta – m.in.:
 (a) obecna droga krajowa DK 47, leżąca po północnej stronie węzła „Nowy Targ – południe”, która docelowo będzie miała obniżoną klasę techniczną i zostanie przejęta przez któregoś z zarządców dróg niższej kategorii – ważna oś komunikacyjna przy której znajduje się m.in. miejski dworzec autobusowy oraz stanowi szybkie połączenie pomiędzy północną a południową częścią miasta,

 (b) droga klasy technicznej „Z” ul. Sikorskiego, mająca dalej w kierunku północnym połączenie z DK 49 i kontynuację z drogą powiatową ul. Kowaniec w północnej części Nowego Targu,

 (c) część obecnej drogi krajowej DK49 leżąca po północnej stronie włączenia obwodnicy Nowego Targu za lotniskiem – docelowo będzie miała prawdopodobnie obniżoną klasę techniczną i zostanie drogą miejską mającą kontynuację w ul. Jana Pawła II.

2.2 Powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami miejskiego układu drogowego 2.2.1 Węzeł z DK47

Rys. nr 3 Rozbudowa węzła z DK47 (na podst materiałów przedstawionych przez Inwestora w maju 2021r)

Obecnie wykonywany węzeł „Nowy Targ – południe” nie zawiera wszystkich relacji. Wraz z pracami projektowymi nad kontynuacją obwodnicy, należy zaprojektować uzupełnienie relacji na tym węźle, tj.
- uzupełnienie brakującej łącznicy E-N relacji Krościenko-Nowy Targ północ
- uzupełnienie brakującej łącznicy S-E relacji Zakopane-Krościenko
- uzupełnienie brakującej łącznicy E-S relacji Krościenko-Zakopane
- uzupełnienie brakującej łącznicy N-W relacji Nowy Targ północ-Czarny Dunajec

Skoro prace projektowe opierają się na prognozach w perspektywie czasowej do 2050r , należy się spodziewać, że wymienione powyżej relacje będą koniecznością dla obsługi rozwijającej się sieci dróg miejskich i terenów zagospodarowywanych w tej perspektywie czasowej zgodnie z ustaleniami MPZP. Relacje te są ważne dla najprostszego połączenia z dworcem autobusowym oraz obiektami handlowymi zlokalizowanymi obecnie i w przyszłości przy obecnym przebiegu „Zakopianki”.

Połączenia z siecią dróg miejskich powinny być proste i czytelne dla kierowców, z zachowaniem gradacji i przeznaczenia klas technicznych dróg publicznych. Nie można tutaj liczyć na realizację brakujących relacji poprzez objazdy drogami niższych kategorii przez osiedla mieszkaniowe i drogi przy centrach handlowych. Ul. Szaflarska zgodnie z aktualnym planem MPZP posiada klasę techniczną „L” drogi lokalnej, która po uruchomieniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych będzie utrudnieniem dla ruchu tranzytowego. Ulicy tej nie można łączyć z obwodnicą z dwóch względów. Po pierwsze odległość między węzłem „Nowy Targ – południe” a ul. Szaflarską jest zbyt mała i niezgodna z wymogami technicznymi, po drugie ul. Szaflarska ma już połączenie z DK47 na rondzie zlokalizowanym poniżej węzła „Nowy Targ – południe”.

Rys. nr 4 Rozbudowa węzła z DK47 z naniesionymi uwagami (na podst materiałów przedstawionych przez Inwestora w maju 2021r)

2.2.2 Połączenie z ul. Sikorskiego
Ulica Sikorskiego stanowi obecnie drugą główną oś miejskiego układu komunikacyjnego Nowego Targu w kierunku północ-południe, która łączy tereny mieszkaniowe w północnej części Nowego Targu z terenami handlowo-usługowo-przemysłowymi na południu. Obecnie realizowane przez Urząd Miasta Nowy Targ przedłużenie ul. Sikorskiego przygotowywane było w okresie gdy nie było wiadomo kiedy będzie realizowana kontynuacja południowej obwodnicy Nowego Targu. W związku z tym zdecydowano się na połączenie ul. Sikorskiego z ul. Szaflarską poprzez osiedlową drogę dojazdową jako rozwiązanie tymczasowe. Docelowo we wszystkich dokumentach planistycznych droga klasy „Z” (ul. Sikorskiego) ma mieć połączenie z drogą klasy „GP” (południowa obwodnica) – np. w SUiKZP, MPZP, „Studium układu komunikacyjnego dla Miasta Nowy Targ” wykonane przez firmę Altrans w 2007r.

Proponowane przez GDDKiA połączenie ul. Sikorskiego poprzez osiedlową drogę dojazdową, oraz ul. Szaflarską nie jest rozwiązaniem prostym ani przejrzystym dla kierowców. Wprowadzenie ruchu z głównej osi komunikacyjnej w osiedle mieszkaniowe Polany Szaflarskiej (tereny mieszkaniowe wzdłuż obwodnicy, leżące pomiędzy ul. Szaflarską a pot. Biały Dunajec) spowoduje, że życie mieszkańców tego osiedla stanie się nieznośne i podwójnie obciążone oddziaływaniem od ruchu komunikacyjnego. Proponowane rozwiązanie będzie również dodatkowo obciążało ul Szaflarską, przy której obecnie znajduje się wiele obiektów handlowo-usługowych, a w budowie są następne wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, będące obiektami generującymi duży ruch komunikacyjny. Proponowane przez Multiconsult powiązanie może w przyszłości doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego na sieci dróg lokalnych w tej części miasta.Rys. nr 6 Możliwe połączenie ul. Sikorskiego z naniesionymi uwagami (na podst. materiałów przedstawionych przez Inwestora w maju 2021r)

Miasto Nowy Targ nie może sobie pozwolić na odcięcie ważnej dla układu komunikacyjnego drogi gminnej klasy technicznej „Z” od południowej obwodnicy klasy technicznej „GP”. Proponuję prowadzenie obwodnicy na estakadzie od ul. Sikorskiego aż do osiągnięcia skarpy lotniska. Połączenie ul. Sikorskiego będzie można zrealizować za pomocą węzła typu „karo” z rondem zlokalizowanym pod wiaduktem.

Odległość połączenia ul. Sikorskiego od węzła „Nowy Targ – południe” będzie wynosiła ok. 1,0 km co jest zgodne z warunkami technicznymi jakie powinna spełniać obwodnica przy założeniu, ze przebiega ona przez tereny zabudowane. Rozwiązanie takie wyjdzie częściowo naprzeciw postulatom zgłaszanym przez
mieszkańców, w tym:
- otwarcie siedli mieszkaniowych na tereny wzdłuż pot. Biały Dunajec
- swobodne prowadzenie ciągów pieszych i rowerowych pod wiaduktem
- zapewnienie „przewietrzania” terenów sąsiadujących z osiedlami mieszkaniowymi
- można zaproponować estetyczną formę wiaduktu minimalizującą ograniczenia wizualne


Rys. nr 7 Przykładowe rozwiązania wiaduktów w pobliżu osiedli mieszkaniowych (na podst. materiałów dostępnych w internecie)

2.2.3 Nowotarska Strefa Relaksu
Nowotarska Strefa Relaksu niestety została niefortunnie zlokalizowana w planowanym już wcześniej przebiegu południowej obwodnicy lub w jej bezpośrednim otoczeniu. Jest to ważny obiekt dla mieszkańców i powinien on funkcjonować w terenach rekreacyjnych nad pot. Biały Dunajec, jednakże funkcje turystyczno rekreacyjne wykluczają się wzajemnie z funkcjami komunikacji drogi klasy GP. Proponowanie utrzymania Nowotarskiej Strefy Relaksu pod projektowaną drogą jest nieodpowiedzialne.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA termin realizacji południowej obwodnicy nastąpi nie wcześniej niż w 2028r-2030r. Do tego czasu, przez najbliższe kilka lat obecna strefa relaksu może funkcjonować bez przeszkód. Po okresie 6-8lat urządzenia prawdopodobnie będą wymagały remontu co może się zbiec z terminem realizacji obwodnicy. Najprostszym rozwiązaniem będzie przeniesienie „Strefy Relaksu” wraz z jej modernizacją, a nowa lokalizacja powinna się znajdować poza strefą oddziaływania obwodnicy, w kierunku północnym. Już dzisiaj należy podjąć działania w celu znalezienia nowej lokalizacji.

2.2.4 Połączenie komunikacyjne Lotniska
Lotnisko Aeroklubu Nowotarskiego jest ważnym obiektem, który ma duży potencjał promocji Nowego Targu oraz organizowania imprez masowych. Już obecnie przy organizowaniu pikników lotniczych organizatorzy muszą się mierzyć z dużymi ograniczeniami komunikacyjnymi i niewydolnością dróg dojazdowych do Lotniska. Przebiegająca w pobliżu obwodnica stwarza dużą szansę na wybudowanie węzła umożliwiającego bezpośrednie połączenie z terenem lotniska. Oczywiście należy brać pod uwagę kształtowanie wysokościowe drogi oraz węzła z uwzględnieniem powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych w sąsiedztwie lotniska.

W pobliżu znajduje się również Zakład Przetwarzania Odpadów do którego dojeżdżają samochody ciężarowe z odpadami. Budowa węzła w pobliżu daje szansę na ograniczenie przemieszczania się tych pojazdów przez miasto.

2.2.5 Zakończenie obwodnicy
W mojej ocenie, południową obwodnicę Nowego Targu należy w przekroju dwujezdniowym doprowadzić do miejsca, gdzie krzyżują się DK 49 z nową trasą drogi wojewódzkiej nr 969. Krzyżują się tutaj dwa ważne potoki ruchu od strony Jurgowa, Bukowiny i Białki oraz od strony Krościenka i Zalewu Czorsztyńskiego. Na połączeniu należy zaprojektować węzeł przejmujący dwa potoki ruchu z dróg jednojezdniowych i wprowadzający je na obwodnicę o przekroju dwujezdniowym

Rys. nr 8 Możliwe zakończenie obwodnicy (na podst materiałów przedstawionych przez Inwestora w maju 2021r)

Konieczność wykonania dwupoziomowego skrzyżowania wynika z silnego wzrostu natężenia ruchu z kierunku wschodniego co wynika z analizy generalnych pomiarów ruchu z lat 2015 oraz 2020/2021. Prognozowane przez Inwestora natężenie ruchu może się okazać niedoszacowane, a proponowane skrzyżowanie w formie ronda turbinowego będzie niewystarczające w przedstawionej perspektywie czasowej do 2050r. Z własnych, zgrubnych analiz stwierdzam, że w 2035r na połączeniu DK49 i DW969 natężenie ruchu na skrzyżowaniu będzie wynosiło ok. 4300 [E/h] co wyczerpie przepustowość ronda turbinowego już 5 lat po oddaniu go do użytkowania!

Pragnę podkreślić, że przedstawione powyżej wnioski i wątpliwości przesłałem 02.06.2021r w ankiecie zbieranej przez firmę Multiconsult, która opracowuje plany kontynuacji obwodnicy Nowego Targu. Jednak nie mam informacji zwrotnej czy postulaty zostały uwzględnione w dalszych pracach projektowych. Dlatego proszę aby Inwestor odniósł się do przedstawionych powyżej postulatów i udzielił informacji czy zostały one uwzględnione, lub czy mogą zostać uwzględnione w planach inwestycyjnych.

3. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZANIECHANIEM BUDOWY OBWODNICY LUB BRAKIEM ODPOWIEDNIEGO POWIĄZANIA OBWODNICY Z MIEJSKĄ SIECIĄ DROGOWĄ

3.1 Zaniechanie budowy południowej obwodnicy Nowego Targu
W przypadku braku kontynuacji budowy obwodnicy w kierunku wschodnim i zakończeniu prac na węźle „Nowy Targ – południe”, zachodnia obwodnica obsłuży jedynie ruch tranzytowy z północy w kierunku na Czarny Dunajec i Zakopane. Przy dalszym rozwoju centrów handlowych na granicy Szaflar i Nowego Targu, korkujący się odcinek „Zakopianki” w Szaflarach będzie powodował zatory już na węźle, a może nawet wcześniej – korki zostaną w strefie miasta. Do tego dołoży się ruch tranzytowy w kierunku Białki, Jurgowa i Słowacji oraz w kierunku Zalewu Czorsztyńskiego i Krościenka. Kierowcy jadący w te części Podhala wybiorą obecną trasę „Zakopianki” od strony Niwy, Aleje Tysiąclecia oraz prawdopodobnie ul. Św. Anny-Kowaniec-Waksmundzka.

Również wewnętrzny ruch, przy ciążeniu podróży z północy na południe do centrów handlowych i usługowych, będzie nadmiernie obciążał ul. Sikorskiego, ul. Szaflarską i ul. Podtatrzańską znacznie zwiększając ruch w rejonie osiedli mieszkaniowych w południowej części miasta. Życie w takich warunkach może okazać się bardziej uciążliwe niż w sąsiedztwie obwodnicy.

Rys. nr 9 Kierunki wzmożonego ruchu przez centrum w przypadku zaniechania budowy południowej obwodnicy (na podstawie SIP m. Nowy Targ)

Przy takim scenariuszu serwujemy sobie katastrofę komunikacyjną i paraliż miasta oraz smog spowodowany nadmiernym ruchem w centrum. Obecnie budowana obwodnica od strony zachodniej nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Nowego Targu.

Chciałem w tym momencie zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zaniechania budowy południowej obwodnicy. Proszę się zastanowić co się stanie z terenami do tej pory rezerwowanymi pod budowę obwodnicy. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w sąsiedztwie trasy obwodnicy mamy tereny budownictwa wielorodzinnego i myślę, że deweloperzy tylko czekają na uwolnienie tych terenów. Obserwując obecne trendy w budownictwie wielorodzinnym, mam obawy o zapewnienie komfortu przyszłych mieszkańców i dostępnej przestrzeni. Aktualny MPZP dopuszcza zabudowę o wysokości do 18m i sądząc po obecnej gęstości zabudowy Polany Szaflarskiej zostaną wykorzystane wszelkie możliwości do maksymalnego wykorzystania terenu i umieszczenia jak największej liczby mieszkań. Proszę zadać sobie pytanie jak będą wyglądały drogi dojazdowe budowane przez deweloperów i czy mieszkańcy będą mieli zagwarantowane miejsca postojowe i tereny zieleni na osiedlu. W świetle powyższego proszę rozważyć czy lepiej dopuścić budowę kolejnego szeregu budynków o wysokości 18m, czy jednak umożliwić budowę drogi na estakadzie na wysokości ok. 10m z zastosowaniem możliwych rozwiązań technicznych ograniczających jej oddziaływanie.


Rys. nr 11 Alternatywy zagospodarowania terenu rezerwowanego pod obwodnicę (na podst. materiałów dostępnych w internecie)

3.2 Zagrożenia dla rezerwatu Bór Na Czerwonem i dla doliny Białego Dunajca oraz terenów rekreacyjnych. Budowa nowych dróg niestety stwarza konflikty i trudno znaleźć wariant odpowiadający wszystkim zainteresowanym. Na spotkaniu w dn. 25.05.2023r padł ze strony sali głos o konieczności dokonania bilansu zysków i strat związanych z budową południowej obwodnicy. W pełni się zgadzam z takim podejściem, gdyż budowa dróg to szukanie kompromisów, wariantów minimalizujących uciążliwości i optymalnych przy uwzględnieniu wielu kryteriów.

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta padły również propozycje szukania alternatywnych przebiegów DK49 po południowej stronie Boru Na Czerwonem. Trasa taka miałaby przebiegać doliną Białego Dunajca w bezpośredniej bliskości Rezerwatu i dalej od południa znacznie wydłużając dystans do pokonania pomiędzy węzłem „Nowy Targ – południe” a połączeniem z drogą wojewódzką DW969 w kierunku na Krościenko. Zastanówmy się który z wariantów może być mniej uciążliwy dla środowiska i cennego Rezerwatu.


Ponadto wariant północny przebiega od strony terenów Lotniska, które są już zagospodarowane działalnością człowieka i już w chwili obecnej oddziałują na Rezerwat od strony północnej.

Jest jeszcze negatywny aspekt komunikacyjny południowego przebiegu – atrakcyjność podróży w kierunku wschodnim drastycznie spada i może okazać się, że takie prowadzenie obwodnicy nie wyprowadzi z miasta ruchu tranzytowego od strony Zalewu Czorsztyńskiego i Krościenka.

Może okazać się, że jednak wariant proponowany przez GDDKiA jest mniej uciążliwy środowiskowo dla terenów cenionych przez mieszkańców Nowego Targu. W celu rzetelnej analizy środowiskowej wnioskuję do Inwestora o wprowadzenie do analiz środowiskowych również wariantu prowadzenia obwodnicy od strony południowej Rezerwatu.

Zastanawiam się, czy obecnie proponowana obwodnica w perspektywie 20-30 lat będzie pełniła rolę wewnętrznej obwodnicy miejskiej, i czy już w tej chwili należy szukać rozwiązań planistycznych, które ruch tranzytowy rzeczywiście będą prowadziły poza granicami Nowego Targu.

Poniżej przedstawiam możliwe ścieżki poszukiwań planistycznych

Rys. nr 12 Alternatywy głównych połączeń komunikacyjnych po stronie południowej w perspektywie 30lat (na podst. portalu GEOSERWIS)

4. WNIOSKI
4.1 Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

(a) Proszę o wprowadzenie do analiz środowiskowych również wariantu prowadzenia obwodnicy od strony południowej Rezerwatu Bór na Czerwonem ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań na Rezerwat i jego ochrony oraz oddziaływań na tereny rekreacyjne doliny Białego Dunajca.

(b) Proszę o udzielenie informacji w jakim stopniu zostały uwzględnione postulaty zgłaszane w ankiecie z 2021r.

(c) Proszę o udzielenie informacji o rozwiązaniach technicznych projektowanych skrzyżowań i węzłów pod kątem zapewnienia odpowiedniego powiązania miejskiej sieci komunikacyjnej z obwodnicą oraz zapewnienia prostoty i czytelności rozwiązań. Wnioskuję o uwzględnienie w założeniach technicznych, że proponowana trasa przebiega w terenach zabudowanych. Pozwoli to na obniżenie rygorów technicznych na końcowym odcinku obwodnicy i obniżenie prędkości projektowej.

(d) Proszę o ponowne przeanalizowanie prognozowanych natężeń ruchu, gdyż analizując wzrosty natężeń podanych w GPR2015 i GPR2020/2021 natężenie od strony Krościenka i Zalewu Czorsztyńskiego w perspektywie 2050r może być mocno niedoszacowane.

(e) Proszę o rezygnację z nieczytelnego połączenia ul. Szaflarskiej z projektowaną drogą krajową. Ul. Szaflarska ma połączenie z obecną Zakopianką, a jej znaczenie jest mniejsze niż ul. Sikorskiego.

(f) Proszę o bezwzględne utrzymanie połączenia ul Sikorskiego z drogą krajową, co wynika z dokumentów planistycznych Nowego Targu, funkcjonujących od kilkudziesięciu lat i uzgadnianych wcześniej przez GDDKiA. Połączenie ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta Nowy Targ, gdyż ul. Sikorskiego stanowi miejską drugą główną oś komunikacyjną na kierunku północ-południe. Połączenie ul. Sikorskiego z droga krajową zabezpieczy również osiedle Polana Szaflarska przed nadmiernym wprowadzaniem w osiedle ruchu komunikacyjnego z ul. Sikorskiego.

(g) Proszę o bardziej szczegółowe przedstawienie koncepcji przejścia mostowego nad doliną Białego Dunajca ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej kładki dla pieszych oraz dostępności do terenów rekreacyjnych wzdłuż pot. Biały Dunajec.

(h) Proszę o rozważenie bezpośredniego połączenia Lotniska z obwodnicą.

(i) Proszę o doprowadzenie południowej obwodnicy NT do miejsca, gdzie krzyżują się DK 49 z nową trasą drogi wojewódzkiej nr 969. Na połączeniu należy zaprojektować węzeł przejmujący dwa duże potoki ruchu od strony Jurgowa, Bukowiny i Białki oraz od strony Krościenka i Zalewu Czorsztyńskiego.

4.2 Do Urzędu Miasta Nowy Targ
a) Proszę o dopilnowanie aby interesy miasta Nowy Targ zostały uwzględnione na każdym etapie projektowania i budowy obwodnicy, tak aby wspomagała ona miejską sieć drogową

b) Proszę o podjęcie prac planistycznych nad rozwojem miejskiej sieci drogowej w perspektywie najbliższych 30lat

c) Proszę o zmianę obecnej niefortunnej lokalizacji strefy relaksu w perspektywie najbliższych lat, do czasu rozpoczęcia prac budowlanych drogi krajowej.

4.3 Do Starostwa Powiatowego
(a) Proszę o włączenie się Starostwa w dyskusję i prace planistyczne rozwoju sieci drogowej w Nowym Targu i okolicach, gdyż temat dotyczy również dróg w zarządzie Powiatu

4.4. Do Mieszkańców Nowego Targu
(a) Proszę o rzeczową i merytoryczną dyskusję nad budową kontynuacji obwodnicy oraz dalszym rozwojem miasta i jego sieci drogowej.

(b) Proszę o branie pod uwagę tego co może powstać przyszłości i jak sobie wyobrażamy przestrzeń Nowego Targu za 20-30lat. Nie dopuśćmy do sytuacji gdy budowa dróg i uzbrojenia terenu nie nadąża za innymi inwestycjami.

(c) Proszę o aktywne zgłaszanie konstruktywnych propozycji i wizji przyszłości miasta.

Robert Duda, Członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej miasta Nowy Targ inżynier budownictwa drogowego


opr.s/
Ankieta
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
ONR18:49, 7 czerwca 2023
Jak PO dojdzie do władzy to będziemy na tuskach jeździć i takie drogi nie będą nam potrzebne :)
Tylko droga do Orlenu15:20, 7 czerwca 2023
@kkhai niestety korek jest od allmedica do Grela.. później luz i od miejsca gdzie budują lewiatana do klikuszowej .. zatem powinni myśleć o drodze która wyjdzie na Orlenie a nie na końcu sw. Anny bo szkoda pieniędzy na tą drogę która nic nie rozwiąże. Starokrakowska nic nie rozwiązała bo stoją auta na ul. Grel i żeby tam.dojechac tez jest korek....
kkai12:07, 7 czerwca 2023
niwian masz rację, wciąż jest problem osiedli na niwie i droga zdecydowanie powinna być poprowadzona pod Orlen.
łoś czasu09:14, 7 czerwca 2023
te procedury, plany dróg tyle trwają, że po drodze przez te lata ludzie dostają pozwolenia i budują. Na Podhalu dużo się buduje to nie Bieszczady. Tu wszystko się dynamicznie zmienia ale urzędnicy i planiści żyją swoim tempem
Niwianin12:29, 6 czerwca 2023
Niestety tak projektują te drogi bez zastanowienia ... dramat ...mnie intryguje czemu zas niby obwodnica północna wychodzi na sw. Annie kolo budowanego obecnie lewiatana cooo to zmienia ??? Powinna wychodzić kolo stacji Orlen na gorze Niwy to jakiś sens mialoby a nie lepiej udziubdziac udziubdziac ... a my mieszkańcy Niwy dalej w korku !!!!!!
Pkl16:53, 5 czerwca 2023
Brawo :) merytorycznie i konkretnie
z rejsu po dunajcu11:48, 5 czerwca 2023
Bardzo mi przykro, inżynier Mamoń jestem
pytanie do inżyniera08:02, 5 czerwca 2023
Panie inżynierze Duda tyle wnios?ów z prośbą o odpowiedź skierował pan do Generalnej Dyrekcji,to ja mam do pana też pytanie,czy to obszerne dzieło w obronie skandalicznego projektu obwodnicy zrobił pan na zlecenie burmistrza i czy burmistrz panu za to zapłacił z publicznych pieniędzy?
Proszę o odpowieďź na łamach tego portalu. Jest to istotny aspekt w ocenie tej publikacji jak i oceny postawy burmistrza tego miasta,który z uporem maniaka brnie zaślepiony dalej aby realizować budowę tej inwestycji nie bacząc na sprzeciw mieszkańców i ich miażdżące argumenty.
Yamayka16:47, 4 czerwca 2023
@pan Gruchacz - Zgadzam się w 100% z tym, co pan napisał. Prości ludzie niestety mają myślenie rodem z XIX wieku. Nie zauważyli, że przestrzeń nie jest dobrem nieskończonym, rozciągliwym jakimś. To złudzenie dawnych epok. Teraz dróg jest wszędzie na pęczki, a to tereny zielone stały się niemal "dobrem luksusowym", czymś rzadkim już teraz, a z czasem jeszcze mniej dostępnym. To dokładnie odwrotność tego, co było 100 lat temu. Kiedyś miało swoje uzasadnienie nazywanie terenów zielonych pogardliwie "nieużytkami", w domyśle: czymś bez wartości. Bo było tego mnóstwo. Nikt nie miał problemu wyjść na prawdziwą naturalną łąkę czy do lasu. Ludzie więc nie widzieli w tym wartości. Ale mamy obecnie wiek XXI, a nie początek XX. Nie można myśleć dzisiaj tak samo, jakby nic się nie zmieniło od 100 lat. Bo zmieniło się ogromnie. Proporcje się odwróciły. Teraz to drogami, domami i wszelką inną cywilizacją naprane jest wszędzie, a resztki przyrody przeżywają oblężenie turystyczne czy rekreacyjne, bo jest ich już niewiele, w stosunku do liczby chętnych. Rozumiem, że każdy chciałby jak najszybciej dojechać wszędzie, ale nie można terenów pod drogi zabierać w nieskończoność, bo już za chwilę wręcz fizycznie będzie to niewykonalne, a już na chwilę obecną staje się wątpliwą korzyścią w stosunku do ogromu strat. Może zamiast tego warto by pomyśleć o usprawnieniu ruchu na drogach już istniejących. Co np. z przejazdem kolejowym, który od lat tamuje ruch? Dlaczego w pierwszej kolejności nie został ten problem rozwiązany? A co z analizą ruchu i dopasowaniem pod niego sygnalizacji świetlnej? Czy ktoś w ogole robi takie badania i myśli w tym kierunku, żeby upłynnić ruch? A roboty drogowe czemu są prowadzone w "najgorętszych" okresach, zamiast postarać się kierowcom zminimalizować utrudnienia? Czy o takich rzeczach ktoś myśli w tym mieście? Czy tylko idą na łatwiznę, naiwnie myśląc, że kawałek nowej drogi magicznie zbawi całe miasto od korków...?
budzik15:15, 4 czerwca 2023
I wszystko jasne. Strzał w dziesiątkę. Na nic nasze dywagacje. Władza kręci ile wlezie traktując nas jak idiotów. Ale ten czas mija... tik tak panie Watycha.
Infoemacja publiczna12:24, 4 czerwca 2023
Wystarczy proste pytanie publicznw i odpowiedz aby wyrobić sobie zdanie o tym liście. Za jaką łączną kwotę pan inżynier wykonał opracownia projektowe za urzędowania obecnego burmiatrza.
zielonym do góry10:44, 4 czerwca 2023
Polak mądry po szkodzie, a inżynier na usługach władzy pisze list otwarty. Tylko do kogo? I dlaczego nie rok, trzy, pięć wcześniej? To tajemnica poliszynela, albo intratnych kontraktów, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o kasę. Na szczęście ludzie już się poznali na tej władzy i jej zagrywkach! I żadne bałamucenie ekspertów, co to niczym pomysłowy Dobromir doznali twórczego olśnienia, już nie działa. Będziemy bronić zielonych terenów miasta jak niepodległości! I nie damy już odebrać sobie swojego zdrowia, nawet specustawie, genialnym rozwiązaniom GDDKiA i cyrkowym fikołkom samego Watychy.
Autorka22:35, 3 czerwca 2023
Niiieeeee. te wizualizacje to jak to pięknie..a rzeczywistość jest inna. najlepiej pociągnąć dwupasmówkę ciągiem obecnej zakopianki za Borem i przejść tamtędy do drogi na Gronków. Nie zamykajcie Nowego Targu bo brakuje w NT przeciągów i syf się tu kisi. A efekt końcowy, że ludzie maja z problemy z drogami oddechowymi.
zygzak21:16, 3 czerwca 2023
Najwyraźniej pan Duda i pan Watycha mają duży problem komunikacyjny, albo wspomniana komisja jest kolejną fikcją powołaną dla kolesi, by choć trochę skubnęli grosza publicznego. A trochę w drogownictwie to zawsze duże pieniądze! Poza tym w sytuacjach kryzysowych zawsze można przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego zasłaniając się głosem ekspertów lub uchwałą Rady. Może być i list otwarty... W tym wypadku jakoś te klocki do siebie pasują. Nawiasem mówiąc mam pytanie czy pan inżynier Duda to nie projektant zeszłorocznej przebudowy ulicy Podtatrzańskiej od Sikorskiego do Szaflarskiej? Bo jeżeli tak, to mamy do czynienia z jakąś dziwaczną zależnością, albo kolejnym przypadkiem łączenia różnych funkcji i kupowania wpływów?
List Burmistrza15:44, 3 czerwca 2023
Oświećcie mnie, członek komisji doradczej powołanej przez burmistrza wskazuje co ma robić organ pomocowy burmistrza - urząd miasta, gdzie tu sens i logika. Nie jesteśmy idiotami.
avivat13:50, 3 czerwca 2023
Brawo! Merytoryczne i sensowne wystąpienie!
No i to rozumiem12:30, 3 czerwca 2023
Maciej Tokarz na Burmistrza
Vol4411:56, 3 czerwca 2023
Może to taki chwyt psychologiczny - najpierw przedstawić kompletnie niedorzeczny plan, a kiedy ludzie się oburzą (co było łatwe do przewidzenia, jak nie wręcz oczywiste) to wystawia się figurę, mówiącą z jako takim sensem, licząc na to, że odczucie powszechnej ulgi od poprzednich kompletnie chorych pomysłów (10-metrowy mur biegnący przez miasto) zupełnie uspokoi mieszkańców. A wtedy rzuci się im już bez większego problemu jakieś ochłapy (byle po taniości, bo rząd już ciągnie resztkami kasy i "eldorado" się pomału kończy), bo i tak wszystko będzie lepsze, niż pierwotna koncepcja, więc ludzie się pogodzą z fuszerką tu i tam. Tak się właśnie robi politykę - sprytem, przebiegłością i brakiem skrupułów.
Gaździna11:03, 3 czerwca 2023
Proszę łaskawie w godzinach porannych pomaszerować do lasu w rezerwacie Bór - usłyszy Pan śpiew ptaków ,ciszę i głosy lasu.Chwilkę później cisza ta chwilami jest zakłócana warkotem przelatujących nad chronionym terenem samolotów . Jeśli ignoranci przyrody ,względnej ciszy i świeżego powietrza przeforsują projekt Rezerwat Bór na Czerwonem przestanie istnieć. Nowy Targ - miasto smogu stanie się obszarem nieustannego smrodu, chorób...skrótem przejazdowym dla ceprów .
Maciej Gruchacz10:56, 3 czerwca 2023
Szanowny Panie inżynierze,

Z nieukrywaną radością przyjąłem Pana list, jako jeden z niewielu głosów ludzi pracujących dla miasta, wytykający tak wiele błędów w proponowanym projekcie obwodnicy. Cieszy mnie to tym bardziej, że fachowym okiem dostrzega Pan niebezpieczeństwa wynikające z tego projektu i jego realizacji. W tych wszystkich punktach dotyczących drogi absolutnie się zgadzam z Panem.
To co różni nasze poglądy to kwestia dotyczącą bardziej filozofii życia i nowych koncepcji zarządzania i budowy infrastruktury drogowej, które pojawiają się obecnie na świecie.
Budowanie dróg od zawsze było najważniejszym czynnikiem udostępniającym teren, udostępniającym przestrzeń do lokalizacji inwestycji, decydującym o rozwoju miast i obszarów w szerokim znaczeniu. W latach od 1950 - 2000 szczególnie propagowano takie właśnie spojrzenie na rozwój. W XXI wieku pojawiła się koncepcja "zrównoważonego rozwoju", co ona dokładnie oznacza?
Mówi ona w skrócie, że rozwój nie może odbywać się między innymi kosztem zdrowia ludzkiego jako najwyższej wartości. Cały świat zmienia koncepcję rozwoju. Nie udostępnia się terenu w nieskończoność. Nie zakłada się już że ruch turystyczny będzie rosnąć w nieskończoność. Dzisiaj w każdym mieście europejskim ogranicza się ruch wewnątrz na rzecz komunikacji miejskiej. Turystom proponuje się parkingi na obrzeżach miast. Oczywiście że wybudowanie drogi jest dużo prostsze niż zmiana mentalności mieszkańców ale ostatecznie to nie jest rozwiązanie. Piszę Pan o przeniesieniu "strefy relaksu " ale gdzie?? Ona będzie zawsze już między dwoma mostami w zasięgu oddziaływania jakiejś drogi. Rzecz jeszcze w tym że nawet nie o "strefe relaksu" tutaj chodzi, cały ten teren ma nieoceniony wpływ na życie i zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców. Tego terenu nie da się przenieść, rzeki nie da się przenieść, mieszkańców nie da się przenieść. Nie ma możliwość połączenia funkcji drogi z funkcją zdrowo-nośną(bo tak trzeba ją nazwać, to nie jest tylko rekreacja). Potrzebne jest wypracowanie rozwiązań systemowych wpływających na zmianę map mentalnych mieszkańców. Warto też zastanowić się co w przyszłości będzie stanowiło o przychodzie miasta. Ludzie decydują się na zamieszkanie w tym mieście bo m. in. Jest ładnie, wszędzie można dojść pieszo lub rowerem. Ci ludzie płacą tu podatki. Po studiach jeśli ktoś wraca do Nowego Targu to właśnie z tych powodów. Jeśli nastąpi odpływ mieszkańców, jeśli strzelimy sobie w kolano degradując cenne krajobrazowo obszar to jednocześnie pozbędziemy się nowych mieszkańców i turystów. Uważam to za duży błąd strategiczny. Oczywiście z wielką przyjemnością podejmę dyskusję na ten temat.
Z poważaniem
Maciej Gruchacz
cichy10:46, 3 czerwca 2023
krótko i zwięźle
jeżeli nie powstanie szybko obwodnica łącząca nową"zakopianke" z drogami na Jurgów i Nowy Sącz to za jakiś czas osiedle Sikorskiego jak i cała Szaflarska utkną w korkach!!! bo przy dzisiejszej nawigacji już kierowcy (samochody) aby unikać korków kierowanie są KAŻDĄ ULICZKE!!!
turysta będzie cierpiał jeden dzień, a mieszkaniec cały rok.
Testem dla mieszkańców bedzie oddanie do użytku nowej drogi na wysokości Lidla w kierunku Sikorskiego - o ile wzrośnie ruch na tej drodze!!!!!
Burok09:49, 3 czerwca 2023
@ Nowy Targ Stolica Podhala . To Kup sobie bezludną wyspę , nikt nie będzie Ci przeszkadzał , albo po wprowadzeniu prawa o nieprzemieszczaniu się nie będą Cie wpuszczać np. do Krakowa
Monika bez stanika09:27, 3 czerwca 2023
Ta cała Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna, której członkowie co miesiąc biorą wypłatę mimo, że rzadko się spotykają to powinna w całości być na komisji z projektantami a nie teraz się mądrzyć. Sam wybór członków do tej komisji pozostawia wiele znaków zapytania i trąca kolesiostwem. Dość powiedzieć że zaraz na początku pierwszej kadencji Watychy z Wojtaszkiem do komisji został powołany Robert W. ten od słynnej na całą Polskę afery z PZD. Teraz się obudzili? Gdzie byli przez cztery lata jak Watycha "negocjował" warianty z GDDKiA? List p. Dudy jest kolejnym przykładem nieudolności burmistrza Watychy i tego, że nie dorósł do pełnionej funkcji.
Nowy Targ budzi się z letargu!!!09:26, 3 czerwca 2023
Szanowny Panie inżynierze,
To że projekt tej drogi jest pisany na kolanie to wiedzą już mieszkańcy dzięki od dolnej akcji informacyjnej!
Dziękuję za rzeczowy głos w sprawie.
Niestety w sprawie osiedli mieszkaniowych jest Pan członkiem organu który odpowiada za opiniowanie ich budowy, jest Pan wspołwinny za to że nie ma miejsc parkingowych na osiedlach, za to że buduję się że współczynnikiem 0,7 miejsca parkingowego na mieszkanie podczas gdy realnie rodzina dziś ma conajmniej 2 samochody.
Niestety w kwestii strefy relaksu powtarza Pan jak mantrę to samo błędne założenie. Nie chodzi o żadna strefe relaksu! Chodzi o tereny, które zawsze miały taka funkcje, tereny wzdłuż brzegu Białego Dunajca. Przeniesie Pan cała rzekę?? Patrząc na mapę to po wybudowaniu tej obwodnicy nie będzie już takiego miejsca w zasięgu spaceru starszej osoby, które byłoby pozbawione negatywnego oddziaływania tejże drogi. Przestrzeni w mieście nie da się rozciągnąć. Zmieści tam się albo droga albo rekreacja. Tych funkcji na tym etapie już nie da się pogodzić. Mieszkańcy muszą wybrać albo albo!!
SiG09:20, 3 czerwca 2023
Cieszę się, że wybrzmiał taki głos. Myślę, że jest to głos większości mieszkańców Nowego Targu. Doceniam wkład pracy i publiczne zajęcie stanowiska.
Marcin09:11, 3 czerwca 2023
Dość konkretne pomysły są pomysły pana inżyniera. Nie mniej jednak niech nam Mieszkańcom Nowego Targu żaden Krakus czy mieszkaniec Maniów, Białki Tatrzańskiej nie mówi jak my mamy swoje tereny urządzać. Tam są nasze tereny rekreacyjne i my nie pozwolimy na ich zdewastowanie żadną drogą.
Karaluch08:58, 3 czerwca 2023
Panie inżynierku serio uważa Pan, że nam zależy na tym badziewwiu które nazywa się strefą relaksu? My walczymy o cały teren po obu stronach Białego Dunajca. O miejsce do biegania do uprawiania nordic walking i przede wszystkim do pięknego widoku jaki się tam rozpościera na Tatry i na Gorce.
KNT08:46, 3 czerwca 2023
Popieram, budować!!!
I wszystko jasne burmistrzu08:45, 3 czerwca 2023
Kaśka dzięki za cenne informacje,bo teraz wszystko jasne.
Inż Duda mieszka razem z wice burmistrzem Wojtaszkiem we wsi Maniowy i jest powołany do miejskiej komisji urbanistycznej i opłacany przez burmistrza Watychę.
Za każde posiedzenie komisji dla każdego jej członka jest wypłacane wysokie wynagrodzenie z kasy urzędu miasta.Stąd moje przypuszczenie że pana list powstał we ścisłej współpracy z naczelnikiem wydziału urbanistyki w urzędzie miasta Wojciechem Watychą,który jest bliską rodziną burmistrza Watychy i jest również członkiem miejskiej komisji urbanistycznej.
Koło się zamyka we wzajemnych powiązaniach więc panie Duda proszę nam wyjaśnić,czy nad tym opracowaniem nie pracował również wielki zwolennik obwodnicy w terenach zieleni chronionej, miejski naczelnik wydziału urbanistyki też Watycha i pana kolega z miejskiej komisji urbanistycznej? Bo z obszerności materiału to pan musiał sporo swojego czasu poświęcić żeby bronić miasto i ten ewidentny bubel i jesteśmy ciekawi czy nie było udziału w tym dziele osób z miasta.
Prosimy o odpowieďź bo to by wiele wyjaśniło w ocenie treści pana listu.
A od burmistrza żądamy pełnej wizualizacji projektu obwodnicy w faktycznym terenie bo z jakiegoś powodu nie chce go przedstawić mieszkańcom, bo pana rysunki to żart bo też możemy sobie takie znaleźć w setkach w internecie.
Pyzdra08:26, 3 czerwca 2023
Pytanie: kiedy w końcu będziemy mieć tyle dróg, że przestaniemy potrzebować nowych? Bo pan inżynier kreśli tutaj dalsze plany ich budowy. To jak odrąbywanie głowy hydrze, gonienie własnego ogona, to się nigdy nie skończyły. Może lepszym wyjściem byłoby jednak rozpoczęcie walki z presją samochodową?
obserwator08:18, 3 czerwca 2023
Po tej analizie widać wyraźnie jak nieporadnie i chaotycznie działa burmistrz Watycha, który nie dość że powołuje fikcyjne komisje, to nie szanuje ani zaproszonych ekspertów, ani ich wiedzy, ani tymbardziej mieszkańców, których za każdym razem okłamuje lub obraża. To jakaś farsa.
I dodatkowo, gdzież był Pan inżynier jako członek tej Komisji miejskiej skoro sprawa obwodnicy jest wałkowana od wielu lat, a nagłaśniana i widoczna od momentu realizacji nowotarskiego odcinka "zakopianki"? Skoro pewnie nie raz w ramach urbanizacji miasta wiedział w jakim kierunku rozwija się zabudowa Polany Szaflarskiej i na jaką minę wsadza burmistrz Watycha mieszkańców, którzy w swojej naiwności wydali ciężkie pieniądze na swoje wymarzone mieszkanie z widokiem na Tatry? Ciekawe. Jak ta perspektywa 20 czy 30 letnia, z kórej bezpowrotnie straciliśmy już dekadę eliminując dobre rozwiązania fatalnymi uchwałami i urbanistycznym chaosem, w którym tkwimy.
To zapewne tylko kolejna ustawka Watychy w celu rozładowania napięć i determinacji mieszkańców, którzy wreszcie zrozumieli, że miasto nie jest prywatnym folwarkiem ani burmistrza..., ani GDDKiA...I może zadecydować o swojej przyszłości wymagając od decydentów wyłącznie mądrych i najmniej uciążliwych rozwiązań. Mleko się już wylało i obyśmy znów nie byli mądrzy po szkodzie, bo przecież burmistrz Watycha jako gospodarz miasta na ostatniej prostej się wyłączył, hahahha!
mm08:06, 3 czerwca 2023
PS.1- Obwodnica bliżej lotniska (wariant 1) i prosto na obwodnice 969,a w prawo DK49.
2- DK47 węzeł W, most nad Dunajcem, zjazd Nowy Targ (na wysokości Grel Boczna) wiadukt nad torami, ul. Grel i obwodnica N
Sikorskiego Street07:50, 3 czerwca 2023
Ten tekst pisal inżynier czy bajkopisarz?
Krzysiek06:59, 3 czerwca 2023
Pan inżynier powinien narpiew udeżyć się w pierś za współpracę z PZD a nie zabierać głos w imieniu szanowanej komisji
8888806:34, 3 czerwca 2023
jkhgjkhjk
8888806:34, 3 czerwca 2023
jkhgjkhjk
Waldek06:06, 3 czerwca 2023
Czy ten inżynier drogownictwa też jest z Maniów jak inżynier leśnictwa, bo to by wiele wyjaśniło. Współpraca z byłym Dyrektorem PZD niewątpliwie jest owocna.
mm03:39, 3 czerwca 2023
Bardzo rzeczowa wypowiedź. BRAWO!!! Węzeł bezkolizyjny z DK49,Sikorskiego i wyjazd na DK47.Na DK47 powyżej Kastoramy pasowałoby rondo.POZDRAWIAM
Kaśka02:40, 3 czerwca 2023
Ten tekst to jedna wielka ściema gdyż GDDKiA w ogóle nie przewiduje rozwiązań pokazanych na pięknych idealistycznych grafikach Pana inżyniera, który nie pracuje w miejskiej komisji za darmo tylko bierze za to niezłą kasę, nie jest obecnie mieszkańcem Nowego Targu tylko wsi Maniowy i nie jest całkiem bezstronny, uwierzę Panu Robertowi w sprawach w których nie ma żadnego interesu, ale w tej sprawie nie jest bezstronny, poza tym jeśli tak bardzo mu zależny na interesie miasta to niech odda pieniądze za projekt ulicy Grel który nigdy nie wszedł w zycie bo Pan inżynier nie wywiązał się z obowiązku uzyskania zgód od właścicieli działek co było warunkiem umownym a sprawę wygrał tylko dzięki przychylności sądu, dlatego trudno mi uwierzyć w szczere intencje Pana inżyniera
Maciej Tokarz01:38, 3 czerwca 2023
Szanowny Panie Inżynierze
Z radością przyjąłem Pana merytoryczną i szczegółową wypowiedź odnośnie błędnych rozwiązań forsowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii tzw. "południowej obwodnicy Nowego Targu". Bardzo dziękuję za pracę włożoną w tę analizę (przy założeniu, że nie wiązała się ona z dodatkowym wynagrodzeniem, ponad to pobierane z tytułu zasiadania w Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej).
Szczególnie cieszy zaś to, że ktoś reprezentujący władze miasta wreszcie odważył się zabrać głos i przedstawić jakąkolwiek opinię na temat, którym w ostatnich tygodniach żyje cała lokalna społeczność.
Nawet jeśli jest to jedynie opinia przedstawieciela ciała doradczego burmistrza, jakim jest MKUA, to i tak znaczący postęp w stosunku do tego, co działo się do tej pory (tj. brak jakiejkolwiek komunikacji z mieszkańcami).
Cieszy również fakt, że mimo wszystko jest to opinia krytyczna w stosunku do planowanej inwestycji i kończy się wnioskami zbieżnymi z postulatami wyrażonymi w naszej petycji, którą to petycję swoim podpisem poparły tysiące nowotarżan.
W Pana analizie mogę odnaleźć spostrzeżenia, z którymi zgadzam się w 100 % i na które już wcześniej zwracaliśmy uwagę, jak np.: sposób połączenia "obwodnicy" z ulicą Szaflarską, który może całkowicie sparaliżować wyjazd z miasta tą ulicą w kierunku południowym, albo fakt, że umiejscowienie dwóch obwodnic: klasy KDD i klasy GP tuż obok siebie uczyni - poprzez sumę szkodliwych oddziaływań - życie w tej części miasta "nieznośnym".
Absolutnie zgadzam się też z opinią, że układ komunikacyjny miasta powinien być planowany całościowo i w szerszym kontekście. Brak odpowiednich analiz, konsultacji i przygotowania alternatywnych wariantów co do technologii wykonania oraz lokalizacji "obwodnicy" też wydaje się być zaniedbaniem już dla wszystkich oczywistym, i to zaniedbaniem naruszającym bezwzględnie obowiązujące w tej materii przepisy.
Są jednak w Pana analizie również błędy do których postaram się odnieść w najbliższym czasie w szczegółowej polemice. Uważam bowiem, że w niektórych miejscach pomija Pan istotne czynniki, w innych zaś przyjmuje błędne założenia, co łącznie skutkuje nieadekwatnymi konkluzjami. W kilku punktach brakuje logiki, jak np. w twierdzeniu, że skoro na osiedlu brak miejsca na parkingi dla budynków wielorodzinnych, to lepiej w tym miejscu wybudować drogę zamiast nowych bloków (czytaj: utwardzić i wyasfaltować kilkanaście hektarów gruntu). Na marginesie warto zauważyć też, że MKUA jest organem współodpowiedzialnym za to jak zaplanowane zostały nowe osiedla...
Przytrafiły się Panu również ewidentne gafy, jak np. w twierdzeniu, że skoro na Rezerwat od północy i tak już negatywnie oddziaływuje lotnisko, to nic złego się w sumie nie stanie i zlokalizowanie tam drogi jest uzasadnione. Problem bowiem w tym, że właściwe przepisy kwalifikują taką sytuację jako "oddziaływanie skumulowane" na obszar Natura 2000 - co jest bardzo silną negatywną przesłanką dla wydania zgody środowiskowej na realizację danego przedsięwzięcia w pobliżu chronionych obszarów i może być samodzielnym powodem odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
Jako członkowi MKUA powinny być Panu również znane kategoryczne warunki stawiane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odnośnie zachowania korytarza ekologicznego na osi wchód - zachód, co było przedmiotem żmudnych uzgodnień w procesie uchwalania planu miejscowego "Nowy Targ 26". Otóż proponowane przez Pana rozwiązanie szczelnie zamyka ten sam korytarz, tylko że w innym miejscu - tj. w miejscu połączenia tzw. "obwodnicy" z DK 49. Na unicestwienie tego korytarza RDOŚ nie może się zgodzić, jeśli pracującym tam urzędnikom choć trochę zależy na uniknięciu całkowitej kompromitacji.
Jeszcze raz dziękuję za Pana głos, który traktuję jako sygnał do otwarcia dyskusji w tej niezwykle istotnej dla przyszłości miasta kwestii. Jak wcześniej wspomniałem, w najbliższym czasie postaram się przedstawić zupełnie odmienne spojrzenie na poruszane w Pana analizie kwestie o znaczeniu fundamentalnym dla oceny tego przedsięwzięcia - wraz ze szczegółowym uzasadnieniem opartym o konkretne dane i prawidłowe założenia.
Z poważaniem
Maciej Tokarz
Kkk801:08, 3 czerwca 2023
Punkt 2 świadczy o kompletnej nieznajomości argumentacji mieszkańców. Jest oczywiste że nie chodzi o strefe relaksu (która jest maleńka i wręcz żenująca) ale o cały teren spacerowy włącznie z mostem, rezerwatem Bor na czerwonem i brzegiem rzeki, łatwo dostępne tereny zielone spacerowe, jedne z niewielu w ciszy bez większego ruchu samochodowego. Szanowny inz może przesunie rzekę i rezerwat skoro obwodnica jest taka wspaniałomyślna. Żenada
Nowotarżanin00:46, 3 czerwca 2023
Świetne i rzeczowe opracowanie. Zaproponowane rozwiązania są logiczne i intuicyjne. Jako mieszkaniec i inż. liczyłem na podobne rozwiązania komunikacyjne. Tu zostały świetnie zaprezentowane przez inż. specjalizującego się w drogownictwie. Super. Zastanawiam się tylko czy na odcinku węzeł lotnisko - droga 969, równolegle do dk 49 nie byłoby lepszym rozwiazaniem poprowadzić drogę prosto na osi e-w. Tak aby nie powstał zakręt 90°. To jest jedynie sugestia do dyskusji, ponieważ moja specjalności jest inna niż drogowa oraz nie znam dokładnych uwarunkowań geologiczno terenowych.
Nasza Równia23:16, 2 czerwca 2023
No tak!
Mieszkancy krzyczą że obwodnica to bubel, nasypy, brak zjazdów, prośba bo analizę wariantu od południa. Biegają zbierając petycje, w której proszą o rozpatrzenie drugiego właśnie wariantu. Powyzsza wypowiedź inżyniera mówi to samo. Ten projekt to bubel, a władze miasta się na to zgadzają!! Inżynier mówi że trzeba szukać kompromisu, władze nie widzą problemu. Ile jeszcxe trzeba krzyczeć żeby Rada Miasta miasta się obudziła...!
Tymczasem jedna z radnych biega po mieście i zbiera podpisy za obwodnicą pokazując zdjęcia kawiarni pod estakadą nie mając nawet zielonego pojęcia że tu nie będzie estakady tylko nasyp.
Inżynier przestrzega! Mieszkańcy mówią "tak dla obwodnicy, ale zastanówmy się jeszcze nad jej śladem"
Ten list dowodzi bez apelacyjnie, że mieszkańcy protestując mają rację!!
Janko Juhas23:05, 2 czerwca 2023
Estakada na pewno będzie lepsza niż jeden wielki wał ziemi. Dwa droga musi mieć połączenie z budowaną drogą omijającą Wakasmund i Ostrowsko, bo zamiast ja poprowadzić na wprost drogi na Białkę robi taki zawijas, że nikt jadąc od NT na nią nie wiedzie bo trzeba nadrabiać drogi. Widać to na mapie 12 i na żółto dobudowanym fragmentem łącznika.
Osiol22:45, 2 czerwca 2023
Ciekawy przypadek po cichej analizie w zaciszu gabinetów w zasadzie urząd rękami inżyniera przyznaje się (do czego???) i prosi o negocjacje ugodę... Co jest zawalone po drodze bo do tej pory była buta pycha i straszono że strony urzedu
By udrożnić miasto trzeba nielegalne budynki np na niwie rozebrać i połączyć z obwodnica bo na niwie przez te nielegalne budynki wieczny korek panie inż. Tam miały być cztery pasy więc może odpowiedź kto to i jak, kto odpowiedzialny może urzędu który Pan reprezentuje trzeba się zapytać
PTR22:41, 2 czerwca 2023
Rzeczowa analiza pokazująca, jak bardzo potrzebujemy tej obwodnicy.
Dobre propozycje rozwiązań.
Ciekawy kompromis.
NOWY TARG STOLICA PODHALA22:19, 2 czerwca 2023
Co mnie mieszkanca miasta obchodzi jak turysci dojada do wioski bialka?Jak chca obwodnicy to niech puszcza sobie przez swoja wies i pola.Stanowcze nie dla obwodnicy!!!
Gen Ton22:11, 2 czerwca 2023
Ja też tak słyszałem że za 15 lat ma ruszyć dokańczanie galerii handlowej na Szaflarskiej i w szaflarach .
JA22:10, 2 czerwca 2023
Nareszcie ktoś wyjaśnił o co chodzi i to bez krzyczenia.
zgred22:09, 2 czerwca 2023
Świetny tekst!
King of the Spisz21:45, 2 czerwca 2023
Brawa dla tego Pana merytorycznie podszedł do tematu a nie tak jak część komantatorow wał na 10 m wysoki itd. Obwodnica jest potrzebna nie mniej raz się ją buduje i nie ma miejca na błędy zrobić raz a przemyślanie.
PS mały węzeł bezkolizyjny to sztos jak obwodnicę zakończą rondem to będzie to samo co jest na rondzie Jana Pawła II
Wojtek B21:15, 2 czerwca 2023
Bardzo rzeczowa wypowiedź. Oby trafiła do mieszkańców i projektantów.
nierozgarnięty20:37, 2 czerwca 2023
Szkoda że mapki są tak nieostre - żadnego słowa nie można odczytać a to pomogłoby w zorientowaniu się o co chodzi.
lb18:56, 2 czerwca 2023
NO I BRAWO!!! popieram i jestem pewien że większa część mieszkańców także! nie pozwólmy zablokować tej inwestycji!
Kiero18:55, 2 czerwca 2023
A to pan burmistrz nie konsultował wariantów z Miejska Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną? Koniec świata. U niego faktycznie wszystko jest na odwrót!
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas